Volwassenpsychiatrie PTSS: Kortdurende oplossingsgerichte klinische behandeling.

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Je krijgt tijdens deze stage een goed beeld hoe intensieve complexe trauma behandelingen verlopen en wat de rol van een klinische interventie daarbij kan zijn.

Het Sinaï Centrum is gespecialiseerd in de behandeling van psychotrauma. De poliklinische behandelingen sluiten nauw aan op de kliniek en zijn geïndiceerd wanneer de ambulante behandeling stagneert of een mogelijke decompensatie voorkomen kan worden. Daarnaast wordt geregeld een proefbehandeling met exposure gestart of worden tijdens de opname als proef  in een beschermde omgeving de eerste EMDR sessies van een traumabehandeling gedaan. 

Op de kliniek van het Sinaï Centrum werken we vanuit de oplossingsgerichte visie. Bij de opname helpen wij de cliënt zijn gewenste situatie omschrijven en stellen persoonlijke doelen in de richting van dat toekomstbeeld. Om deze doelen te behalen helpen we de patiënt te zoeken naar eigen kracht en alle aanwezige competenties te (her-) ontdekken. Deze benadering sluit aan bij de oorspronkelijk joodse signatuur van de instelling. Binnen het Jodendom wordt de mens gezien als continu zoekend en onderweg naar het verwezenlijken van een uniek en persoonlijk zinvol bestaan. Daarbij worden de gegeven natuurlijke mogelijkheden ingezet en omstandigheden tijdens het leven gehanteerd.  

De kliniek bevat 15 bedden en biedt opnames van 2-3 weken aan.  

Je krijgt tijdens deze stage een goed beeld hoe intensieve complexe trauma behandelingen verlopen en wat de rol van een klinische interventie daarbij kan zijn.

Het Sinaï Centrum is gespecialiseerd in de behandeling van psychotrauma. De poliklinische behandelingen sluiten nauw aan op de kliniek en zijn geïndiceerd wanneer de ambulante behandeling stagneert of een mogelijke decompensatie voorkomen kan worden. Daarnaast wordt geregeld een proefbehandeling met exposure gestart of worden tijdens de opname als proef in een beschermde omgeving de eerste EMDR sessies van een traumabehandeling gedaan. 

Op de kliniek van het Sinaï Centrum werken we vanuit de oplossingsgerichte visie. Bij de opname helpen wij de cliënt zijn gewenste situatie omschrijven en stellen persoonlijke doelen in de richting van dat toekomstbeeld. Om deze doelen te behalen helpen we de patiënt te zoeken naar eigen kracht en alle aanwezige competenties te (her-) ontdekken. Deze benadering sluit aan bij de oorspronkelijk joodse signatuur van de instelling. Binnen het Jodendom wordt de mens gezien als continu zoekend en onderweg naar het verwezenlijken van een uniek en persoonlijk zinvol bestaan. Daarbij worden de gegeven natuurlijke mogelijkheden ingezet en omstandigheden tijdens het leven gehanteerd.  

De kliniek bevat 15 bedden en biedt opnames van 2-3 weken aan.  

Doelgroep: Volwassen patiënten met (C)PTSS als primaire klacht waarbij ofwel:

  • een gevaarlijke of ontwrichtende crisogene situatie is ontstaan of voorkomen moet worden
  • een traumabehandeling wordt geboden die door de onderliggende (vaak borderline of afhankelijk-vermijdende) persoonlijkheidsorganisatie of een andere ernstige comorbide stoornis vooralsnog niet ambulant uitgevoerd kan worden.  

Doelgroep: Volwassen patiënten met (C)PTSS als primaire klacht waarbij ofwel: -een gevaarlijke of ontwrichtende crisogene situatie is ontstaan of voorkomen moet worden -een traumabehandeling wordt geboden die door de onderliggende (vaak borderline of afhankelijk-vermijdende) persoonlijkheidsorganisatie of een andere ernstige comorbide stoornis vooralsnog niet ambulant uitgevoerd kan worden.  

Hoe ga ik leren?

De stage wordt begeleid door een psychiater met zeer veel expertise op het gebied van complexe PTSS en alle daarbij voorkomende co-morbiditeit en complicaties.

In de stage is veel aandacht voor psychotherapie en je leert EMDR toepassen.  

Er is ook veel aandacht voor transculturele aspecten, oorlog gerelateerde en/of interpersoonlijke traumatisering en systeemfactor

In overleg met de opleider is er ruimte om het individuele opleidingsplan van de aios nader te persoonlijk in te vullen, bijv. door deelname aan onderzoek of andere vormen van psychotherapie.

Sollicitatie en contact

Dr. H.L. (Rien) Van, opleider Arkin of Drs. J.E. (Jurgen) Cornelis : opleiding.psychiatrie@arkin.nl

Voor inlichtingen over de stage: Drs. F (Fedia) Jacobs, psychiater Sinai Centrum

 

Arkin

Arkin is een vooraanstaand opleidingsinstituut. We beschikken over ruim 200 opleidingsplaatsen. Bekijk onze website voor de mogelijkheden.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Arkin
Baasjesweg 224
1058 AA Amsterdam

tel.: 020 59 04 440
website: https://www.werkenbijarkin.nl/opleidingen/opleiding-tot-psychiater/