Volwassenpsychiatrie Forensische Ambulante Zorg, Inforsa Amsterdam

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Inforsa

Bij Inforsa is bejegening tot kunst verheven. Gezien de doelgroep is dat heel logisch: onze cliënten hebben over het algemeen een leven vol teleurstellingen, decepties en verbroken contact achter de rug. Het vertrouwen is sterk gereduceerd. Dan is het een extra uitdaging om dat vertrouwen terug te winnen. Dat lukt alleen door consequent te blijven aansluiten bij de beleving van de patiënt, door oog te hebben voor de behoeften en noden, door hem of haar vertrouwen te geven maar ook door een gestructureerd, veilig en voorspelbaar behandelklimaat te bieden met duidelijke afspraken, regels en grenzen.

Forensisch ambulante zorg (FAZ)

De Forensisch Ambulante Zorg is de ambulante tak van Inforsa. Er zijn vijf teams binnen het FAZ, waarvan twee opleidingsplekken: het Forensisch ACT en een combinatie van het Forensisch FACT en de forensische polikliniek.

De FAZ is van mening dat probleemgedrag behandeld moet worden. Dit doen we door betrouwbaar te zijn en met respect grenzen aan te geven. Als AIOS speel jij een belangrijke rol binnen de multidisciplinaire behandelteams. Je ziet onder supervisie van de psychiater cliënten en zet behandellijnen uit in samenspraak met de teams. We bieden jou een dynamische werkomgeving, waarbij je met alle aspecten van het forensisch ambulante veld kennis maakt.

Doelstelling en doelgroep

Het doel van de behandeling binnen de FAZ is het verminderen van de kans dat de cliënt opnieuw een delict zal plegen, door het vergroten van de zelfredzaamheid en de zelfcontrole van de cliënt. Verder wordt gestreefd naar het stabiliseren en optimaliseren van de sociaal-maatschappelijke situatie en de gezondheid van de cliënt.
De doelgroep bestaat uit forensische cliënten vanaf twaalf jaar met een verslaving, psychiatrisch en/of persoonlijkheidsproblematiek, al dan niet in combinatie met een (lichte) verstandelijke beperking.
Ons streven is om ambulante forensische cliënten die nergens anders terecht kunnen een plek te geven waar ze zich welkom, vertrouwd, gekend en behandeld weten.

Thema behandelcontext

Forensische psychiatrie, ambulant en outreachend; specialisatie triple problematiek, persoonlijkheidsstoornissen, verslaving en verstandelijke beperking die leiden tot delict- en of ontwrichtend gedrag. Daarnaast ook angst- en dwangstoornissen, psychotische stoornissen, gedragsstoornissen en stoornissen in de impulsbeheersing.

Hoe ga ik leren?

Op de werklocatie: Supervisie, mentoraat; deelname aan het onderwijsprogramma van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), introductieprogramma gedurende de eerste twee weken; integratie van behandelvaardigheden bij complexe problematiek; refereren en klinische presentaties.

Centraal vanuit de opleiding: Praktijktraining psychotherapie; locatiebezoek door (plaatsvervangend) opleider waarbij een klinische presentatie plaatsvindt en gezamenlijk patiënten worden gezien.

Landelijk: Landelijke cursorisch onderwijs van de Vervolgopleiding Psychiatrie.

Praktische leersituaties: Patiëntcontact, op kantoor en outreachend; contact met patiëntsysteem; Digiboardbespreking; teamoverleg, samenwerking met ketenpartners, FAZ brede intakes wekelijks, multidisciplinaire overleggen, medicamenteuze en psychotherapeutische behandelingen.

Sollicitatie en contact

Contact:

secr van de opleiding: opleiding.psychiatrie@arkin.nl

Rogier van Bemmelen, psychiater en manager behandelzaken FAZ Inforsa, tel. 0205901421 of 0611031214

Jurgen Cornelis, plv-opleider: Jurgen.Cornelis@arkin.nl

Arkin

Arkin is een vooraanstaand opleidingsinstituut. We beschikken over ruim 200 opleidingsplaatsen. Bekijk onze website voor de mogelijkheden.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Arkin
Baasjesweg 224
1058 AA Amsterdam

tel.: 020 59 04 440
website: https://www.werkenbijarkin.nl/opleidingen/opleiding-tot-psychiater/