Volwassenpsychiatrie Zorgtoeleiding in combinatie met crisisdienst

Wat gaat de aios leren?

De kern van de stage is het werken in een ambulant diagnostisch team  waar mensen worden gezien waarbij sprake is van een vermoeden van verslaving en/of psychiatrie die niet zelfstandig in staat zijn een hulpvraag te formuleren of waarbij de zorgbehoefte onvoldoende aansluit bij het bestaande zorgaanbod. Zorgtoeleiding doet dit verbindend met gebruikmaking en versterking van het netwerk van patiënt.  Zorgtoeleiding ziet patiënten van jeugdigen tot ouderen  met of zonder woning. Er wordt gebruik gemaakt van het  ‘Nieuwe GGZ’ gedachtengoed. Zorgtoeleiding is een belangrijke schakel in de stad. Zij werkt intensief samen met huisartsen, POH, GGZ organisaties, buurtteams, algemeen maatschappelijk werk, welzijnsorganisaties, scholen, Jeugdzorg en GGD. Zij levert kennis en kunde op consultatieve basis. Daarnaast screent Zorgtoeleiding op verzoek van partners op laagdrempelige wijze cliënten waarbij sprake is van sociale uitsluiting op enigerlei wijze op aanwijzingen voor psychiatrische problematiek.  Zorgtoeleiding beweegt behendig tussen de stedelijke partners, waarbij zij ten behoeve van de cliënt diverse verbindingen binnen het stedelijk spelveld weet te leggen.

Compententies die met name ontwikkeld kunnen worden:

  • Ambulante psychiatrische en verslavings diagnostiek van jeugdigen, volwassenen en ouderen waarbij zo nodig gebruik van (semi) gestructureerde instrumenten

  • Indiceren zorg(behoeften) in context van patiënt in zijn omgeving waarbij aandacht voor ethische en juridische dilemma’s

  • Bemoeizorg en/of BOPZ- traject indiceren en uitvoeren

  • Kennis van de sociale kaart van Amsterdam

  • Communiceren en samenwerken in de rol van arts binnen de organisatie, met ketenpartners en verder netwerk

  • Signaleren en bespreken van lacunes en beperkingen in het huidige zorgaanbod binnen en buiten de organisatie

Hoe ga ik leren?

Het multidisciplinaire zorgtoeleidingsteam screent en realiseert op een laagdrempelige wijze psychiatrische diagnostiek. Indien geïndiceerd wordt patiënt gemotiveerd tot behandeling en/of wordt toegeleid naar maatschappelijk ondersteuning. Er wordt gewerkt volgens het Critical Time Intervention (CTI)-model.  De AIOS ziet patiënten samen met SPV, zowel ten behoeve van diagnostiek als gedurende de toeleidingsperiode. 

Leren op de werkvloer, zowel van andere disciplines als van de psychiaters is de kern van de stage. Daarnaast is er een vaste supervisor en mentor, de laatste van buiten de afdeling. Er is wekelijks drie uur onderwijs wat naast de theorie gericht is op het verwerven van vaardigheden. Er wordt veel geoefend, onder meer in rollenspelen met acteurs.  Naast alle onderwijsmomenten die al in de stage verwerkt zijn, wordt er eens per maand een regionale refereeravond georganiseerd.

Show-and-tell

De hele stage bestaat uit twee onderdelen. Overdag wordt er gewerkt bij zorgtoeleiding zoals hierboven beschreven. Daarnaast zijn er diensten in het kader van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA). De SPA is een samenwerkingsverband tussen Arkin en Ingeestt.  Een slaapplek is tijdens de nachtdiensten aanwezig. Er is een auto beschikbaar voor vervoer tijdens de diensten, een rijbewijs is niet noodzakelijk. Het hebben van een fiets in Amsterdam is een voordeel.  De aios komt over het algemeen in loondienst van Arkin.

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie  betreffende de stage:

Opleidingssecr.: opleiding.psychiatrie@arkin.nl

MJ Rozendal,  psychater: mrozend@arkin.nl 020-5904222

Jurgen Cornelis plv-opleider: jurgen.cornelis@arkin.nl

Aanvang

Bij voorkeur 1 april of 1 oktober

Arkin

Arkin is een vooraanstaand opleidingsinstituut. We beschikken over ruim 200 opleidingsplaatsen. Bekijk onze website voor de mogelijkheden.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Arkin
Baasjesweg 224
1058 AA Amsterdam

tel.: 020 59 04 440
website: https://www.werkenbijarkin.nl/opleidingen/opleiding-tot-psychiater/