Volwassenpsychiatrie Keuze Langdurige klinische zorg

Aanvang: 
25-03-2018

Wat gaat de aios leren?

Wat je bij ons kunt leren, is het combineren van optimaal behandelen van symptomen met een bredere visie op herstel, waarbij kwaliteit van leven en woontoekomst centraal staan. Creativiteit, geduld en optimisme zijn goud waard in de samenwerking met onze patiënten. Het toekomst­perspectief van patiënten kan bij een geslaagde behandeling wezenlijk verbeteren. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie met deze patiënten is een uitdaging, en soms geldt hetzelfde voor de naastbetrokkenen, die niet altijd positieve ervaringen hebben met de GGZ en de aandacht binnen de GGZ voor hun visie.

Op de Herstelondersteunende Vervolgklinieken (HOV-klinieken) van Mentrum worden patiënten opgenomen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA), die na een opname elders nog niet in staat zijn om beschermd/begeleid of zelfstandig te wonen. Patiënten worden verwezen door de  opname-afdelingen van Arkin en AMC, en door derdelijnsafdelingen binnen en buiten Arkin (onder andere de FPK en KIB van Inforsa).

Onze patiënten hebben vaak een psychotische stoornis als hoofddiagnose, maar stemmings­stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en autisme komen ook als hoofddiagnose voor. Er is vaak sprake van een langdurige voorgeschiedenis en van meerdere onsuccesvolle pogingen tot zelfstandig/beschermd wonen. Er is veel comorbiditeit met verslaving, somatische problematiek, verstandelijke beperking en trauma. Onze patiënten hebben diverse culturele achtergronden. Er zijn vaak therapieresistente symptomen, en visieverschillen tussen patiënt en hulpverleners over de benodigde aanpak van de problematiek komen veel voor.

Het doel van een opname bij Mentrum HOV-klinieken is drieledig:

 • Psychiatrische stabiliteit en zelfredzaamheid zodanig vergroten, en gevaar zodanig verkleinen, dat de klinische opname-indicatie vervalt. Hierbij wordt gestreefd naar duurzame uitstroom naar een niet-klinische setting. Met duurzaam wordt bedoeld: het doorbreken van een soms jarenlang patroon van frequente of onafgebroken opnames.
 • Doorstroom naar begeleid, beschermd of zelfstandig wonen of verpleeghuis.
 • In samenhang hiermee: Kwaliteit van leven verhogen.

De behandeling bij Mentrum HOV-klinieken gaat uit van de herstelvisie, onderverdeeld in symptomatisch, functioneel, maatschappelijk en persoonlijk herstel. In de behandeling wordt gebruik gemaakt van supported-living-methodiek. Binnen de HOV Klinieken zijn we gespecialiseerd in het opbouwen van een behandelrelatie met patiënten die moeilijk in behandeling te krijgen zijn/waren. Creativiteit en het combineren van een geprotocolleerde met een gepersonaliseerde benadering is daarbij nodig en effectief.

Stagelocaties

De stage kan in overleg tussen de 6 en 12 maanden duren. We kiezen ook in overleg de locatie die het beste past bij de leerdoelen en bij de gewenste duur/periode.

Er zijn vier klinische locaties:

 • Kliniek Jan Thomeepad (Amsterdam Noord) (45 bedden, gesloten/besloten/open)
 • Kliniek Sporenburg (Amsterdam Oost) (48 bedden, gesloten/open/appartementen/zwaai­woningen)
 • Kliniek Reigersbos (Amsterdam Zuidoost) (42 bedden, idem als Sporenburg)
 • Kliniek Jean Desmet (Amsterdam IJburg) (24 bedden, alleen appartementen)

De locaties hebben een overkoepelend behandeldoel en behandelvisie. Daarbinnen heeft iedere locatie een specialisatie voor een (sub)doelgroep, en zijn er verschillen tussen de locaties in opnameduur. Zie hiervoor: (inclusief video-impressie per locatie).

De HOV-klinieken participeren in meerdere wetenschappelijke onderzoeken. Twee van de vijf psychiaters zijn gepromoveerd. Een van hen werkt als senior-onderzoeker tevens in de Academische Werkplaats EPA van Arkin.

Staf

Op de HOV klinieken werken vijf psychiaters, die intensief samenwerken. Verder werken op iedere locatie 1 of 2 A(N)IOS-en, een psycholoog, een maatschappelijk werkende, een trajectcoach, en een team van verpleegkundigen, groepsbegeleiders en activiteitenbegeleiders. Iedere locatie werkt samen met een huisarts. e participeert tijdens deze stage als voorwacht in de 7x24 uur bereikbaarheidsdienst in een van de twee kliniekenpoules van Arkin.

Hoe ga ik leren?

Er is veel aandacht voor kennis over zeer complexe problematiek, therapie-resistentie en BOPZ-zaken, bij uitstek het gebied van de psychiater (in opleiding). Daarnaast speelt herstelondersteuning een grote rol, waarin de AIOS leert een passende rol in te nemen in de triade van patiënt, behandelaren en naasten. Dat is voor veel AIOS een nieuwe ervaring.

Er wordt multidisciplinair samengewerkt. Aansturing vanuit de (a.s) psychiater-positie kan veel worden geoefend en daar wordt in de supervisie uitgebreid bij stil gestaan. 

Show-and-tell

 • Je kunt hier veel opsteken over de 'grootstedelijke' psychiatrische problematiek, ernstige psychiatrische aandoeningen in combinatie met verslaving of verstandelijke beperking.
 • “Ik dacht dat dit misschien een ‘uitzichtloze’ patiëntengroep zou zijn, maar ik heb ervaren dat er veel herstel mogelijk is, en dat kleine stapjes grote waarde kunnen hebben.”
 • “De samenwerking tussen de verschillende HOV klinieken, maar ook met de diverse verwijzende afdelingen heb ik heel leerzaam gevonden.”
 • “Ik ben anders naar mijn rol als psychiater (in opleiding) gaan kijken. Ik vind mezelf enerzijds deskundiger worden, maar ook bescheidener over mijn rol in iemands leven en ziekteproces.”
 • Er is ruimte en tijd voor verdieping en voor een langdurige behandelrelatie met patiënten.
 • Er is veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief. Er is ook ruimte om een beleidsopdracht op te pakken tijdens de stage.
 • Interessante (medisch-)ethische vraagstukken en discussies over autonomie versus gevaar 

Sollicitatie en contact

Voor informatie kun je contact opnemen met:

Arkin

Arkin is een vooraanstaand opleidingsinstituut. We beschikken over ruim 200 opleidingsplaatsen. Bekijk onze website voor de mogelijkheden.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Arkin
Baasjesweg 224
1058 AA Amsterdam

tel.: 020 59 04 440
website: https://www.werkenbijarkin.nl/opleidingen/opleiding-tot-psychiater/