Differentiatiestage Oncologie Thorax oncologie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Stagekenmerken

- (chirurgische) oncologie van de thorax in multidisciplinair verband, d.w.z. nauwe samenwerking met collega-chirurgen, longartsen, radiotherapeuten en diagnostische disciplines
- brede oncologische pathologie : longkanker, maar ook longmetastasen, thymoom, mesothelioom, sarcoom etc.
- ruime mogelijkheden voor participatie in wetenschappelijke besprekingen (en evt onderzoek)
- > 120 thoraxchirurgische oncologische procedures per jaar
- stages mogelijk bij de afdeling radiotherapie, longziekten en beeldvorming.

Gespecialiseerde poli's:
Iedere dinsdag en woensdag multidisciplinaire polikliniek, besprekingen op woensdag en donderdag (sneldiagnostiek)

Specifieke patiëntenpopulatie:
brede oncologische pathologie van de thorax en thoraxwand : longkanker, longmetastasen, thymoom, mesothelioom, sarcoom etc

Specifieke ingrepen:
De vaste OK dag is op maandag, maar vaak worden ook nog op andere dagen ingrepen verricht. Het operatietableau omvat de volgende ingrepen:
-VATS of open wigresecties: (30 patiënten per jaar)
-Lobectomieën (open of VATS) (60/jr)
-Pleurectomie/ pneumonectomie (20/jr)
-Sulcus superior tumoren/thoraxwandresecties: (10/jr)
-Mediastinum, klieren etc 

Informatie over de afdeling

De afdeling Heelkunde is onderdeel van het Cluster Heelkundig Oncologische Disciplines (het HOD in dagelijks taalgebruik, bestaande uit: heelkunde, anesthesie (10 stafleden), gynaecologie (4), Urologie (6), plastische chirurgie (5), dermatologie (3), Hoofd-Hals chirurgie (6). Aan het hoofd van de HOD staat een medisch afdelings hoofd (Prof dr T. Ruers), en een manager (Dhr H. Schoo).

De afdeling heeft eigen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de zorg van de afgesproken aantallen patiënten, rekening houdend met de afgesproken groei. Voorst heeft iedere subafdeling (GE, Mamma, Melanoom etc) eigen verantwoordelijk heid voor de adequate invulling van de toebedeelde polikliniek tijd, en operatie kamer-tijd.

Op welke wijze bewaakt de Raad van Bestuur de kwaliteit van de medisch- specialistische opleidingen?
1. De Raad van Bestuur maakt in de vorm van Prof.dr. S. Rodenhuis deel uit van de centrale opleidingscommissie (MUDOC).
2. De kwaliteit van de opleidingen is een onderdeel van overleg in het Klinisch Beraad, een regelmatig overleg tussen twee leden van de Raad van Bestuur (directeur zorg en zorgontwikkeling en directeur organisatie en bedrijfsvoering) en de vier clusterhoofden (clusters Heelkundig Oncologische Disciplines, Medisch Oncologische Disciplines, Diagnostisch Oncologische Disciplines en Radiotherapie).
3. De Raad van Bestuur ontvangt kopieën van alle visitatierapporten van alle afdelingen. Dit betreft alle type visitaties, inclusief opleidingsvisitaties.

Op welke wijze bevordert de Raad van Bestuur het wetenschappelijk onderzoek in de opleidingsinrichting?
Het NKI-AVL is een kankerziekenhuis én researchinstituut. In deze hoedanigheid beschikt het instituut over alle faciliteiten die wenselijk zijn voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek, waaronder onder meer:
- optimale toegang tot alle medisch-wetenschappelijke literatuur door middel van uitgebreide bilibiotheek, internetaansluitingen op alle werkplekken en een groot aantal abonnementen op elektronische versies van tijdschriften;
- een volledig uitgerust trialbureau met datamanagers, statistici, database-experts, etc.;
- de mogelijkheid van gedeeltelijke researchaanstellingen voor medisch specialisten;
- de beschikbaarheid van meerdere typen researchverpleegkundigen;

Kwaliteitsbeleid: 6-wekelijkse/3 maandelijke voortgangs/evaluatie gesprek met AIOS. (beoordeeld wordt of dit ook volgens of met behulp van D-RECT zal kunnen plaatsvinden. Het NKI/AvL heeft niet meegedaan aan SET-Q omdat er te weinig AIOS tot op heden zijn om een zinnige feedback te kunnen geven. Bij meer AIOS zal dit vanzelfsprekend wel worden ingevoerd. Voorts worden stelselmatig OSATS en KPB gehouden en ingevuld. Dagelijks zijn er twee bespreekmomenten (ochtend en middagoverdracht)

Contact

Kontakt: Prof. Dr. Emiel J T Rutgers, MD, PhD Head of the Department of Surgery Netherlands Cancer Institute/Antoni van Leeuwenhoek Hospital Plesmanlaan 121 1066CX Amsterdam The Netherlands Personal assistent: Olga Klok e-mail: o.klok@nki.nl Phone: +31205122551

Antoni van Leeuwenhoek

Het Antoni van Leeuwenhoek behoort al decennia tot de absolute wereldtop in de unieke verbinding van zorg en onderzoek die voor kankerpatiënten het verschil maakt. Werken bij het Antoni van Leeuwenhoek betekent werken bij een befaamd onderzoeksinstituut en in een ziekenhuis dat landelijke bekendheid geniet.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Antoni van Leeuwenhoek
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam

tel.: 020 512 9111
website: http://www.werkenbijavl.nl/