Volwassenpsychiatrie Ambulante volwassenenpsychiatrie Polikliniek met focus op complexe stemmings- en psychiatrische stoornissen

Aanvang: 
18-07-2018
Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Doelgroep

Patiënten met focus op complexe stemmingsstoornissen. Dit omvat enerzijds diagnostiek en behandeling bij patiënten met een (unipolaire) depressie (alle subtypen) of bipolaire stoornissen (alle subtypen). Daarnaast betreft het patiënten met de volgende ziektebeelden: POP problematiek, somatisch-symptoom stoornissen en een veelheid aan somatische aandoeningen met psychiatrische comorbiditeit.

Leerdoelen

  • Leren functioneren als arts in opleiding tot psychiater op een polikliniek, inclusief het beleven van (toenemende) verantwoordelijkheden, efficiënt werken en aansturen van processen bij ambulante patiënten;

  • Leren van biopsychosociale diagnostiek en behandeling bij psychiatrisch ontregelde patiënten, die ambulant behandeld kunnen worden door middel van gesprekken met patiënt, hetero-anamnese, somatische onderzoeken, indiceren van aanvullend onderzoek inclusief (neuro)psychologisch onderzoek , aanvullend screening in de vorm van beeldvorming, vragenlijsten;

  • Leren doen van psychofarmacotherapeutische behandelingen in de ambulante praktijk;

  • Leren doen van psychotherapeutische behandelingen in de ambulante praktijk (min. 1, max. 3 langdurende psycho-analytisch georiënteerde psychotherapieën; min. 2, max. 5 CGT-en);

  • Leren van de administratieve afhandeling en verantwoording in dossier en correspondentie.

  • Het adequaat overdragen van patiënten na beëindiging van behandeling naar de huisarts en/of andere GGZ-instelling, of naar de superviserend psychiater na beëindiging van het opleidingsjaar;

  • Het doen van bereikbaarheidsdiensten voor de PAAZ en het ziekenhuis.

Hoe ga ik leren?

Leer middelen

Werkbegeleiding vindt plaats door vaste supervisor en daarvan gescheiden mentoraat.

Themagebonden kennisonderwijs.

Psychotherapiesupervisie CGT of psycho-analytisch georiënteerde psychotherapie 1 x/week 1 uur (indien poliklinische stage gecombineerd met PT)

Kennisoverdracht

Het kennisonderwijs voor aios binnen het algemene deel van de opleiding is in samenwerking met de opleidingsinstellingen Radboudumc, Pro Persona, GGnet en Rijnstate op consortiumniveau geregeld waarbij wij aangesloten zijn bij de landelijke onderwijsmodules. Aanvullend lokaal cursorisch onderwijs: zie algemeen gedeelte.

Sollicitatie en contact

Else Bisseling, psychiater

024-3658050

e.bisseling@cwz.nl

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Het CWZ biedt onderdak aan veel jonge mensen in opleiding. Zij studeren voor arts (zie medische opleidingen), verpleegkundige of een ander beroep in de zorg (zie beroepsopleidingen). Ook doen veel studenten werkervaring op in andere beroepen. Zoals op facilitair of administratief gebied (zie stages).   

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen

tel.: 024 365 76 57
website: http://www.werkenbijcwz.nl/leren-bij-cwz/