Ouderenpsychiatrie Keuze Ouderenpsychiatrie in de kliniek

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Een van de aantrekkelijke kanten van deze stage is dat er behalve psychiaters ook klinisch geriaters worden opgeleid. Zodoende is er sprake van een gemeleerde groep assistenten. In de kliniek is naast diagnostiek en behandeling van cognitieve stoornissen, stemmingsstoornissen, angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en psychotische stoornissen ook de mogelijkheid voor het geven van psychotherapie, vooral cognitieve gedragstherapie, maar ook bijvoorbeeld een mindfulnessgroep. Er is een contextuele benadering, d.w.z. dat zowel het directe systeem van de patient als de ambulant behandelaar en de huisarts nauw bij de behandeling betrokken worden. Mentrum Ouderen beschikt over een moderne ouderenkliniek, 3 ambulante teams die verschillende stadsdelen bedienen en een deeltijdbehandeling. Daarnaast zijn er verschillende gespecialiseerde poli\'s zoals de alcoholpoli, geheugenpoli en de metabole poli. Er zijn 8 ouderenpsychiaters werkzaam, een ouderenarts en 2 klinisch geriaters die gedetacheerd zijn vanuit het Slotervaart Ziekenhuis.
Er zijn 3 aios werkzaam in de kliniek, en een wisselend aantal aios (2 tot 4) ambulant.

Sollicitatie en contact

Voor sollicitatie en/of informatie kan men contact opnemen met: 

Arkin

Arkin is een vooraanstaand opleidingsinstituut. We beschikken over ruim 200 opleidingsplaatsen. Bekijk onze website voor de mogelijkheden.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Arkin
Baasjesweg 224
1058 AA Amsterdam

tel.: 020 59 04 440
website: https://www.werkenbijarkin.nl/opleidingen/opleiding-tot-psychiater/