Volwassenpsychiatrie Consultatieve volwassenenpsychiatrie

Aanvang: 
01-10-2019
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De stage ziekenhuispsychiatrie en psycho-oncologie in het Antoni van Leeuwenhoek is een stage in het aandachtsgebied volwassenenpsychiatrie. Vanwege het specialistische karakter van de stage is ervaring in het ziekenhuis gewenst (bijvoorbeeld door een eerdere somatische stage of ervaring in de ziekenhuispsychiatrie). Differentiatie ten opzichte van de algemene ziekenhuispsychiatrie ligt onder meer in de (somatische) complexiteit van de patiënten, de existentiële angst die kanker bij veel patiënten (en ook bij behandelaren) op roept en de rol die de psychiatrie speelt in complexe vragen rondom behandelbeslissingen, palliatieve zorg en levenseinde. Aan het einde van deze stage;

  • Heeft de AIOS uitstekende kennis van de ziekenhuispsychiatrie en psycho-oncologie en kan de AIOS deze kennis toepassen in de dagelijkse praktijk
  • Is de AIOS in staat tot het samenbrengen en integreren van somatische en psychiatrische klinische gegevens, om te komen tot een geintegreerd behandelplan
  • Kan de AIOS interventies met een steunend / structurerend en explorerend karakter toepassen bij patiënten met somatisch psychiatrische co-morbiditeit
  • Kan de AIOS stafproblematiek herkennen en onder supervisie komen tot een plan van aanpak (b.v. het organiseren van een MDO of het ad hoc organiseren van intervisie)
  • Schrijft de AIOS op een verantwoorde manier psychofarmaca voor bij patiënten met somatische-psychiatrische co-morbiditeit en polyfarmacie,  waarbij de AIOS rekening weet te houden met interacties en/of (relatieve) contra-indicaties

Hoe ga ik leren?

Gedurende deze stage ligt de nadruk op het verrichten van consulten in het ziekenhuis. De AIOS participeert in verschillende multidisciplinaire overleggen (MDO's) (o.a. MDO Intensive Care Unit, MDO Supportive Care Team, MDO neuro-oncologie, MDO psycho-sociaal existentieel). Daarnaast zal de AIOS tevens een dagdeel per week poliklinische taken verrichten, om klinische consulten op te kunnen volgen. Daarnaast is er in overleg met de AIOS, afhankelijk van het IOP en de fase in de opleiding, ook ruimte om een beleidstaak te verrichten of  te participeren in wetenschappelijk onderzoek. De AIOS participeert in de 24-uurs bereikbaarheidsdiensten van GGZinGeest/VUmc, waarbij ook consulten in het Antoni van Leeuwenhoek buiten kantooruren worden verricht.

Samenwerkende instellingen

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Sollicitatie en contact

Heeft u vragen over deze stage? Neem dan contact op met Sanne Kamps, psychiater in het Antoni van Leeuwenhoek, door een mail te sturen naar sa.kamps@nki.nl.

Antoni van Leeuwenhoek

Het Antoni van Leeuwenhoek behoort al decennia tot de absolute wereldtop in de unieke verbinding van zorg en onderzoek die voor kankerpatiënten het verschil maakt. Werken bij het Antoni van Leeuwenhoek betekent werken bij een befaamd onderzoeksinstituut en in een ziekenhuis dat landelijke bekendheid geniet.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Antoni van Leeuwenhoek
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam

tel.: 020 512 9111
website: http://www.werkenbijavl.nl/