Differentiatiestage Gastro-intestinale chirurgie Gastrointestinale Chirurgie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

De GE-chirurgie wordt in Nieuwegein in de volle breedte uitgeoefend, in nauwe samenwerking met de MDL-artsen. We beschikken over een gezamenlijke afdeling van 55 bedden. Met 11 MDL-artsen en 5 Gastrointestinaal chirurgen en een CHIVO hebben wij een ruim en divers aanbod van GE-pathologie. U kunt uw stage, afhankelijk van uw interesse, inrichten hoe u wenst: laparoscopische chirurgie (oa 4-6 lap.colons per week), gastrointestinale oncologie (inclusief HIPEC), bariatrie (oa 4-8 lap.gastric bypass per week), al dan niet in combinatie met elkaar. Tevens is er gelegenheid ervaring op te doen met het verrichten coloscopieen.

De stageduur kan variëren van 12 tot 24 maanden.

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie over deze stage kunt u contact opnemen met Dr. P.M.N.Y.H. (Peter) Go via go@antoniusziekenhuis.nl.

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), is lid van Santeon en heeft 32 (RGS-)erkende opleidingen tot specialist of profielarts. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Er wordt op 2 locaties opgeleid, namelijk in Nieuwegein en in Utrecht.

Het leerhuis, de St. Antonius Academie, streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen naar een ambitieus en veilig opleidingsklimaat dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven, de missie van ons ziekenhuis. Daarnaast faciliteert het leerhuis in een breed aanbod aan vakoverstijgend onderwijs zoals het Brevet Ouderenzorg, de Antonius Management Masterclass, de cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn en persoonlijke coaching.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel.: 088 320 30 00
website: https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/