Keuzestage Interstitiële longaandoeningen Interstitiële longaandoeningen

Aanvang: 
20-07-2017
Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

AIOS kunnen in de laatste fase van hun opleiding met behulp van differentiatiestages hun aandachtsgebied verdiepen. In het OOR Oost Nederland is het complete aanbod van differentiatiestages beschikbaar. Er is een laagdrempelige samenwerking tussen de drie opleidingsziekenhuizen waarbij we binnen sommige stages nadrukkelijk complementair aan elkaar zijn. Kijk ook op het aanbod van het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem en het Radboudumc in Nijmegen! Een opleiding tot longarts in de regio Nijmegen-Arnhem biedt alle aspecten van dit prachtige vak.

Bij de differentiatiestage Interstitiele longaandoeningen leert de AIOS:

 • een specifieke differentiaaldiagnose op te stellen

 • een behandelplan op te stellen

 • het beoordelen van HRCT- en PA-beelden

 • zich te verdiepen in de immunologische achtergrond van ILD beelden

 • betrokken te zijn bij het uitvoeren van de diagnostiek, inclusief cryobiopsie

 • immuunmodulerende medicatie en fibroseremmers voor te schrijven

 • de indicaties en contra-indicaties voor longtransplantatie

Deze stage kan zowel in het Rijnstate als in het CWZ worden gevolgd.

De stage-begeleiders in het CWZ zijn dr. A. van Veen en dr. R. Janssen.

Hoe ga ik leren?

 • De AIOS leert tijdens de ILD verdiepingsstage een uitgebreide anamnese te voeren, gericht lichamelijk onderzoek te doen en relevant aanvullend onderzoek aan te vragen, resulterend in het opstellen van een adequate differentiaal diagnose.

 • De AIOS overlegt op adequate wijze de verkregen gegevens met de ILD supervisor, en stelt in overleg met hem/haar een behandelplan op.

 • De AIOS verdiept zich uitvoerig in het beoordelen van HRCT en PA beelden.

 • De AIOS verdiept zich in de indicaties voor de behandeling met de verschillende fibroseremmers

 • De AIOS verdiept zich in de indicaties en contra indicaties voor longtransplantatie

 • De AIOS bereidt het multidisciplinaire teamoverleg ILD goed voor en maakt een werkdiagnose en stelt een behandelplan voor.

 • De AIOS is  betrokken bij de uitvoering van invasieve diagnostiek,  zoals de cryobiopsie .

 • De AIOS neemt waar mogelijk en gewenst deel aan lokaal/regionaal/landelijk onderwijs en cursussen op het gebied van ILD .

 • De AIOS neemt waar mogelijk deel aan de landelijke ILD werkgroep-vergaderingen.

Sollicitatie en contact

Belangstellenden worden verzocht contact op te nemen met Dr.  J.P. Janssen, opleider longziekten CWZ a.i., j.janssen@cwz.nl, tel 024-3658728, secretariaat 024-3658755 

Info over het CWZ is te vinden op www.cwz.nl en www.cwz.nl/patient/specialismen/longziekten

Info over het Radboudumc is te vinden op www.radboudumc.nl en www.radboudumc.nl/afdelingen/longziekten

Info over het Rijnstate is te vinden op www.rijnstate.nl en www.rijnstate.nl/web/longgeneeskunde-1.htm

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Het CWZ biedt onderdak aan veel jonge mensen in opleiding. Zij studeren voor arts (zie medische opleidingen), verpleegkundige of een ander beroep in de zorg (zie beroepsopleidingen). Ook doen veel studenten werkervaring op in andere beroepen. Zoals op facilitair of administratief gebied (zie stages).   

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen

tel.: 024 365 76 57
website: http://www.werkenbijcwz.nl/leren-bij-cwz/