Differentiatiestage Differentiatiestage functionele en reconstructieve urologie CZE

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

 

Inleiding

 

De afdeling urologie bestaat uit 5 enthousiaste urologen en 1 chef de clinique en maakt deel uit van het opleidingscluster Zuidoost Nederland (OORZON). De functionele urologie en neuro-urologie vormt een belangrijk onderdeel binnen de urologie en is een speerpunt binnen onze afdeling. Alle aspecten van dit sub-specialisme vinden plaats in een multidisciplinaire en topklinische setting. Er is een multidisciplinair bekkenbodem centrum samen met uro-gynaecologen, maag-darm-lever artsen, colorectaal chirurgen en bekkenfysiotherapeuten. Het gehele palet van de functionele urologie en neuro-urologie, inclusief de behandeling met sacrale neuromodulatie wordt gezien in het CZE

Tijdens deze verdiepingsstage zal nagenoeg de gehele functionele urologie en neuro-urologie  de revue passeren.

 

 

Wat ga je leren?

 

De AIOS neemt in de volle breedte kennis van de diagnostiek en behandeling van alle aspecten van functiestoornissen van de lage urinewegen bij neurologische en niet-neurologische patiënten.  Tot het diagnostisch arsenaal behoren echografie, urodynamische onderzoek inclusief video-urodynamica.

De AIOS neemt kennis van de uiteenlopende chirurgische behandelingen en participeert hierin afhankelijk van het opleidingsniveau. De chirurgische behandelingen zijn onder andere, de AMS sfincterprothese, male slings, TOT, TVT, fascie-sling operatie, verwijderen van TOT/TVT eventueel met martiusplastiek, blaasaugmentatie met aanleggen catheteriseerbaar stoma, Bricker simple, neo-blaas, Burch-colposuspensie, bulking agents en sacrale neuromodulatie.

Tijdens de differentiatiestage participeert de AIOS in het MDO-bekkenbodem en draagt zo nodig patiënten voor. 

Hoe ga ik leren?

 

De vakgroep urologie in het CZE staat bekend als een harmonieuze groep met een hele goede onderlingen band, goede sfeer, laagdrempelig benaderbaar en opleidingsminded. Tijdens aanvang van de stage zal met de ondergenoemde urologen een introductiegesprek worden gehouden om zo de stage af te stemmen met de AIOS. Na 6 weken zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden en vervolgens na 3 maanden en een op het einde een afsluitend gesprek. Gedurende de stage vormt wetenschap een expliciet onderdeel van de stage met als doel een presentatie/publicatie. Daarbij zal de AIOS minimaal 1 CAT dienen te presenteren. Het leerproces en ontwikkeling van de AIOS wordt verder middels KPB’s, OSATS en IOP geëvalueerd.

 

In een veilig en open opleidingsklimaat wordt de aio’s gefaciliteerd om kennis te nemen van, en actief te participeren in alle aspecten van functionele urologie en neuro-urologie in een multidisciplinaire setting. Er is een multidisciplinair bekkenbodem centrum.

Tijdens deze stage is het mogelijk om bij een of meerdere aanpalende disciplines (bekkenfysiotherapie, chirurgie, uro-gyneacologie, revalidatie geneeskunde) mee te lopen om meer inzicht te krijgen in de functionele en neuro-urologie.

 

Overleg/leermomenten:

•             Ochtendoverdracht                                             weekdagen: ochtend en middag

•             Bekkenbodem MDO                                           dinsdag ochten (2 wekelijks)

•             Sacrale neuromodulatie spreekuur (PNE)           samen met verpleegkundig specialist

•             Sacrale neuromodulatie OK                                donderdag/vrijdag

•             CAT/ opleiding door staflid                                donderdag middag

•             Richtlijnbespreking                                              4x per jaar

•             Regionale refereeravonden                                 4x per jaar

•             OK dagen                                                            donderdag/vrijdag

•             Bereikbaarheidsdiensten                                     AIOS verricht diensten met assistentenpoel

Sollicitatie en contact

Evert Koldewijn, uroloog, plaatsvervangend    

evert.koldewijn@catharinaziekenhuis.nl

Wout Scheepens, uroloog, opleider                  

wout.scheepens@catharinaziekenhuis.nl

Secretariaat Urologie                                         

Telefoon: 040-2397040

Catharina Ziekenhuis

Op topniveau patiëntenzorg bieden, dat kan niet zomaar. Opleiding en scholing van onze specialisten en medewerkers is cruciaal. Wij bieden daarom een zeer uitgebreid scala aan opleidingen. Specialisaties binnen verschillende vakgebieden, stages, langdurige opleidingen en trainingen op het gebied van communicatie en computergebruik. In het Catharina Ziekenhuis kunt u (verder) leren en uzelf écht ontwikkelen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON), OOR Zuidoost Nederland.

Contact

Catharina Ziekenhuis
Michelangelolaan 2
5623 EJ Eindhoven

tel.: 040 23 99 111
website: https://www.catharinaziekenhuis.nl/onderwijs-opleiding/paginas/850-onderwijsaanbod.html