Differentiatiestage Kindergeneeskunde algemeen

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De opleiding Kindergeneeskunde in het STZ Ziekenhuis St. Antonius Nieuwegein biedt je de kans om in een veilig en ambitieus opleidingsklimaat als kinderarts te werken en de rol van supervisor en eindverantwoordelijke te leren. Er is een postIC HC Neonatologie en een breed aanbod aan kindergeneeskundige problematiek. Je kunt participeren in een verscheidenheid aan multidisciplinaire en subspecialistische spreekuren. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om een rol in het afdelingsmanagement te verrichten.

MSRC-erkenning
De opleiding kindergeneeskunde van het St. Antonius ziekenhuis voldoet aan de eisen voor erkenning volgens het kaderbesluit en specifieke besluit Kindergeneeskunde, zoals geformuleerd door de Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC). Visitatie vond plaats in 2006, met goed gevolg: de MSRC heeft erkenning verleend tot 01-05-2012. Begin 2012 volgt een volgende visitatie.
Faciliteiten          
Het St. Antonius beschikt als topklinisch opleidingsziekenhuis over diverse faciliteiten om het leerklimaat te optimaliseren. Zo beschikt het ziekenhuis over een eigen Academie ,die professionals vele mogelijkheden biedt om (verder) te leren en zich te ontwikkelen. Aanwezig zijn: een collegezaal, medische bibliotheek en twee skillslabs.
Opleidingsplaatsen
Er zijn structureel 2-4 plaatsen voor AIOS kindergeneeskunde en 1 plaats voor een SEH-arts in opleiding beschikbaar. De AIOS zijn afkomstig uit het cluster Utrecht en brengen de eerste 1,5 jaar van hun opleiding Kindergeneeskunde door in Nieuwegein (niet academische deel). Verder worden er plaatsen voor 4 reguliere co-assistenten en 1 keuze-co of ASAS stage geboden. Er wordt eveneens geparticipeerd in de opleiding voor huisartsen: 1 HAIO doet polikliniekstage op locatie Utrecht Oudenrijn.
Onderwijsmomenten
Wekelijks is er een vast aantal onderwijsmomenten, zoals: EBM/journalclub, NLS, APLS, grote visite, co-assistentenpraatje, etcetera. Daarnaast kent de afdeling een aantal bijzondere overleggen, zoals het perinatologieoverleg, de radiologiebespreking, de microbiologiebespreking en het multidisciplinair overleg.
Onderwijsweekrooster
Vanwege het opleidingskarakter van de afdeling heeft het onderwijsweekrooster een prominente rol. Daarin zijn opgenomen:                                                                                                                
• overdrachten
• multidisciplinaire besprekingen
• specifieke onderwijsmomenten (Perinatologie, grote visite, patiëntenbesprekingen, röntgenbespreking, Microbiologie, EBM/journalclub en APLS en NLS)
Verder maken de onderstaande besprekingen deel uit van het onderwijsrooster:
• post-IC neonatologie
• kindermishandeling
• complicatiebespreking
• farmacologieoverleg
• kinderurologiebespreking
Diensten: 3 per maand, als ‘kinderarts’ DD1 onder globale supervisie van DD2.
Structuur Kinderafdeling
De kinderafdeling kent de units: grote kinderen en kinderdagbehandeling. Daarnaast is er de afdeling Neonatologie, met een post IC high care unit en medium care. De opleiding Kindergeneeskunde vindt plaats op locatie Nieuwegein.
Vakgroep Kindergeneeskunde St. Antonius
De vakgroep Kindergeneeskunde beschikt over de mogelijkheid te participeren in een verscheidenheid aan multidisciplinaire en speciale spreekuren .  De vakgroep bestaat uit 16 kinderartsen, ongeveer 12.5 fte. Binnen de vakgroep zijn er 6 geregistreerde subspecialisten: 2 neonatologen, een kinderendocrinoloog, een kinderlongarts, een kinderarts voor erfelijke en aangeboren afwijkingen en een farmacoloog. Tevens is er zeer nauwe samenwerking met een kinderneuroloog van de maatschap Neurologie. Voor de samenstelling van de vakgroep Kindergeneeskunde van het St. Antonius Ziekenhuis: klik hier.
Voor informatie over de klinische en poliklinische patiëntenzorg met uitgebreid zorgaanbod, kun je de productiecijfers uit het jaarverslag van 2010 raadplegen.
De kinderartsen zijn allemaal getraind in didactische vaardigheden (teach the teacher) en in de groep zijn er 3 APLS en 2 NLS instructeurs.
Smiley’s en borstvoedingskeurmerk
De kinderkliniek van ons ziekenhuis beschikt over drie Smiley’s voor goede zorg. De Smiley wordt toegekend door Stichting Kind en Ziekenhuis en is een kwaliteitskeurmerk. Dat geeft aan dat de afdeling aan alle criteria voldoet die Stichting Kind en Ziekenhuis stelt aan voorzieningen voor kind en ouder. Tevens beschikt de afdeling over het borstvoedingskeurmerk van de WHO. Dat betekent dat het beleid gericht is op het stimuleren van borstvoeding bij zuigelingen.
Ondersteuning
De kinderafdeling heeft een aantal ondersteunende disciplines in dienst of werkt samen met ondersteuners van andere afdelingen.
Intervisie
Een substantieel aantal kinderartsen van de vakgroep Kindergeneeskunde heeft inmiddels een ‘Individueel Functioneren Medisch Specialisten’ (IFMS) procedure doorlopen. Naar verwachting zal het komend jaar het voltallige aantal kinderartsen deze procedure doorlopen hebben. Een tweetal kinderartsen heeft de kwalificatie ‘IFMS auditor’.
Vertrouwenspersoon
Eén van de kinderartsen is vertrouwenspersoon voor AIOS in het ziekenhuis. De Centrale Opleidingscommissie heeft deze functie ingesteld om AIOS van ieder specialisme de kans te geven conflicten of andere zorgen over werk en opleiding met een onafhankelijk specialist te kunnen delen.
AIOS
De arts-assistenten vormen een hecht team. Voor meer persoonlijke informatie kun je je wenden tot een aantal AIOS die in het verleden door ons zijn opgeleid.
Mw. Dr. M. van den Berg, AIOS Kindergeneeskunde WKZ/UMC
Mw. Drs. P. Beijer, AIOS Kindergeneeskunde WKZ/UMC
Dhr. Dr. M Slieker, Fellow Kindercardiologie WKZ/UMC

Sollicitatie en contact

Sollicitatie
Iedere geïnteresseerde arts-assistent is welkom te solliciteren naar de differentiatiestage Kindergeneeskunde in het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein. Het aantal beschikbare stageplaatsen bedraagt 1 fte per tijdseenheid en de eerstvolgende startdatum is het eerste kwartaal van 2012.
Geadviseerd wordt schriftelijk of per e-mail een sollicitatiebrief met daarin je motivatie met CV te sturen aan de opleider, waarna een gesprek zal plaatsvinden met bovengenoemde en de AIOS Kindergeneeskunde die op dat moment in dienst is.

Contact
Voor meer informatie of sollicitatie kun je contact opnemen met:
Dhr. Dr. W.A.F. Balemans, kinderarts-pulmonoloog, opleider Kindergeneeskunde
Telefoon : 030 - 609 20 71
E-mail: w.balemans@antoniusziekenhuis.nl
Mw. Drs. M. ten Berge, kinderarts, lid bestuur vakgroep
Telefoon: 030 – 609 2071
Email: m.berge@antoniusziekenhuis.nl
                                                                                                                             
Voor meer informatie over het St. Antonius Ziekenhuis, bekijk de website: www.antoniusziekenhuis.nl. Vanaf deze site kun je doorklikken naar de website van de Antonius Academie.
St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
Postbus 2500
3430 EM Nieuwegein

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), is lid van Santeon en heeft 32 (RGS-)erkende opleidingen tot specialist of profielarts. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Er wordt op 2 locaties opgeleid, namelijk in Nieuwegein en in Utrecht.

Het leerhuis, de St. Antonius Academie, streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen naar een ambitieus en veilig opleidingsklimaat dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven, de missie van ons ziekenhuis. Daarnaast faciliteert het leerhuis in een breed aanbod aan vakoverstijgend onderwijs zoals het Brevet Ouderenzorg, de Antonius Management Masterclass, de cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn en persoonlijke coaching.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel.: 088 320 30 00
website: https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/