Ambulante volwassenenpsychiatrie Vroege Interventie Psychose (VIP) team, ambulant werken met jongvolwassenen met een eerste psychose in Amsterdam

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Wat echt interessant is aan deze stage is dat je als AIOS ervaring kan opdoen met invulling geven van ambulante zorg aan een unieke doelgroep: jongvolwassenen die door psychotische verschijnselen voor het eerst in aanraking komen met de GGZ. Dit doe je samen met een vast multidisciplinair team waaronder drie psychiaters die allen gespecialiseerd zijn in de zorg en behandeling van vroege psychosen.


Onze missie is dat deze jongvolwassenen zo snel mogelijk worden behandeld en daarmee kunnen herstellen. Hoe eerder iemand het leven weer op kan pakken, hoe beter. Er wordt veel outreachend gewerkt met huisbezoeken door heel Amsterdam . Maar de begeleiding en behandeling vindt ook plaats op school, bij het (vinden van) werk en soms op ongewone locaties zoals buiten in het park. Bij opname in de kliniek blijft er contact.


Binnen jouw stage draag je als aios bij aan het herstel van jongeren vanaf aanmelding tot aan het einde van de VIP behandeling. In deze stage bieden we de mogelijkheid kans om in één stage zowel ervaring op te doen met zorg tijdens crisis, maar ook zorg te leveren aan stabiele patiënten gericht op herstel en een goede terugkeer in de maatschappij.


De patiëntgroep is zeer divers, zowel op het gebied van de differentiaal diagnostiek als op het gebied van de benodigde zorgintensiteit en hulpvraag. Het VIP team werkt daarom intensief samen met het AMC waar kortdurende diagnostische opnames kunnen plaats vinden. Verder uiteraard met huisartsen, POH, GGZ organisaties, buurtteams, algemeen maatschappelijk werk, welzijnsorganisaties, scholen, Jeugdzorg en GGD. Hierdoor vergroot je -naast je inhoudelijke kennis- ook je ervaring in het (net)werken met verschillende disciplines en ketenpartners door heel Amsterdam.

Hoe ga ik leren?

Het VIP team realiseert op laagdrempelige wijze psychiatrische diagnostiek. Dit betekent dat je betrokken wordt bij de differentiaal diagnostiek vanaf aanmelding, het verrichten van (hetero)anamneses en intakes in samenwerking met psychiaters. Ook geef je samen met de psychiater het medische behandelbeleid vorm op het gebied van medicatie en somatische screeningen. De inhoudelijke zorg lever je in nauwe samenwerking met jouw VIP team. Het VIP team bestaat uit verschillende disciplines zoals; SPV, HBO verpleegkundigen, GZ-psychologen, ambulant werkers, IPS (voluit) coaches, familie ervaringswerker en artsen en drie vaste psychiaters. De consultatievragen van onze collega’s aan jou zijn: diagnostiek, behandeladvies, suïcidaliteitsbeoordeling, somatiek-gerelateerde vragen, adviseren bij patiënten die instabiel raken of onvoldoende reageren op ingezette behandeling.


Je ontvangt supervisie van een van de drie VIP psychiaters, en werkt nauw samen met de andere
disciplines. Je participeert in de teamintervisie van het team waarin je werkt, daarnaast neem je deel
aan intervisiebijeenkomsten en mentoraat verzorgd vanuit de opleiding psychiatrie.


Tijdens je stage is het mogelijk om een aantal uren per week te besteden aan het onder supervisie
geven van cognitieve gedragstherapie bij psychosen. Lopende andere psychotherapie kunnen
worden voortgezet en als nodig kan de supervisie hiervan binnen Arkin worden overgenomen.ie. Ook
is er uiteraard mogelijkheid deel te nemen aan andere onderdelen van het Arkin huisonderwijs.
Hiertoe wordt vooraf met een van de opleiders het IOP voor deze stage besproken. Je komt in
loondienst van Arkin of kunt vanuit een andere opleidingsinstituut worden gedetacheerd

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie betreffende de stage:
Opleidingssecretariaat.: opleiding.psychiatrie@arkin.nl
VIP contact:
• Liesbeth de Lange: Psychiater en manager behandelzaken: liesbeth.delange@mentrum.nl of
• Anouk Haazelager, manager bedrijfsvoering VIP :anouk.haazelager@mentrum.nl

Jurgen Cornelis plv-opleider Arkin: jurgen.cornelis@arkin.nl

Arkin

Arkin is een vooraanstaand opleidingsinstituut. We beschikken over ruim 200 opleidingsplaatsen. Bekijk onze website voor de mogelijkheden.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Arkin
Baasjesweg 224
1058 AA Amsterdam

tel.: 020 59 04 440
website: https://www.werkenbijarkin.nl/opleidingen/opleiding-tot-psychiater/