Differentiatiestage Oncologie longchirurgie

Aanvang: 
06-06-2017
Duur: 
12 maanden
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Sinds 1992 is er een (CHIVO-) opleiding longchirurgie in het CWZ en biedt de afdeling longziekten eveneens een volledige opleiding tot longarts. Binnen de vakgroep heelkunde zijn 3 longchirurgen werkzaam.

In het CWZ worden 125 – 150 thoraxingrepen per jaar verricht, waarvan 60 – 70 anatomische resecties ivm. bronchuscarcinoom.  Alle patiënten met longkanker worden  besproken in het wekelijks multidisciplinair overleg. Patiënten voor thoraxchirurgie zijn geconcentreerd op 1 heelkunde afdeling, de longchirurg is hoofdbehandelaar in de klinische periode en bepaalt het perioperatief beleid iom. longarts/intensivist.

Alle patiënten voor longoperaties worden poliklinisch gezien door de longchirurg, zowel pre- als postoperatief. In het CWZ wordt ongeveer 70% van de longresecties met de VATS techniek uitgevoerd. Overigens is het CWZ  voorloper op het gebied van minimaal invasieve procedures en heeft een groot programma voor robot-assisted chirurgie. De robot-assisted lobectomie is inmiddels ook ingevoerd.

Hoe ga ik leren?

WAT GAAT DE AIOS LEREN?

 • De aios leert de longchirurgie zelfstandig te beoefenen, waarbij lobectomie en pneumonectomie aanvankelijk onder supervisie wordt uitgevoerd. Bij het afronden van de opleiding kunnen deze ingrepen zonder directe supervisie worden verricht. Dit geldt zowel voor operaties via thoracotomie als voor de VATS procedures. De aios maakt kennis met de robot-assisted thoracale ingrepen en zet de eerste stappen om deze techniek te leren.
 • De aios leert het perioperatief beleid kennen en is in staat om perioperatieve zorg te leveren bij patiënten na longoperaties. Hij/zij leert om supervisie te geven bij geopereerde longpatiënten op de IC/MC en op de verpleegafdeling.
 • De aios leert poliklinische zorg te leveren aan de patiënten voor longoperaties (bij longkanker) en leert de betekenis van diagnostiek, pathologie, stadiëring, (neo-)adjuvante chemotherapie, radiotherapie en overige behandelingen. 
 • De aios leert de betekenis van longfunctieonderzoek en kan dit interpreteren. De aios leert de belangrijkste ademhalingsfysiologie, het anesthesiologische luchtwegmanagement en begrijpt de consequenties voor de postoperatieve (IC-) behandeling.
 • De aios leert samenwerken in de multidisciplinaire behandeling van longkanker.

STAGE BESCHRIJVING

 • Operatieprogramma met longchirurgen/oncologisch chirurgen.
 • Dagelijks visite bij longchirurgische patiënten (B44/IC/MC).
 • Poliklinisch spreekuur met longchirurg/oncologisch chirurg.
 • Wekelijks voorbereiden en deelname aan MDO longchirurgie (dinsdag 17 – 18 u).
 • Deelname aan wekelijkse oncologie bijeenkomst.
 • Deelname dienstrooster afdeling Heelkunde.

Stage longziekten:  poliklinisch spreekuur/ klinische visite/pulmonale interventie/ bronchoscopie/longfunctieafdeling

Facultatief: bijwonen enkele hartoperaties in het Radboudumc

 • Deelname verplichte differentiatiecursus NVvH.
 • Deelname VATS cursus en/of da Vinci trainingsprogramma.
 • Deelname internationaal congres General Thoracic Surgery/ European Society of Thoracic Surgeons
 • Lidmaatschap NVvL, lidmaatschap ESTS.
 • Voorbereiden presentatie NVvL bijeenkomst.
 • Coördineren onderwijs longchirurgie aios heelkunde CWZ/regio.

Longchirurgen:
Wout Barendregt
Mariël Keemers-Gels
Frits van den Wildenberg

Samenwerkende instellingen

Radboudumc

Sollicitatie en contact

F. Polat, opleider Heelkunde, f.polat@cwz.nl

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Het CWZ biedt onderdak aan veel jonge mensen in opleiding. Zij studeren voor arts (zie medische opleidingen), verpleegkundige of een ander beroep in de zorg (zie beroepsopleidingen). Ook doen veel studenten werkervaring op in andere beroepen. Zoals op facilitair of administratief gebied (zie stages).   

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen

tel.: 024 365 76 57
website: http://www.werkenbijcwz.nl/leren-bij-cwz/