Keuze Beleidspsychiatrie ZOK (Zorgontwikkeling, Onderzoek en Kwaliteit)

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tijdens de stage beleidspsychiatrie krijgt de AIOS meer inzicht in beleidsontwikkeling en processen die spelen bij een grote GGZ-instelling. Hoe zit het organogram in elkaar en waarom zit het organogram zo in elkaar? Waar houden de beleidsmakers en stafafdelingen zich mee bezig? Wat is de rol van de Raad van Bestuur, directies en management en medisch specialisten in processen en waarom lopen processen op een bepaalde manier? Hoe wordt het (strategisch) beleid bepaald en hoe verloopt besluitvorming?

Naast de processen maakt de AIOS ook kennis met interne en externe wet- en regelgeving en wordt er ook ingegaan wat dit vervolgens betekent voor de behandelaar op de werkvloer (vertaling van wet- en regelgeving naar de werkvloer). Denk hierbij aan het waarborgen van kwaliteit en zorginhoudelijke kwesties (protocollen enz.)

Hoe ga ik leren?

Als AIOS val je onder Zorgontwikkeling, Onderzoek en Kwaliteit (ZOK) en dan met name het kwaliteitsonderdeel. De directeur en het hoofd ZOK begeleiden de stage. De directeur ZOK is een psychiater die beleidstaken vervuld ten behoeve van Arkin als geheel (de Raad van Bestuur en de directies van de merken). De AIOS maakt deel uit van een team van kwaliteitsadviseurs, die ook betrokken zijn bij de stage.

Naar gelang de kwesties die spelen zal er in samenspraak met de AIOS een opdracht geformuleerd worden die de AIOS gedurende een half jaar volbrengt. Denk hierbij aan begeleiden van implementatie ROM of zorgpaden, innovatie projecten als opzetten HIC, ondersteunen van kwaliteitscommissies en het schrijven van protocollen. Deze opdracht wordt geformuleerd in samenspraak met de AIOS.
 

Naast de werkzaamheden bij het kwaliteitsbureau draait de AIOS ook diensten, danwel voor klinieken, danwel voor de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam. Naast de supervisie bij de afdeling kwaliteit heeft de AIOS ook mentoraat.

Show-and-tell

Tijdens de stage beleidspsychiatrie is mij veel duidelijk geworden over processen. Waarom gaan dingen op een bepaalde manier? Als behandelaar kun je op de werkvloer het idee hebben dat er beslissingen genomen worden waar je geen invloed op uit kan oefenen en die soms ook moeilijk te begrijpen zijn (komen bijvoorbeeld de kwaliteit van zorg niet ten goede). Dit zorgt voor frustratie. Door deze stage heb ik meer inzicht gekregen in hoe en waarom beslissingen genomen worden en dit zal maken dat ik ook op de werkvloer meer inzicht in de processen heb en daardoor minder frustratie.

Naast de processen maak je ook kennis met hoe de kwaliteit van zorg gewaarborgd wordt en waar je je als GGz-instelling allemaal aan moet houden qua externe wet- en regelgeving. In de opleiding tot psychiater wordt bijzonder weinig aandacht besteed aan beleid, maar er wordt van de psychiater wel steeds meer verwacht ook management taken op zich te nemen. De stage is dan ook een goede voorbereiding op het psychiaterschap.

Sollicitatie en contact

Voor inlichtingen kan contact worden opgenomen met:

opleiding.psychiatrie@arkin.nl of

jurgen.cornelis@arkin.nl

 

Arkin

Arkin is een vooraanstaand opleidingsinstituut. We beschikken over ruim 200 opleidingsplaatsen. Bekijk onze website voor de mogelijkheden.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Arkin
Baasjesweg 224
1058 AA Amsterdam

tel.: 020 59 04 440
website: https://www.werkenbijarkin.nl/opleidingen/opleiding-tot-psychiater/