Volwassenpsychiatrie Keuze KIB (Kliniek Intensieve Behandeling Amsterdam)

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De Kliniek voor Intensieve Behandeling (KIB) is een afdeling van Inforsa, forensisch onderdeel van Arkin, Amsterdam. De KIB is een gesloten derde lijnskliniek, tbv ggz klinieken in noordelijke provincies van Nederland.  De kliniek is in de 80-er jaren opgericht voor de behandeling van psychiatrisch patiënten met ernstig ontwrichtende gedragsproblemen, bij wie behandeling in de reguliere ggz niet of niet meer mogelijk is. Voorwaarde voor plaatsing op de KIB is dat de behandeling is vastgelopen of dat er ontwrichting van een team of afdeling heeft plaatsgevonden. De opnameduur is in principe beperkt van drie maanden tot een half jaar.  Er zijn 36 bedden, verdeeld over 4 verpleegafdelingen. Er is een hogere personele bezetting dan in reguliere ggz klinieken. Ook is er een apart 1-op-1 begeleidingsteam. Het multidisciplinaire behandelteam bestaat onder andere uit een psychiater, arts, GZ-psycholoog, psychotherapeut, vak therapeuten: muziek, beeldend, psychomotor, activiteiten, verpleegkundigen, agogisch werkers (spw, sph) en maatschappelijk werk.

In de praktijk gaat het om hoog-complexe patiënten problematiek: ernstige vormen van schizofrenie, schizoaffectieve stoornis, autismespectrum stoornis en complexe persoonlijksstoornissen, Veelal in combinatie met gedragsproblemen en verslavingscomorbiditeit. In veel gevallen is er ook sprake affectieve verwaarlozing en hechtingsproblemen. De KIB voert geen behandelingen uit in opdracht van justitie en is daarmee een 'gewoon' psychiatrisch ziekenhuis. 

Door middel van geduld, creativiteit, soms humor en altijd een krachtig optimisme, wordt gezocht naar nieuwe wegen om vastgelopen behandelingen weer vlot te trekken en daarmee de kwaliteit van leven en toekomstperspectief van de patiënten te verbeteren. Daarvoor zijn meer tijd en middelen beschikbaar dan in de reguliere ggz. Vaardigheden op het gebied van hoog-complexe diagnostiek en behandeling (van EMDR, CGT, DGT, mindfulness tot aan dwangbehandeling met clozapine en ECT). Bij het verder helpen van deze patiënten is het opbouwen van een vertrouwensrelatie een grote uitdaging, waarbij het niet alleen de kunst is om een behandeling te starten, maar ook om deze uit te voeren en gaande te houden.

Inforsa beschikt over een eigen Medische Dienst met twee verpleegkundigen, twee huisartsen, een opticien en een tandarts. Medische hulpmiddelen voor bladder scan en ECG zijn aanwezig. Dagelijks laboratoriumonderzoek is mogelijk. Er is een convenant gesloten met de Spoedeisende Hulp en de Psychiatrisch Consultatieve Dienst (en via deze de PMU) van het Academisch Medisch Centrum (AMC) indien met spoed moet worden ingestuurd voor somatische zaken. Voor ECT wordt samengewerkt met VU/ GGZ InGeest. Sinds kort is ECT ook mogelijk op een van de andere Arkin locaties.   

Er zijn per kwartaal 2 dienstblokken van 3 of 4 dagen ten behoeve van de Arkin klinieken. Je wordt dan overdag uitgeroosterd. 

Hoe ga ik leren?

Het hoofddoel is leren op welke wijze gebleken behandelresistente behandelingen weer vlot getrokken kunnen worden en/of hoe nieuwe wegen te vinden in situaties van ernstige (afdelings) ontregelende psychiatrische problematiek.  Daarvoor leer je optimaal multidisciplinair werken, motiverend aansturen, maar ook kunnen begrenzen of anders beslissen en  to the point verantwoorden. Ethische aspecten en juridische mogelijkheden worden hierbij leer je op intensieve wijze verkennen.

Het organiseren en uitvoeren van behandeling geldt niet alleen voor de psychiatrische behandeling, maar ook voor de somatische. De competenties die de aandacht krijgen zijn: medisch management / organisatie, aansturing, maatschappelijk handelen, kennis en kunde, zoeken naar het evenwicht tussen richtlijn getrouw werken en beargumenteerd daarvan afwijken. 

Show-and-tell

Hieronder volgen citaten van aios die deze stage deden:

  • Supraregionale hoog-complexe patiëntenpopulatie die niet (meer) in de reguliere GGZ en/of academische centra behandeld kan worden, maar daarmee nog niet uitbehandeld zijn.
  • Je kunt hier veel opsteken over de psychiatrische problematiek op het gebied van Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA) in combinatie met verslaving en maar ook bijvoorbeeld hechtingsstoornissen.
  • Ruimte en tijd voor verdieping door beperkt aantal patienten en  3 – 6 maanden behandelduur , veilige werksfeer. Gevoel voor humor en relativering vinden wij erg belangrijk.
  • 'Out of the box' denken en handelen om hiermee juist tot “state of the art” behandeling te komen van moeilijk tot onbehandelbaar geachte patiënten.
  • Een zeer geschikte plek om op alle mogelijke manieren goed hulpverlenerschap te tonen en het verschil te maken.
  • Collegiale werksfeer, psychiater vaak aanwezig, laagdrempelig beschikbaar en zelf ook actief in de behandeling.
  • Kennis en kunde op gebied van therapieresistente psychosen en persoonlijkheidsstoornissen kan worden vergroot en toegepast.
  • Je krijgt geregeld te maken met (medisch-)ethische vraagstukken, knelpunten tussen gezondheidsrecht, civiel recht en strafrecht.
  • Veel ruimte voor eigen inbreng, stijl en initiatief.
  • Het verrichten van externe consultaties bij de aanmeldende/verwijzende kliniek is mogelijk (Consultteam Inforsa KIB)

Sollicitatie en contact

Voor informatie kun je contact opnemen met het

Arkin

Arkin is een vooraanstaand opleidingsinstituut. We beschikken over ruim 200 opleidingsplaatsen. Bekijk onze website voor de mogelijkheden.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Arkin
Baasjesweg 224
1058 AA Amsterdam

tel.: 020 59 04 440
website: https://www.werkenbijarkin.nl/opleidingen/opleiding-tot-psychiater/