Differentiatiestage gastrointestinale chirurgie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

De afdeling gastro-intestinale chirurgie maakt deel uit van de afdeling heelkunde binnen het Deventer ziekenhuis. De afdeling gastro-intestinale chirugie bestaat uit 4 gastro-intestinaal chirurgen, een physician assistent en gespecialiseerde verpleegkundigen. Samen met de afdeling MDL geneeskunde waarin 5 MDL-artsen participeren worden diverse gastrointestinale aandoeningen behandeld. In het kader van afspraken met andere heelkundige afdelingen in de regio ligt de nadruk ligt hierbij vooral op de behandeling van het colorectaal carcinoom inclusief de behandeling van levermetastasen. Door deze afspraken heeft het Deventer ziekenhuis voor de colorectale en hepatobiliare chirurgie een supraregionale functie, met verwijzingen uit meerdere belendende ziekenhuizen

Deventer Ziekenhuis

Het Deventer Ziekenhuis doet veel aan onderwijs. Zo kun je bij ons operatieassistent, worden, longfunctieanalist of MBB-laborant. Artsen kunnen in Deventer hun opleiding vervolgen tot medisch specialist. Ook bieden we scholen prima stages, zodat jij bij ons het vak echt in de vingers krijgt.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Deventer Ziekenhuis
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE Deventer

tel.: 0570 53 53 53
website: http://www.dz.nl/leren/Paginas/Default.aspx