Differentiatiestage Allergologie/klinische immunologie Voedselallergie, astma, eczeem en allergische rhinitis

Aanvang: 
04-01-2017
Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Binnen een middelgrote algemene praktijk kun je bij ons de patiënt met een allergische aandoening evalueren en begeleiden. Nagenoeg alle facetten van de kinderallergologie zullen hierbij aan bod komen. Het Kinder Allergie Behandel Centrum Deventer (KinderABCD) vervult een supraregionale rol voor deze patiënten in nauwe samenwerking met de omliggende kindergeneeskunde centra. Het zorgproces is vormgegeven vanuit nauwe samenspraak met de patiënten, waarbij de focus ligt op optimale controle over (de combinatie van) de aandoeningen en een goede balans tussen ziekte en gezondheid.
Het team bestaat uit 2 kinderarts-allergologen en 1 algemeen kinderarts, 2 verpleegkundig specialisten, 4 gespecialiseerd verpleegkundigen en 3 diëtistes en maakt onderdeel uit van een vakgroep waarbinnen dit deelgebied breed gedragen wordt. Zowel (poli)klinisch zorg als de zorg vanuit dagbehandeling zullen onderdeel vormen van deze stage. De kinderallergologie is een bij uitstek multidisciplinair werkveld, wat goed te merken zal zijn gedurende de stage.

Hoe ga ik leren?

De volgende deelgebieden krijgen inhoud:

  • Voedselallergie (poliklinische presentaties variërend van enkelvoudige koemelkallergie tot multipele anafylaxiën, diétistische anamnese, een provocatieafdeling met 3 dagen per week testen, een huidtestafdeling, adrenaline auto-injector trainingen, counseling van verzorgers (creche/school/ouders).
  • Eczeem (poliklinische presentaties in gedeelde spreekuren met eczeemverpleegkundigen, nauwe betrokkenheid dermatologie, uitgebreide zalfinstructie, psychologische counseling (jeukbehandeling).
  • Allergische rhinoconjunctivitis (poliklinische presentaties met mono- en polysensitisatie, betrokkenheid astmaverpleegkundige voor eventuele omgevingsinterventies, nauwe samenwerking met KNO-heelkunde waar flexibele scopieen, instel- en onderhoudsbehandeling met immunotherapie oraal en subcutaan).
  • Astma (poliklinische presentaties met name in kader atopie, beoordelen longfuncties, instellen therapie conform landelijke richtlijn Astma bij kinderen, klinische zorg bij acute astma-exacerbaties, samenwerking astmaverpleegkundige inclusief inhalatiemethodes).
  • Geneesmiddelenallergie en insectenallergie (poliklinische presentaties inclusief huidtesten (intracutaan) en eventueel provocaties).

Naast patiëntgebonden activiteiten krijg je een actieve rol in het lopende of komende (vaak multi-center) onderzoek.

Show-and-tell

Vakgroep Kindergeneeskunde

De vakgroep kindergeneeskunde heeft een regionale taak betreffende de algemene kindergeneeskunde in de breedste zin van het woord. De zuigelingenafdeling heeft 14 bedden waarvan 2 voor post IC/HC zorg en de afdeling voor grotere kinderen 24 bedden. Er werken 9 kinderartsen (7.5 fte), 1 chef de clinique en 6 arts-assistenten, waarvan er 2 afkomstig zijn uit de opleidingssamenwerking met het UMCG.

Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis is een van de achtentwintig topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland. Deze ziekenhuizen zijn lid van de Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ) en werken als teaching hospital nauw samen met een academisch ziekenhuis op gebied van medische opleidingen en onderzoek. Het Deventer Ziekenhuis heeft 17 erkenningen voor medisch specialistische vervolgopleidingen. In het Deventer Ziekenhuis werken ongeveer 70 co-assistenten en ruim 50 AIOS.

Sollicitatie en contact

We nodigen je uit voor het inwinnen van nadere informatie over de doelen, inhoud en mogelijkheden van deze stage, door persoonlijk contact op te nemen met Monique Gorissen, kinderarts-allergoloog of Renate Wachters, algemeen kinderarts. Zij zijn de directe supervisoren en begeleiders van deze stage.

Sollicitatie en contact
Aantal stageplaatsen: 0.8-1 fte per stageperiode. Startdatum in overleg.
Nadere informatie profileringsstage Kinderallergologie
Gaarne contact opnemen met Monique Gorissen, (m.gorissen@dz.nl) of Renate Wachters (r.wachters-hagedoorn@dz.nl) via email of via 0570-535083 secretariaat kindergeneeskunde).

Sollicitatie schriftelijk of per email naar:

Drs. M. Gorissen, kinderarts-allergoloog

Afdeling kindergeneeskunde
Deventer Ziekenhuis
Nico Bolkensteinlaan 75

7416 SE Deventer
T: 0570-535083
F: 0570-501407
I: www.dz.nl

Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis doet veel aan onderwijs. Zo kun je bij ons operatieassistent, worden, longfunctieanalist of MBB-laborant. Artsen kunnen in Deventer hun opleiding vervolgen tot medisch specialist. Ook bieden we scholen prima stages, zodat jij bij ons het vak echt in de vingers krijgt.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Deventer Ziekenhuis
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer

tel.: 0570 53 53 53
website: http://www.dz.nl/leren/Paginas/Default.aspx