Differentiatiestage Obstetrie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

De opleiding Obstetrie in het St. Antonius Ziekenhuis biedt je de kans om in een hoog volume verloskundige kliniek voldoende ervaring op te doen in complexe tweedelijns obstetrie en indicatiestelling. Het obstetriecentrum is werkzaam onder de naam St Anonius Geboortezorg, waarbij een zeer nauwe samenwerking met de eerstelijn en disciplines als Neonatologie hoog in het vaandel staan. In deze setting krijg je de mogelijkheid te participeren en ervaring op te doen.

Gespecialiseerde poli's en echoscopie
Je kunt deelnemen aan themaspreekuren voor zwangeren met diabetes of psychiatrische problematiek. Tevens is er een speciaal versiespreekuur. Echoscopie vindt in de volle breedte plaats met SEO, er worden GUO echo’s gemaakt en er zijn mogelijkheden ervaring op te doen in de 3D echografie.

Interventieradiologie
In het St. Antonius Ziekenhuis is er mogelijkheid tot Interventieradiologie. Voor meer stagespecifieke informatie kun je het jaarverslag opvragen bij het secretariaat.                                                                                                   

RGS-erkenning
De opleiding Obstetrie & Gynaecologie bestaat al ruim twintig jaar en voldoet aan de eisen voor erkenning, zoals geformuleerd door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). In 2008 vond er een visitatie plaats, waarop erkenning volgde tot april 2014.

Faciliteiten
Het St. Antonius Ziekenhuis beschikt als topklinisch opleidingsziekenhuis over diverse faciliteiten om het leerklimaat te optimaliseren. Zo beschikt het ziekenhuis over een eigen Academie, zie: http://www.antoniusziekenhuis.nl/academie. De Academie biedt professionals vele mogelijkheden om (verder) te leren en zich te ontwikkelen. Aanwezig zijn: een collegezaal, medische bibliotheek en twee skillslabs. Vanzelfsprekend word je regelmatig getraind in het reanimeren van volwassenen en pasgeborenen en kun je 24 uur per dag terecht in de bibliotheek om je te verdiepen in literatuur en wetenschap.

Opleidingsplaatsen
De opleiding tot gynaecoloog is per 1 januari 2013 onder de nieuwe constructie volgens BOEG ingedeeld. Dit betekent dat je na je eerste twee jaar perifere stage en je derde en vierde jaar academische stage, je opleiding afsluit met twee jaar differentiatiestage.

Deze laatste stage in het St. Antonius valt onder het cluster OOR Utrecht en er zijn acht opleidingsplaatsen voor AIOS Gynaecologie aanwezig. Verder worden er plaatsen voor zes reguliere co-assistenten, waaronder twee ASAS, aangeboden en wordt er opleiding gegeven aan verloskundigen. Je werkt voor de differentiatiestage Obstetrie op de locaties Nieuwegein (St. Antonius Geboortezorg) en Leidsche Rijn.

Leermomenten
In de kliniek van het St. Antonius Ziekenhuis vinden per jaar 2500 tweedelijns partussen plaats, wat garant staat voor veel leermomenten. Bovendien is er 7 x 24 uur een gynaecoloog aanwezig, waardoor je dag en nacht ervaring op kunt doen.

Overdrachten en grote visite
Elke ochtend vindt er overdracht plaats en eenmaal per week is er aansluitend hierop grote visite, waarbij alle gynaecologiepatiënten, zwangeren en complexe kraamvrouwen worden besproken. Deze grote visite wordt voorbereid door de AIOS die op de afdeling staat.

Op de middag/avondoverdracht van de verloskamers worden de partussen en activiteiten van de dag besproken, inclusief CTG’s, OK’s, opnames, problemen op de afdeling en andere wetenswaardigheden. Voorts vindt er eventueel nog overleg plaats over (acute) beleidsbeslissingen. Tijdens de overdrachten wordt altijd ingegaan op vragen en de praktische en theoretische achtergrond van de ziektebeelden waarmee de patiënten zich presenteren.

Onderwijs en besprekingen
Er worden diverse oefeningen georganiseerd o.l.v. een gynaecoloog en een tweedelijns verloskundige. De onderwerpen, zoals: eclamptisch insult, schouderdystocie, fluxus post partum, solutio placentae of uitgezakte navelstreng, worden behandeld conform de MOET-cursus.

Na elke ochtendoverdracht vindt er een bespreking plaats met vaste onderdelen als: ok indicatiebespreking, grote papieren visite, perinatologiebespreking en co-assistenten-, arts-assistenten- of gynaecologenpraatje. Tevens wordt er praktisch onderwijs gegeven, zoals bijvoorbeeld fantoomtrainingen.

Verder is er wekelijks vakoverstijgend cursorisch onderwijs in de acute geneeskunde en vindt maandelijks het verplichte vakoverstijgende cursorisch avondonderwijs plaats onder auspiciën van de Antonius Academie. Daarnaast verzorgt de afdeling Gynaecologie twee keer per week gestructureerd onderwijs in de vorm van een referaat en zijn er maandelijks calamiteitstrainingen met het personeel van de verloskamers. Er is veel onderwijsmateriaal beschikbaar in de vorm van dvd’s en boeken en uiteraard via internet.

Voor een overzicht van de wekelijkse besprekingen, klik op de bijgevoegde bijlage.

St. Antonius Geboortezorg
Voor meer informatie over St. Antonius Geboortezorg, kun je de website bekijken: http://www.antoniusziekenhuis.nl/geboortezorg

De vakgroep
De vakgroep Gynaecologie bestaat uit veertien gynaecologen en een fellow endoscopie. Verder werken er op de afdeling tweedelijns verloskundigen, vier AIOS, vijf ANIOS, een tropenarts, twee fertiliteitsartsen, drie echoscopisten en een seksuoloog. Tevens is er een zeer nauwe samenwerking met kinderartsen, urologen, chirurgen en MDL-artsen.

Indien je meer informatie wilt over productiecijfers, het zorgaanbod op de poliklinieken en afdeling, dan kun je het jaarverslag opvragen bij het secretariaat.

Tenslotte
Het St. Antonius heeft een jarenlange ervaring in het opleiden van gynaecologen. Het open leerklimaat en het grote obstetrische centrum bieden AIOS optimale omstandigheden om  zich te ontwikkelen tot zelfstandig specialist.

De AIOS vormen op hun beurt een hecht team. Er is veel ruimte voor onderlinge feedback en voor ontspanning wordt tijd vrij gemaakt. Zo wordt elk jaar een skiweekend georganiseerd. Collegialiteit, kwaliteit, ambitie en een fijne werksfeer staan hoog in het vaandel.

Sollicitatie en contact

Voor je sollicitatie of meer informatie kun je contact opnemen met:

Secretariaat Mts Gynaecologie

Mw. A. Modderman
Postbus 2500
3435 CM Nieuwegein
Telefoon: 030 609 20 86

Gynaecologen

Dr. J.H. Schagen van Leeuwen, opleider Gynaecologie
Telefoon: 030 609 29 86
E-mail: j.schagen@antoniusziekenhuis.nl

Dr. G.C.M. Graziosi, plaatsvervangend opleider Gynaecologie
Telefoon: 030 609 20 86
E-mail: p.graziosi@antoniusziekenhuis.nl

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), is lid van Santeon en heeft 32 (RGS-)erkende opleidingen tot specialist of profielarts. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Er wordt op 2 locaties opgeleid, namelijk in Nieuwegein en in Utrecht.

Het leerhuis, de St. Antonius Academie, streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen naar een ambitieus en veilig opleidingsklimaat dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven, de missie van ons ziekenhuis. Daarnaast faciliteert het leerhuis in een breed aanbod aan vakoverstijgend onderwijs zoals het Brevet Ouderenzorg, de Antonius Management Masterclass, de cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn en persoonlijke coaching.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel.: 088 320 30 00
website: https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/