Keuze Derdelijnskliniek voor Langdurige Intensieve Zorg (LIZ).

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De Kliniek voor Langdurige Intensieve Zorg (LIZ) is een afdeling van Inforsa, onderdeel van Arkin, Amsterdam. De LIZ is een redelijk hoog beveiligde derdelijnskliniek voor intensieve behandeling en behorend tot het supraregionale KIB aanbod (zie ook www.kibnederland.nl). De LIZ is in 2010 opgericht voor de behandeling van psychiatrisch patiënten met ernstig ontwrichtende gedragsproblemen, bij wie behandeling in de reguliere ggz niet of niet meer mogelijk is en bij wie de carroussel KIB naar reguliere ggz en omgekeerd niet kon worden doorbroken. Voorwaarde voor plaatsing op de LIZ zijn onder meer dat de patiënt al minimaal een jaar doorlopend is opgenomen in een kliniek en dat één of meerdere opnames in een derdelijns intensieve behandelkliniek* (KIB/CIB) niet heeft geleid tot een duurzaam behandelresultaat. Patiënten zijn doorgaans drie tot zes jaar opgenomen op de LIZ alvorens duurzame stabiliteit is bereikt, maar uitzonderingen hierop komen voorIn totaal zijn er 44 bedden, verdeeld over 5 verpleegafdelingen. Er is een hogere personele bezetting dan in reguliere ggz klinieken; Normaal drie begeleiders op 8 a 9 bedden maar ook kan 1-op-1 begeleiding georganiseerd worden. In de praktijk gaat het om hoog-complexe problematiek: Ernstige vormen van Bipolaire stoornis, Schizoaffectieve stoornis, Schizofrenie, veelal met verslavingscomorbiditeit en complexe persoonlijksstoornissen. In veel gevallen is er ook sprake affectieve verwaarlozing en hechtingsproblemen.

De LIZ voert geen behandelingen uit in opdracht van justitie en is daarmee een 'gewoon' psychiatrisch ziekenhuis. Patiënten worden verwezen uit heel Nederland. Er wordt gestreefd naar een integratie van geneeskundige en opvoedkundige behandelmethoden. Het multidisciplinaire behandelteam bestaat onder andere uit een psychiater, arts, orthopedagoog, verpleegkundigen, agogisch werkers (spw, sph) en maatschappelijk werk. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie met deze patiënten is een grote uitdaging waarbij het niet alleen de kunst is om een behandeling te starten, maar ook om deze uit te voeren en gaande te houden. Wat je hier kunt leren is om middels geduld, creativiteit en optimisme, wegen te vinden om vastgelopen behandelingen weer vlot te trekken en daarmee de kwaliteit van leven en toekomstperspectieven van de patiënten te verbeteren. Daarvoor zijn meer tijd en middelen beschikbaar dan in de reguliere ggz. Vaardigheden kunnen worden verkregen op het gebied van hoog-complexe diagnostiek en behandeling (van CGT, DGT, mindfulness tot aan dwangbehandeling met clozapine en ECT). De locatie beschikt over een eigen Medische Dienst met drie verpleegkundigen, twee huisartsen, een opticiën en een tandarts. Medische hulpmiddelen voor bladder scan en ECG zijn aanwezig. Frequent laboratoriumonderzoek is mogelijk. Er is een convenant gesloten met de Spoedeisende Hulp en de Psychiatrisch Consultatieve Dienst (en via deze de MPU) van het Academisch Medisch Centrum (AMC) indien met spoed moet worden ingestuurd voor somatische zaken. Sinds 2018 heeft Inforsa een eigen ECT-voorziening op de locatie Duivendrechtsekade (FPK/LIZ). Het is het eerste ECT-centrum in Nederland in hoog-beveiligde omgeving (conform niveau-3 forensische zorg, het een na hoogste in Nederland).

Hoe ga ik leren?

Multidisciplinair werken, motiverend aansturen, maar ook kunnen begrenzen of anders beslissen, to the point verantwoorden van klachtwaardige interventies, kennis en kunde van zeer complexe problematiek, therapieresistentie, zijn gebieden waarin je je op onderscheidende wijze kunt bekwamen. Het organiseren en uitvoeren van behandeling geldt niet alleen voor de psychiatrische behandeling, maar ook voor de somatische.

De competenties die aandacht krijgen zijn:

 • medisch management / organisatie
 • aansturing
 • maatschappelijk handelen
 • kennis en kunde,
 • 'state of the art',
 • complexe BOPZ- en andere juridische vraagstukken.

Naast de werkzaamheden op de LIZ participeer je in de 7x24 uur bereikbaarheidsdienst.

Show-and-tell

 • Supraregionale hoog-complexe patiëntenpopulatie die niet (meer) in de reguliere GGZ en/of academische centra behandeld kan worden, maar daarmee nog niet uitbehandeld zijn.
 • Je kunt hier veel opsteken over de 'grootstedelijke' psychiatrische problematiek, Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA) in combinatie met verslaving en maar ook bijvoorbeeld hechtingsstoornissen.
 • Ruimte en tijd voor verdieping, lage turnover, geen productiedruk, veilige werksfeer. Gevoel voor humor en relativering vinden wij erg belangrijk. 
 • 'Out of the box' denken en handelen om juist tot state of the art behandeling te komen van onbehandelbaar geachte aandoeningen.
 • Een zeer geschikte plek om op alle mogelijke manieren goed hulpverlenerschap te tonen en het verschil te maken.
 • Collegiale werksfeer, psychiater vaak aanwezig, laagdrempelig beschikbaar en zelf ook actief in de behandeling.
 • Kennis en kunde op gebied van therapieresistente psychosen en persoonlijkheidsstoornissen kan worden vergroot en toegepast, zowel op gebied van DGT als ECT. 
 • Je krijgt te maken met (medisch-)ethische vraagstukken, knelpunten tussen gezondheidsrecht, civiel recht en strafrecht.
 • Veel ruimte voor eigen inbreng, stijl en initiatief.
 • Het verrichten van externe consultaties bij de aanmeldende/verwijzende kliniek is mogelijk (Consultteam Inforsa KIB/LIZ), maar ook in- en externe intakes voor ECT. Inforsa moedigt het schrijven van een case report zeer aan en zal dat ook faciliteren!

Sollicitatie en contact

Voor informatie kun je contact opnemen met: - secr. van de opleiding: opleiding.psychiatrie@arkin. nl - de supervisor van de LIZ: Valentijn.Hollander@inforsa.nl - de plv-opleider: Jurgen.Cornelis@arkin.nl

Arkin

Arkin is een vooraanstaand opleidingsinstituut. We beschikken over ruim 200 opleidingsplaatsen. Bekijk onze website voor de mogelijkheden.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Arkin
Baasjesweg 224
1058 AA Amsterdam

tel.: 020 59 04 440
website: https://www.werkenbijarkin.nl/opleidingen/opleiding-tot-psychiater/