Differentiatiestage Differentiatiestage endo-urologie en steenbehandeling CZE

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

 

Inleiding

De afdeling urologie bestaat uit 5 enthousiaste urologen en 1 chef de clinique en maakt deel uit van het opleidingscluster Zuidoost Nederland (OORZON). Van oudsher is het Catharina ziekenhuis bekend vanwege de endo-uroloigie en geldt als een regionaal verwijs centrum voor de behandeling van complexe endo-urologische problematiek. Ziekenhuizen uit de regio verwijzen voor percutane niersteenchirurgie, maar ook voor complexe ureterorenoscopische behandelingen, zoals bijvoorbeeld tumoren in de hoge urinewegen (UTUC). Daarnaast beschikken we over een 100W holmium laser waarmee de HoLEP wordt uitgevoerd. We zijn het centrum met de meeste ervaring hierin in Nederland. Door de concentratie van rectum en gynaecologische chirurgie in ons centrum zien we ook een toenemend aantal urologische complicaties welke zoveel mogelijk ook endo-urologisch worden aangepakt. Kortom een Differentiatie stage met een breed pallet aan pathologie en mogelijkheden waar de AIOS aan wordt bloot gesteld.

Tijdens deze verdiepingsstage zal nagenoeg de gehele endo-urologie de revue passeren.

Wat ga je leren?

Aan het eind van deze stage heb je een gedegen kennis van de endo urologie en steenchirurgie, tevens kennis van de metafylaxe bij steenvorming. Daarbij zullen de verrichtingen waarin je je hebt verdiept op het geëiste niveau worden bereikt (ieder geval bekwaamheidsniveau 2-3).

De AIOS leert de indicatiestelling en strategie van de verschillende behandelingen binnen de endo-urologie en neemt kennis van de diagnostiek. Tevens verricht de afdeling urologie de nefrostomie catheters binnen het CZE.

De volgende chirurgische modules kunnen worden doorlopen:

  • Chirurgische steenbehandeling (blaassteen, sectio alta, PNL, URS)

  • Uitvoeren diagnostische URS

  • Verrichten dormia procedure/laser desintegratie

  • Verrichten van antegrade of retrograde nierdrainage

  • Verrichten van HoLEP procedure

    Wetenschappelijk onderzoek:

    Tijdens de differentiatiestage bestaat er ruime mogelijkheid voor deelname aan onderzoek binnen de urologische oncologie. Momenteel lopen de volgende projecten binnen het CZE:

Hoe ga ik leren?

De vakgroep urologie in het CZE staat bekend als een harmonieuze groep met een hele goede onderlingen band, goede sfeer, laagdrempelig benaderbaar en opleidingsminded. Tijdens aanvang van de stage zal met de ondergenoemde urologen een introductiegesprek worden gehouden om zo de stage af te stemmen met de AIOS. Na 6 weken zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden en vervolgens na 3 maanden en een op het einde een afsluitend gesprek. Gedurende de stage vormt wetenschap een expliciet onderdeel van de stage met als doel een presentatie/publicatie. Daarbij zal de AIOS minimaal 1 CAT dienen te presenteren. Het leerproces en ontwikkeling van de AIOS wordt verder middels KPB’s, OSATS en IOP geëvalueerd.

 

Overleg/leermomenten:

•             Ochtendoverdracht                                  weekdagen: ochtend en middag

•             Spreekuur                                                 maandag woensdag

•             CAT/ opleiding door staflid                     donderdag middag

•             Richtlijnbespreking                                   4x per jaar

•             Regionale refereeravonden                     4x per jaar

•             OK dagen                                                 maandag, dinsdag

•             Bereikbaarheidsdiensten                          AIOS verricht diensten met assistentenpoel

Sollicitatie en contact

Michel de Wildt, uroloog

michel.d.wildt@catharinaziekenhuis.nl

Wout Scheepens, uroloog                  

wout.scheepens@catharinaziekenhuis.nl

Secretariaat Urologie                                         

Telefoon: 040-2397040

Catharina Ziekenhuis

Op topniveau patiëntenzorg bieden, dat kan niet zomaar. Opleiding en scholing van onze specialisten en medewerkers is cruciaal. Wij bieden daarom een zeer uitgebreid scala aan opleidingen. Specialisaties binnen verschillende vakgebieden, stages, langdurige opleidingen en trainingen op het gebied van communicatie en computergebruik. In het Catharina Ziekenhuis kunt u (verder) leren en uzelf écht ontwikkelen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Catharina Ziekenhuis
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

tel.: 040 23 99 111
website: https://www.catharinaziekenhuis.nl/onderwijs-opleiding/paginas/850-onderwijsaanbod.html