Differentiatiestage Benigne gynaecologie Algemene Gynaecologie (incl Minimaal Invasieve Chirurgie)

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze stage biedt je de kans binnen een niet-universitaire kliniek het aandachtsgebied Algemene Gynaecologie te gaan organiseren, leiden en innoveren. De nadruk zal liggen op het verhogen van je bekwaamheidsniveau (volgens HOOG) in de Minimaal Invasieve Chirurgie (MIC). Verder zijn er mogelijkheden tot verdieping in maatschappelijke en organisatorische competenties, kun je participeren in diverse (multidisciplinaire) besprekingen en kun je groeien in de rol van het geven van onderwijs aan mede-assistenten. 

Gespecialiseerde poli's
Naast de algemeen gynaecologische spreekuren participeer je in de poliklinieken voor menopauseproblematiek, endometriose en abnormaal uterien bloedverlies. Uiteindelijk zul je hier zelfstandig leiding geven.

Specifieke patiëntenpopulatie
Je zult tijdens je stage algemene gynaecologische patiënten met veel en weinig voorkomende klachten tegenkomen en behandelen.

Specifieke ingrepen
Specifieke ingrepen die je zult doen, zijn o.a: hysterectomie, ovariëctomie, proeflaparatomie, laparoscopische en hysteroscopische chirurgie, gynaecologische endoscopie en gynaecologische echoscopie inclusief SIS/GIS.

Voor meer stagespecifieke informatie kun je het jaarverslag opvragen bij het secretariaat.

De opleiding Algemene Gynaecologie in het St. Antonius bestaat al sinds het jaar 1995 en ontwikkelt zich continu. Deze stage is dan ook reeds aangepast aan de eisen van het nieuwe landelijke opleidingsplan volgens het model van BOEG. Hierdoor zul je als AIOS voldoende kansen krijgen om een aandachtsgebied te ontwikkelen aan het eind van de opleiding. Tijdens de stage wordt dus niet alleen gewerkt aan het aandachtsgebied Algemene Gynaecologie, maar zul je ook in de gelegenheid gesteld worden opleidingsactiviteiten te ontplooien, die de in de eerste vier jaar ontwikkelde competenties onderhouden of versterken.

Algemene competentie-ontwikkeling
Verder werk je naast de vakinhoudelijke differentiatie eveneens aan de verdere ontwikkeling van tenminste één generieke competentie. Het gaat hier om een van de ‘andere’ CanMEDS-rollen: organiseren, communiceren, samenwerken, maatschappelijk handelen en professioneel handelen. 
 
Verdieping in maatschappelijke en/of organisatorische competenties betekent dat je bijvoorbeeld: participeert in de VIM-commissie, je een endometriosebespreking of multidisciplinaire benadering endoscopie voorbereidt, je endoscopie-skillslab onderwijs geeft aan mede-assistenten, je complicatieregistratie en besprekingen bijhoudt, je je inzet voor ‘risk-management’of je participeert in het inkoopbeleid van apparatuur en materialen.

Sollicitatie en contact

Voor je sollicitatie of meer informatie kun je contact opnemen met:

Secretariaat Mts. Gynaecologie

Mw. A. Modderman
Postbus 2500
3435 CM Nieuwegein
Telefoon: 030-6092086

Gynaecologen

Dr. J.H. Schagen van Leeuwen, opleider Gynaecologie
Telefoon: 030-6092986
E-mail: j.schagen@antoniusziekenhuis.nl

Dr. G.C.M. Graziosi, plaatsvervangend opleider Gynaecologie
Telefoon: 030-6092086
E-mail: p.graziosi@antoniusziekenhuis.nl

S. Veersema, contactpersoon endoscopie
E-mail: s.veersema@antoniusziekenhuis.nl

Voor meer informatie over het St. Antonius Ziekenhuis, bekijk de website: www.antoniusziekenhuis.nl. Vanaf deze site kun je doorklikken naar de website van de Antonius Academie.

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), is lid van Santeon en heeft 32 (RGS-)erkende opleidingen tot specialist of profielarts. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Er wordt op 2 locaties opgeleid, namelijk in Nieuwegein en in Utrecht.

Het leerhuis, de St. Antonius Academie, streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen naar een ambitieus en veilig opleidingsklimaat dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven, de missie van ons ziekenhuis. Daarnaast faciliteert het leerhuis in een breed aanbod aan vakoverstijgend onderwijs zoals het Brevet Ouderenzorg, de Antonius Management Masterclass, de cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn en persoonlijke coaching.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel.: 088 320 30 00
website: https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/