Differentiatiestage met de nadruk op MS, Parkinson, slaapstoornissen en algemene neurologie

Aanvang: 
15-10-2015
Duur: 
3 maanden
4 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De AIOS werkt en leert gedurende 3-6 maanden op de polikliniek neurologie, en zorgt voor zo'n 25 nieuwe patienten per week en 25 (eigen) controle patienten per week

 • 1 dagdeel per week radiculaire syndromen
 • 1 dagdeel per week slaapstoornissen
 • 1 dagdeel per week MS
 • 1 dagdeel per week beweginsstoornissen
 • 1 dagdeel per maand botuline spreekuur
 • 4 dagdelen per week algemene poli

 

Hoe ga ik leren?

 • aandacht voor alle 7 competenties
  • waarbij met name ook aandacht voor de algemene competentie  organsiatie / efficientie  op een algemene polikliniek neurologie in een groot perifeer ziekenhuis
 • nadruk op themas:
  •  slaapstoornissen
  •  demyelinsierende aandoeningen
  •  hoofd en aangezichtspijn
  •  neurodegeneratieve aandeoningen/bewegingsstoornissen
  •  neurologische pijnsyndromen

Welke opleidingsactiviteiten worden uitgevoerd

 

 

 

 

 • Zorg voor nieuwe en controle poliklinische patiënten
 • Statusvoering EPD
 • Differentiaal diagnose opstellen
 • Beleid / therapie plan opstellen
 • Overleggen met supervisor
 • Overdrachten
 • Iedere maandagmiddag neurochirurgiebespreking
 • Iedere maandagmiddag KNF bespreking
 • Iedere maandagmiddag refereren
 • Iedere woensdagmiddag
 • Zelfstudie

Welke opleidingsgesprekken worden gevoerd

 • Voortgangsgesprek

Welke toetsinstrumenten worden ingezet

 

 • KPB anamnese poliklinische patiënt
 • KPB volledig neurologisch onderzoek poliklinische patiënt
 • Continue zelfreflectie
 • CAT

 

Sollicitatie en contact

Als je interesse gewekt is, neem dan voor vragen laagdrempelig contact op!

Marjon van der Meulen, neuroloog

m.meulen@antoniusziekenhuis.nl

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), is lid van Santeon en heeft 32 (RGS-)erkende opleidingen tot specialist of profielarts. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Er wordt op 2 locaties opgeleid, namelijk in Nieuwegein en in Utrecht.

Het leerhuis, de St. Antonius Academie, streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen naar een ambitieus en veilig opleidingsklimaat dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven, de missie van ons ziekenhuis. Daarnaast faciliteert het leerhuis in een breed aanbod aan vakoverstijgend onderwijs zoals het Brevet Ouderenzorg, de Antonius Management Masterclass, de cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn en persoonlijke coaching.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel.: 088 320 30 00
website: https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/