Volwassenpsychiatrie Keuze BasisGGZ: Het bieden van consultatie aan, en laagdrempelige zorg dicht bij, de eerste lijn.

Aanvang: 
01-04-2018
Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

In deze stage kan je als aios ervaring opdoen met alle aspecten van de BasisGGZ. Doelstelling van de BasisGGZ is het bieden van laagdrempelige zorg, die dicht bij de eerste lijn staat, met kortdurende en/of laag-intensieve behandelingen.

Je kan bij ons in overleg zelf sterk richting geven aan de invulling van de stage. Hieronder een overzicht van de mogelijkheden, waarbij je zelf een zwaartepunt kan kiezen of alles kan combineren. 

1. Je kan bijdragen aan het doen van psychiatrisch consulten voor de huisartsen, POH-GGZ, verpleegkundig specialisten (hoofdbehandelaar in chronische BasisGGZ) en GZ-psychologen (hoofdbehandelaar in curatieve BasisGGZ). Voor de huisartsen zijn dit eenmalige contacten, binnen de BasisGGZ curatief en chronisch kan je naar eigen inzicht mensen eenmalig of enkele malen zien. Je kan bijvoorbeeld besluiten iemand zelf op een antidepressivum in te stellen of aan de huisarts vragen om dat te doen. De vragen van onze collega’s zijn bijvoorbeeld: diagnostiek, behandeladvies, suïcidaliteitsbeoordeling, somatiek-gerelateerde vragen, adviseren bij patiënten die instabiel raken of onvoldoende reageren op ingezette behandeling.

2. Je kan je meer richten op de chronische basisGGZ door het doen van intakes en opbouwen van een caseload. Dit gaat dan in overleg met een verpleegkundig specialist die hoofdbehandelaar zal zijn van jouw caseload en je superviserend psychiater. Je kan besluiten de cursus “eigen kracht” te doen (2 dagdelen), een psychotherapievorm die speciaal voor onze populatie is ontwikkeld.

3. Je kan je meer richten op de curatieve basisGGZ door het doen van intakes en de daarna geïndiceerde psychotherapeutische behandelingen (veelal CGT), in overleg met de GZ-psycholoog die hoofdbehandelaar is van je patiënten en met je superviserend psychiater. Je kan ook besluiten de EMDR-opleiding gelijk te laten lopen aan je stage en de nodige supervisie hiervan bij en GZ-psycholoog te krijgen.

4. We zullen aan alle aios vragen te participeren in de intervisiegroepen van de verschillende basisGGZ locaties (op de locaties waar jij werkt) en de intervisiegroepen van de POH-GGZ in Amsterdam (op de Roetersstraat).

5. De BasisGGZ is een relatief nieuw concept binnen de GGZ en dus ook een vrij nieuw merk binnen Arkin. In korte tijd is het echter uitgegroeid tot een stevig merk, met veel enthousiaste collega’s en goede resultaten. Het is een nog steeds groeiend merk waardoor er steeds wordt vernieuwd en gezocht naar nieuwe manieren van zorg vormgeven. De stage voor de psychiater in opleiding bij de BasisGGZ kan dan ook zeer geschikt zijn als beleidsstage.

De aios zal leren om degelijke diagnostiek te doen en daarbij passend (veelal medicamenteus en psychotherapeutisch) beleid te maken. Tevens zal de aios leren om in een multidisciplinair team met veel collega’s te werken, waar van elkaar geleerd kan worden. De aios kan een belangrijke rol spelen in de verschillende intervisiegroepen (gemengde groepen van Curatief en Chronisch en ook van de grote groep POH-GGZ die intervisie en scholing van Arkin krijgen). Tevens zijn de aios en psychiaters dagelijks bereikbaar voor huisartsen en POH’s in de stad voor overleg.
 

Hoe ga ik leren?

De aios zal in overleg met de begeleidend psychiater bespreken waar zijn/haar wensen liggen. Er is veel mogelijk binnen de BasisGGZ van Arkin, zie ook de tekst hierboven.

De aios zal leren door patiëntencontact te hebben, door overleg met collega’s te hebben, door supervisie van en aan collega’s te krijgen/geven, door in verschillende intervisies een rol te hebben en door voor externe consultatie te zorgen.

Naast supervisie bij de BasisGGZ heeft de aios mentoraat. Diensten vinden plaats in de dienstpoule van Arkin.

Sollicitatie en contact

Jara Bouws, Psychiater
jara.bouws@arkinbasisggz.nl

020-5904555 (receptie locatie Baarsjesweg)

Of Jurgen Cornelis, plv opleider Arkin. e-mail: jurgen.cornelis@arkin.nl

Aanvang:: Bij voorkeur 1 april of 1 oktober, andere data bespreekbaar.

Duur: ½ jaar of 1 jaar

Arkin

Arkin is een vooraanstaand opleidingsinstituut. We beschikken over ruim 200 opleidingsplaatsen. Bekijk onze website voor de mogelijkheden.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Arkin
Baasjesweg 224
1058 AA Amsterdam

tel.: 020 59 04 440
website: https://www.werkenbijarkin.nl/opleidingen/opleiding-tot-psychiater/