Differentiatiestage Oncologie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Stagekenmerken

We zien per jaar ruim 1000 nieuwe patiënten, waarvan 500 met de diagnose mammacarcinoom. Daarnaast is er een grote groep vrouwen die vanwege familiair of genetisch verhoogd risico met preventieve chirurgie behandeld wordt. Er zijn 4 mamma- chirurgen die in een groot team van andere mamma specialisten werken. Er is dagelijks is een operatie programma. De differentiant neemt deel aan 2 – 3 operatiesessies (a 8 uur) per week. In het AvL wordt zowel op diagnostisch als op therapeutisch gebied veel wetenschappelijk onderzoek verricht wat in de dagelijkse praktijk voortdurend wordt toegepast.

Gespecialiseerde poli's
Er is 2x per week een multidisciplinair mammapoli waar 15 nieuwe patiënten gezien worden, en 10-15 PA patiënten besproken. Daarnaast heeft iedere mammachirurg een eigen mamma poli waarbij de differentiant kan participeren.

Specifieke patiëntenpopulatie
We zien in het AvL 1000 nieuwe patiënten per jaar patienten via BOB, Huisarts en Second Opinion waarvan 500 nieuwe mammacarcinoom. Daarnaast zien we een grote groep aan patiënten met erfelijke belasting waarvoor screening en/of preventieve huidsparen de ablatio.

 

Informatie over de afdeling

De afdeling Heelkunde is onderdeel van het Cluster Heelkundig Oncologische Disciplines (het HOD in dagelijks taalgebruik, bestaande uit: heelkunde, anesthesie (10 stafleden), gynaecologie (4), Urologie (6), plastische chirurgie (5), dermatologie (3), Hoofd-Hals chirurgie (6). Aan het hoofd van de HOD staat een medisch afdelings hoofd (Prof dr T. Ruers), en een manager (Dhr H. Schoo).
De afdeling heeft eigen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de zorg van de afgesproken aantallen patiënten, rekening houdend met de afgesproken groei. Voorst heeft iedere subafdeling (GE, Mamma, Melanoom etc) eigen verantwoordelijk heid voor de adequate invulling van de toebedeelde polikliniek tijd, en operatie kamer-tijd.

Op welke wijze bewaakt de Raad van Bestuur de kwaliteit van de medisch- specialistische opleidingen?
1. De Raad van Bestuur maakt in de vorm van Prof.dr. S. Rodenhuis deel uit van de centrale opleidingscommissie (MUDOC).
2. De kwaliteit van de opleidingen is een onderdeel van overleg in het Klinisch Beraad, een regelmatig overleg tussen twee leden van de Raad van Bestuur (directeur zorg en zorgontwikkeling en directeur organisatie en bedrijfsvoering) en de vier clusterhoofden (clusters Heelkundig Oncologische Disciplines, Medisch Oncologische Disciplines, Diagnostisch Oncologische Disciplines en Radiotherapie).
3. De Raad van Bestuur ontvangt kopieën van alle visitatierapporten van alle afdelingen. Dit betreft alle type visitaties, inclusief opleidingsvisitaties.

Op welke wijze bevordert de Raad van Bestuur het wetenschappelijk onderzoek in de opleidingsinrichting?
Het NKI-AVL is een kankerziekenhuis én researchinstituut. In deze hoedanigheid beschikt het instituut over alle faciliteiten die wenselijk zijn voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek, waaronder onder meer:
- optimale toegang tot alle medisch-wetenschappelijke literatuur door middel van uitgebreide bilibiotheek, internetaansluitingen op alle werkplekken en een groot aantal abonnementen op elektronische versies van tijdschriften;
- een volledig uitgerust trialbureau met datamanagers, statistici, database-experts, etc.;
- de mogelijkheid van gedeeltelijke researchaanstellingen voor medisch specialisten;
- de beschikbaarheid van meerdere typen researchverpleegkundigen;

 

 

Kwaliteitsbeleid: 6-wekelijkse/3 maandelijke voortgangs/evaluatie gesprek met AIOS. (beoordeeld wordt of dit ook volgens of met behulp van D-RECT zal kunnen plaatsvinden. Het NKI/AvL heeft niet meegedaan aan SET-Q omdat er te weinig AIOS tot op heden zijn om een zinnige feedback te kunnen geven. Bij meer AIOS zal dit vanzelfsprekend wel worden ingevoerd.
Voorts worden stelselmatig OSATS en KPB gehouden en ingevuld. Dagelijks zijn er twee bespreekmomenten (ochtend- en middagoverdracht).

Contact

Kontakt: Prof. Dr. Emiel J T Rutgers, MD, PhD Head of the Department of Surgery Netherlands Cancer Institute/Antoni van Leeuwenhoek Hospital Plesmanlaan 121 1066CX Amsterdam The Netherlands Personal assistent: Olga Klok e-mail: o.klok@nki.nl Phone: +31205122551

Antoni van Leeuwenhoek

Het Antoni van Leeuwenhoek behoort al decennia tot de absolute wereldtop in de unieke verbinding van zorg en onderzoek die voor kankerpatiënten het verschil maakt. Werken bij het Antoni van Leeuwenhoek betekent werken bij een befaamd onderzoeksinstituut en in een ziekenhuis dat landelijke bekendheid geniet.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Antoni van Leeuwenhoek
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam

tel.: 020 512 9111
website: http://www.werkenbijavl.nl/