Spoedeisende volwassenenpsychiatrie Acute psychiatrie in de Grote Stad

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De kern van de stage is het werken in de psychiatrische crisisdienst van Amsterdam. Dat betekent psychiatrische beoordelingen doen op verschillende plekken, in thuissituaties, op afdelingen etc., door heel Amsterdam. De beoordeling wordt niet alleen over, maar ook vaak met patiënt en zijn naasten gedaan. Het systemisch gedachte goed is hierbij een van de leidende principes in het werken in de Amsterdamse crisisdienst. Het aanbod van patiënten is zeer divers; zoals psychotische-,  stemmings- en  persoonlijkheidsstoornissen en verslavingsproblematiek met daarnaast een diversiteit aan, bij een grote stad behorende, sociale en maatschappelijke problemen.

Competenties die met name ontwikkelt kunnen worden zijn:
-  het effectief, ethisch en met de context rekening houdende zorg bieden.
- het leren communiceren en samenwerken op veel verschillende niveaus, (patiënt, naasten, zorgverleners, diverse instanties)
 - het zicht krijgen op de organisatie van de zorg in een grote stad.

Hoe ga ik leren?

De werkwijze van de crisisdienst in Amsterdam is uniek. In de eerste plaats omdat er systemisch wordt gewerkt. Dat wil zeggen naasten worden altijd betrokken en de ketenzorg is binnen Amsterdam goed ontwikkeld. Verder is bijzonder aan deze stage plek dat er continuïteit van zorg geboden kan worden doordat crisisbehandelingen worden gedaan met een duur van max. 3 maanden binnen de Acuut Behandel Team’s (ABT). 

Uitgangspunt in het werken is dat dit in koppels (arts-arts of arts-SPV) gebeurd. Dit zorgt ervoor dat de begeleiding van de aio’s tijdens deze stage zeer bijzonder is. Leren op de werkvloer, zowel van andere disciplines als van de psychiaters wordt zeer belangrijk geacht voor de aio’s. Daarnaast is er natuurlijk een supervisor en een mentor, de laatste van buiten de afdeling, aanwezig. Er is wekelijks 3 uur onderwijs wat naast theoretisch ook zeer praktisch van aard is. 

De opleiders op de stageplek hebben diverse specialiteiten. Natuurlijk het werken in de spoedeisende psychiatrie en Intensive Home Treatment en verder de sociale psychiatrie, suïcidaliteit, werken met systemen maar ook de bemoeizorg, (F)ACT, transculturele psychiatrie, juridische aspecten van het werk, organisatie van zorg en veel andere elementen die werken in de zorg in een grote stad met zich mee brengen.

Naast alle onderwijsmomenten die al in de stage verwerkt zijn, wordt er eens per maand een regionale refereeravond georganiseerd.

Show-and-tell

De hele stage bestaat uit twee onderdelen. Enerzijds zijn dit de diensten die worden gedaan in het kader van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA). Daarnaast wordt er overdag gewerkt in een van de 3 Acute Behandel Teams die functioneren als regionale crisisdiensten tijdens kantooruren. *1

De SPA is een samenwerkingsverband tussen Arkin en InGeest. Bij de SPA werken ongeveer 33 a(n)ios’en, 17 psychiaters en 12 SPV'en. De verpleegkundigen nemen de binnenkomende meldingen aan en zorgen ervoor de verschillende hulpverleners ze uitvoeren. Daarnaast zijn tijdens de kantoortijden nog 3 ABT’s  van Arkin binnen Amsterdam aanwezig. De ABT’s  variëren in grootte tussen bijvoorbeeld, kijkend naar de artsen bezetting, 2 artsen bij het ABT Amsterdam-Noord tot 6 artsen bij het ABT Amsterdam-Centrum. Allen hebben hun eigen dynamiek en specialiteiten.

*1 In de beschrijving van deze stage wordt uitgegaan van een combinatie van werkzaamheden in de SPA en ABT. Echter de SPA stage kan ook gecombineerd worden, i.p.v. met een ABT, met (F-)ACT, Zorgtoeleidng of Intensive Home Treatment (IHT) werkzaamheden. (Voor inlichtingen daarover : zie contact informatie)

Een slaapplek is tijdens de nachtdiensten aanwezig. Er is een auto beschikbaar voor vervoer tijdens de diensten, een rijbewijs is niet noodzakelijk. Het hebben van een fiets in Amsterdam is een voordeel.  De aios komt over het algemeen in loondienst van Arkin.

Sollicitatie en contact

Contact kan worden opgenomen voor informatie of aanmelding bij:

secr. van de opleiding: opleiding.psychiatrie@arkin.nl
stageopleider/ plv-opleider: jurgen.cornelis@arkin.nl

Arkin

Arkin is een vooraanstaand opleidingsinstituut. We beschikken over ruim 200 opleidingsplaatsen. Bekijk onze website voor de mogelijkheden.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Arkin
Baasjesweg 224
1058 AA Amsterdam

tel.: 020 59 04 440
website: https://www.werkenbijarkin.nl/opleidingen/opleiding-tot-psychiater/