Differentiatiestage Oncologie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Stagekenmerken

In het AvL wordt een zeer breed arsenaal van ge oncologie (zowel primaire tumoren, recidief behandeling als patiënten in gemetastaseerde setting) behandeld waarbij een multidisciplinaire aanpak centraal staat. De differentiant neemt deel aan 2 tot 4 GE-OK dagen per week en aan 2 multidisciplinaire GE-poliklinieken waarbij zelf de intake van nieuwe patiënten wordt verzorgd. Deze patiënten worden bij voorkeur door de differentiant zelf besproken in het multidisciplinaire team, de work-up verricht, de informatievoorziening, de operatieve behandeling verricht, dan wel geassisteerd, en de follow-up verzorgd.

Gespecialiseerde poli's
Maandagochtend 2 GE poli’s
Dinsdagochtend 1 GE poli
Woensdagochtend multidisciplinaire upper GI poli
Donderdag 4 GE poli’s
Vrijdagmiddag multidisciplinaire lower GI poli

Specifieke patiëntenpopulatie
Het primaire oesofaguscarcinoom wordt behandeld met neo-adjuvante chemoradiotherapie gevolgd door een oesofaguscardiaresectie via een transhiatale of transthoracale benadering.

Het maagcarcinoom wordt bij voorkeur in trialverband behandeld. Deze trials zijn gericht op verschillende vormen van neo-adjuvante en adjuvante behandeling.

Het colon carcinoom en rectum carcinoom wordt in volle omvang behandeld, van primair tot recidief en gemetastaseerde setting. Het primair carcinoom wordt ook minimaal invasief behandeld. Ten aanzien van het rectum worden veel locally advanced en recidief carcinomen behandeld. De neo-adjuvante behandeling van het rectum carcinoom speelt in ons instituut een grote rol. Recidief rectum carcinoom vraagt vaak om uitgebreide bekken chirurgie. Dit soort (exenteratie-) chirurgie wordt uitgevoerd in samenwerking met de gynaecologen en de urologen. Ook intraoperatieve radiotherapie behoort hierbij tot de mogelijkheden.

Het NKI-AvL is ook een gespecialiseerd ziekenhuis voor de behandeling van gemetastaseerde colorectale ziekte. Voor lever metastasen is resectie en RFA mogelijk en tegenwoordig ook radiotherapie. Voor peritoneaal gemetastaseerde ziekte is er de combined modelity behandeling, de zogenoemde HIPEC procedure. In het geval van longmetastasen is resectie via VATS en RFA behandeling mogelijk.

De behandeling van het anus carcinoom bestaat primair uit chemo-radiatie. Bij een recidief komt chirurgie wel aan bod.

Aantallen ingrepen per jaar:
Oesophagus        20
Maag                   30
Colon                   60-70
Recto sigmoid     30-35
Rectum                45-55
HIPEC                   55
Lever                    60
Overigl                 30-40

 

Informatie over de afdeling

De afdeling Heelkunde is onderdeel van het Cluster Heelkundig Oncologische Disciplines (het HOD in dagelijks taalgebruik, bestaande uit: heelkunde, anesthesie (10 stafleden), gynaecologie (4), Urologie (6), plastische chirurgie (5), dermatologie (3), Hoofd-Hals chirurgie (6). Aan het hoofd van de HOD staat een medisch afdelings hoofd (Prof dr T. Ruers), en een manager (Dhr H. Schoo).

De afdeling heeft eigen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de zorg van de afgesproken aantallen patiënten, rekening houdend met de afgesproken groei. Voorst heeft iedere subafdeling (GE, Mamma, Melanoom etc) eigen verantwoordelijk heid voor de adequate invulling van de toebedeelde polikliniek tijd, en operatie kamer-tijd.

Op welke wijze bewaakt de Raad van Bestuur de kwaliteit van de medisch- specialistische opleidingen?
1. De Raad van Bestuur maakt in de vorm van Prof.dr. S. Rodenhuis deel uit van de centrale opleidingscommissie (MUDOC).
2. De kwaliteit van de opleidingen is een onderdeel van overleg in het Klinisch Beraad, een regelmatig overleg tussen twee leden van de Raad van Bestuur (directeur zorg en zorgontwikkeling en directeur organisatie en bedrijfsvoering) en de vier clusterhoofden (clusters Heelkundig Oncologische Disciplines, Medisch Oncologische Disciplines, Diagnostisch Oncologische Disciplines en Radiotherapie).
3. De Raad van Bestuur ontvangt kopieën van alle visitatierapporten van alle afdelingen. Dit betreft alle type visitaties, inclusief opleidingsvisitaties.

Op welke wijze bevordert de Raad van Bestuur het wetenschappelijk onderzoek in de opleidingsinrichting?
Het NKI-AVL is een kankerziekenhuis én researchinstituut. In deze hoedanigheid beschikt het instituut over alle faciliteiten die wenselijk zijn voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek, waaronder onder meer:
- optimale toegang tot alle medisch-wetenschappelijke literatuur door middel van uitgebreide bilibiotheek, internetaansluitingen op alle werkplekken en een groot aantal abonnementen op elektronische versies van tijdschriften;
- een volledig uitgerust trialbureau met datamanagers, statistici, database-experts, etc.;
- de mogelijkheid van gedeeltelijke researchaanstellingen voor medisch specialisten;
- de beschikbaarheid van meerdere typen researchverpleegkundigen;

 

 

Kwaliteitsbeleid: 6-wekelijkse/3 maandelijke voortgangs/evaluatie gesprek met AIOS. (beoordeeld wordt of dit ook volgens of met behulp van D-RECT zal kunnen plaatsvinden. Het NKI/AvL heeft niet meegedaan aan SET-Q omdat er te weinig AIOS tot op heden zijn om een zinnige feedback te kunnen geven. Bij meer AIOS zal dit vanzelfsprekend wel worden ingevoerd. Voorts worden stelselmatig OSATS en KPB gehouden en ingevuld. Dagelijks zijn er twee bespreekmomenten (ochtend en middagoverdracht)

Contact

Kontakt: Prof. Dr. Emiel J T Rutgers, MD, PhD Head of the Department of Surgery Netherlands Cancer Institute/Antoni van Leeuwenhoek Hospital Plesmanlaan 121 1066CX Amsterdam The Netherlands Personal assistent: Olga Klok e-mail: o.klok@nki.nl Phone: +31205122551

Hoe ga ik leren?

Jouw functie binnen onze afdeling
Als AIOS GE Oncologie ben je werkzaam binnen de afdeling chirurgie van het Antoni van Leeuwenhoek. Binnen de oncologische GE chirurgie worden zowel de upper als de lower gastro-intestinale tumoren behandeld alsmede levertumoren.

De GE chirurgie van het AVL omvat een breed scala aan activiteiten, waaronder de slokdarm/maag chirurgie, leverchirurgie en de behandeling van het colorectaal carcinoom in al zijn facetten, onder andere HIPEC en IOBT. In ons ziekenhuis functioneer je als AIOS in een sterk multidisciplinaire omgeving die zich laat typeren door een intensieve samenwerking.

In het AVL wordt een zeer breed arsenaal van GE oncologie, zowel primaire tumoren, recidief behandeling als patiënten in gemetastaseerde setting, behandeld waarbij een multidisciplinaire aanpak centraal staat. De differentiant neemt deel aan 2 tot 4 GE-OK dagen per week en aan 2 multidisciplinaire GE-poliklinieken waarbij zelf de intake van nieuwe patiënten wordt verzorgd. Deze patiënten worden bij voorkeur door de differentiant zelf besproken in het multidisciplinaire team, de work-up verricht, de informatievoorziening, de operatieve behandeling verricht, dan wel geassisteerd, en de follow-up verzorgd.

Jouw profiel:
Spreekt de uitdaging je aan en herken je jezelf in onderstaande voorwaarden, dan nodigen we jou graag uit voor een kennismaking.

  • AIOS met specifieke belangstelling voor GE oncologie
  • Je zit in het laatste deel van je opleiding en je hebt affiniteit met oncologische zorg
  • Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden
  • Je hebt een flexibele en collegiale instelling
  • Je bent in staat zelfstandig en gestructureerd te werken in een complexe en dynamische werkomgeving en je schroomt niet initiatief en verantwoordelijkheid te nemen
  • Je bent gemotiveerd om bovengemiddeld goede patiëntenzorg te leveren

Deze rol is in principe voor de periode van een jaar, in dit jaar kunnen twee stages van 6 maanden worden genoten in de aandachtsgebieden: GE-oncologie, Advanced mammapathologie, Gecombineerde stages melanoom/sarcoom, Thoraxoncologie.

Waarom bij AVL werken als AIOS?
Binnen het AVL zijn we ambitieus, maar we nemen de tijd en ruimte om jou het vak te leren. Er zijn voldoende patiënten, waardoor een AIOS genoeg operatie-opties heeft en dit ook uitgebreid kan nabespreken met de andere dokters. Door de enorm diversiteit binnen de oncologie is het werk zeer gevarieerd en werk je nauw samen met ervaren medisch specialisten op expertniveau. Daarnaast draagt de unieke verbinding met de research (het NKI) er toe bij dat er ruimte is voor onderzoek en de resultaten vaak direct in de praktijk toegepast kunnen worden.

Als AIOS zal je merken dat er korte lijnen zijn binnen het AVL en er een fijne sfeer heerst. Het contact met collega’s van andere specialismen is laagdrempelig. Het AVL geeft jou de ruimte om zelfstandig te werken, enerzijds door veel continuïteit te bieden in het volgen van de eigen patiënten, anderzijds zijn er goede mogelijkheden om (kortlopende) researchprojecten op te zetten.

Jouw ontwikkelingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden
Met de innovatie en groei die we de komende jaren als organisatie gaan doormaken, staan ook jouw ontwikkeling en groei centraal. Vanzelfsprekend staan wij open voor initiatieven die jouw ontwikkeling en die van onze afdeling ondersteunen. De basis voor jouw arbeidsvoorwaarden is conform de CAO ziekenhuizen. Jouw salaris zal, afhankelijk van ervaring, tussen € 3.264,- en € 4.916,- bruto per maand bedragen op basis van een 36-urige werkweek. Dit is conform FWG 65. Daarnaast maakt een vaste eindejaarsuitkering onderdeel uit van de secundaire voorwaarden.

Interesse?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Prof. Dr. Emiel J T Rutgers, MD, PhD, te bereiken via zijn personal assistent: Olga Klok / Phone: +31205122551

Antoni van Leeuwenhoek

Het Antoni van Leeuwenhoek behoort al decennia tot de absolute wereldtop in de unieke verbinding van zorg en onderzoek die voor kankerpatiënten het verschil maakt. Werken bij het Antoni van Leeuwenhoek betekent werken bij een befaamd onderzoeksinstituut en in een ziekenhuis dat landelijke bekendheid geniet.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Antoni van Leeuwenhoek
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam

tel.: 020 512 9111
website: http://www.werkenbijavl.nl/