Volwassenpsychiatrie Keuze Verslavingspsychiatrie bij Jellinek

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tijdens de stage verslavingspsychiatrie bij de Jellinek leert de aios volgens de laatste inzichten mensen met een verslaving te behandelen. De aios krijgt ook inzicht in hoe om te gaan met co-morbiditeit (psychiatrische stoornissen) bij mensen met een verslaving. Ook is er uitgebreid aandacht voor diagnostiek naar psychiatrische stoornissen en behandeling van deze stoornissen bij mensen met een verslaving. Er wordt uitgebreid stil gestaan bij de rol van de psychiater binnen de verslavingszorg.

Binnen het merk Jellinek (onderdeel van Arkin) vind je zowel curatieve als chronische verslavingszorg. We hebben tevens een TOPGGz erkende afdeling. De aios leert  welke zorg bij welke patiënt het meest passend is. Zorg wordt geïndiceerd aan de hand van de ernst van de verslaving en de sociaal-maatschappelijke inbedding. Hoe ernstiger de verslaving en hoe slechter de sociaal-maatschappelijke inbedding, hoe meer zorg iemand nodig heeft en krijgt. Daarnaast kan  de aios  leren welke zorg op de verschillende locaties geboden wordt en hoe de verslavingszorg is ingebed in het  verzorgingsgebied. Jellinek bevindt zich in Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Almere, Gooi en Vechtstreek, Amstelveen en Gorinchem.

Concrete voorbeelden wat je kan leren:

  • De verschillende toestandsbeelden bij intoxicaties en ontwenning
  • Het gebruik van anti-craving en aversie medicatie
  • Medicamenteuze ondersteuning van detoxificatie bij de diverse middelen
  • Hoe bepaal je o.b.v een beslisboom de intensiteit van een verslavingsbehandeling
  • De diagnostiek en behandeling van veelvoorkomende psychiatrische beelden (bv depressie, angststoornissen, ADHD, PTSS), het onderscheid tussen middelen gerelateerde- en onderliggende psychiatrie
  • Inschatten van acute situaties onder invloed van middelen
  • Motiverende gespreksvoering
  • Cognitieve Gedragstherapie bij verslaving
  • Wanneer en op welke wijze is een BOPZ maatregel nuttig of onvermijdelijk

Hoe ga ik leren?

Als aios kan je, in overleg, op verschillende locaties geplaatst worden. Hierbij kunnen we rekening houden met je persoonlijke wensen. Er is ruimte binnen de curatieve verslavingszorg, maar ook binnen de  chronische verslavingszorg. Binnen de curatieve verslavingszorg kun je werken op de poli, de deeltijd en de klinische behandeling. De detoxafdelingen bevinden zich op dezelfde locaties waardoor je hier makkelijk kunt meekijken. Voor de chronischere patiënten hebben wij verschillende outreachende teams op verschillende locaties. Hier kan ook stage gelopen worden.

De aios krijgt supervisie van een psychiater en indien gewenst ook van een verslavingsarts KNMG. De aios maakt deel uit van de medische dienst, die bestaat uit psychiaters, verslavingsartsen, verpleegkundig specialisten en a(n)iossen. Tussen deze disciplines en de andere disciplines ((GZ-)psychologen, klinische psychologen, orthopedagogen ed) vindt veelvuldig overleg plaats door middel van casuïstiek besprekingen en multidisciplinaire overleggen.

Van de aios wordt verwacht dat deze samen met de verslavingsartsen deel neemt aan de bereikbaarheidsdienst. Je krijgt zo een idee welke spoedeisende situaties in de stad gerelateerd zijn aan middelen gebruik en je leert welke medische interventies dan ingezet kunnen worden.

Show-and-tell

Doordat alle zorgzwaarten, van preventie tot en met outreachende zorg, binnen Jellinek vertegenwoordigd zijn, is een stage bij Jellinek heel veelzijdig. De visie van Jellinek geeft ook inzicht in hoe Jellinek werkt: Eerder is beter. Daarom is dat wat wij doen, van preventie tot aan topklinische behandeling en outreachende zorg, optimaal toegankelijk voor alle mensen met een (hulp)vraag op het gebied van middelengebruik of verslaving.
We delen onze specialistische kennis om in dialoog tot een passend antwoord te komen.

We laten ons leiden door de meest recente wetenschappelijke inzichten en feedback van onze cliënten. Tegelijkertijd voegen wij toe aan de bestaande kennis door innovaties door te voeren en deze systematisch te evalueren in een wetenschappelijke context. Onze interventies zijn aantoonbaar effectief en doelmatig en worden modelgetrouw uitgevoerd door goed opgeleide professionals. We werken vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid om resultaten zichtbaar te maken en zijn kostenbewust.

Onze manier van werken is niet-veroordelend. Wij beschouwen de ander als volwaardige gesprekspartner die zoveel als mogelijk de eigen regie voert. We brengen ketenpartners, die vanuit hun specifieke expertise kunnen bijdragen aan herstel, dichtbij. Zo kan de cliënt weer regie nemen in het vormgeven van zijn toekomst. Collega’s kunnen rekenen op ons vakmanschap, zoals wij ook weten wanneer het vakmanschap van anderen nodig is.

Omdat naastbetrokkenen een cruciale rol kunnen vervullen in het voorkómen van risicovol middelengebruik en in het komen tot een (hulp)vraag bij problematisch middelengebruik, versterken we hen met kennis, vaardigheden en steun. We betrekken hen bij de behandeling ter ondersteuning bij het helpen bereiken van de persoonlijke doelen van de cliënt.

Sollicitatie en contact

Kim ten Katen manager behandelzaken en psychiater Jellinek Utrecht: kim.ten.katen@jellinek.nl of

Jeanine Koster manager behandelzaken en psychiater Jellinek Amsterdam: jeanine.koster@jellinek.nl

Jurgen Cornelis, plv. opleider: jurgen.cornelis@arkin.nl

Arkin

Arkin is een vooraanstaand opleidingsinstituut. We beschikken over ruim 200 opleidingsplaatsen. Bekijk onze website voor de mogelijkheden.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Arkin
Baasjesweg 224
1058 AA Amsterdam

tel.: 020 59 04 440
website: https://www.werkenbijarkin.nl/opleidingen/opleiding-tot-psychiater/