Differentiatiestage Algemeen Algemene Anesthesiologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tijdens de zes maanden durende stage is er zowel de mogelijkheid tot verdieping als de mogelijkheid tot verbreding. Het gaat respectievelijk om de anesthesiologische vaardigheden bij de meest voorkomende heelkundige ingrepen en de basisvaardigheden bij de organisatie en management van de anesthesiologie binnen de kliniek.

Sollicitatie en contact

Sollicitatiebrief met motivatie aan afdelingshoofd Anesthesiologie.
Dr. H.P.A. van Dongen, opleider anesthesiologie
Postbus 2500
3430 EM Nieuwegein
Tel: (030) 609 23 04
e-mail: maatschap@anest-nieuwegein.net

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), is lid van Santeon en heeft 32 (RGS-)erkende opleidingen tot specialist of profielarts. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Er wordt op 2 locaties opgeleid, namelijk in Nieuwegein en in Utrecht.

Het leerhuis, de St. Antonius Academie, streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen naar een ambitieus en veilig opleidingsklimaat dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven, de missie van ons ziekenhuis. Daarnaast faciliteert het leerhuis in een breed aanbod aan vakoverstijgend onderwijs zoals het Brevet Ouderenzorg, de Antonius Management Masterclass, de cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn en persoonlijke coaching.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel.: 088 320 30 00
website: https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/