Differentiatiestage Oncologie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Stagekenmerken

Het NKI/AvL ziet per jaar ongeveer 140 nieuwe sarcoom patiënten en 320 melanoom patiënten.
De sarcoom- en melanoompatiënten worden gezien, begeleid, en behandeld onder leiding van respectievelijk de sarcoom- en melanoomchirurgen.
Eens per 2 weken neemt de differentiant deel aan de multidisciplinaire sarcoombespreking. Hij of zij bereidt deze in overleg met de sarcoomchirurgen voor.
Eens per 2 weken neemt de differentiant deel aan de multidisciplinaire melanoombespreking. Hij of zij bereidt deze in overleg met de melanoomchirurgen en de nurse practitioner voor.
De differentiant neemt deel aan 1 multidisciplinaire melanoompolikliniek en aan de sarcoompolikliniek.
De differentiant voert in eerste instantie onder supervisie en evt later ook zelfstandig operatieve ingrepen uit bij melanoom- en sarcoom patiënten. Deze ingrepen variëren van geïsoleerde extremiteitsperfusies tot laparotomieen voor retroperitoneale sarcomen. Tevens verkrijgt de differentiant uitgebreide expertise in het verrichten van regionale lymfeklierdissecties en schildwachtklierprocedures .
Tevens zijn er stages bij de medische oncologie / immuuntherapie, de pathologie en de beeldvorming, waarbij de nucleaire geneeskunde met de PET en SPECT-CT een belangrijk onderdeel vormt.

De melanoom operatiedagen zijn dinsdag en donderdag.
Melanoomoperaties omvatten:
-Melanoom – re – excisies (200 patiënten per jaar)
-Sentinel node procedure (150 patiënten per jaar)
-Recidiefbehandelingen inclusief laser, locale excisies etc (40 patiënten per jaar)
-Regionale lymfeklierdissecties (50 ingrepen per jaar)
-Isolatieperfusies (10-15 ingrepen per jaar)

De sarcoom operaties zijn op maandag en vrijdag.
De meerderheid van de sarcoom operaties betreffen resecties van wekedelen sarcomen gelegen op de extremiteiten (plusminus 80). Overige chirurgische ingrepen  bestaan uit resecties van retroperitoneaal en truncaal gelegen sarcomen (plusminus 30) en zo’n 15-20 operaties voor GIST.

Nieuw sarcoom: 10
Nieuw melanoom: 30-40
sarcoom: 8-10
Melanoom: 30

Zie hierboven aantallen operaties per jaar.
De sarcoom operaties zijn op maandag en vrij dag. De melanoom operatiedagen zijn dinsdag en donderdag.

Informatie over de afdeling

De afdeling Heelkunde is onderdeel van het Cluster Heelkundig Oncologische Disciplines (het HOD in dagelijks taalgebruik, bestaande uit: heelkunde, anesthesie (10 stafleden), gynaecologie (4), Urologie (6), plastische chirurgie (5), dermatologie (3), Hoofd-Hals chirurgie (6). Aan het hoofd van de HOD staat een medisch afdelings hoofd (Prof dr T. Ruers), en een manager (Dhr H. Schoo).

De afdeling heeft eigen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de zorg van de afgesproken aantallen patiënten, rekening houdend met de afgesproken groei. Voorst heeft iedere subafdeling (GE, Mamma, Melanoom etc) eigen verantwoordelijk heid voor de adequate invulling van de toebedeelde polikliniek tijd, en operatie kamer-tijd.

Op welke wijze bewaakt de Raad van Bestuur de kwaliteit van de medisch- specialistische opleidingen?
1. De Raad van Bestuur maakt in de vorm van Prof.dr. S. Rodenhuis deel uit van de centrale opleidingscommissie (MUDOC).
2. De kwaliteit van de opleidingen is een onderdeel van overleg in het Klinisch Beraad, een regelmatig overleg tussen twee leden van de Raad van Bestuur (directeur zorg en zorgontwikkeling en directeur organisatie en bedrijfsvoering) en de vier clusterhoofden (clusters Heelkundig Oncologische Disciplines, Medisch Oncologische Disciplines, Diagnostisch Oncologische Disciplines en Radiotherapie).
3. De Raad van Bestuur ontvangt kopieën van alle visitatierapporten van alle afdelingen. Dit betreft alle type visitaties, inclusief opleidingsvisitaties.

Op welke wijze bevordert de Raad van Bestuur het wetenschappelijk onderzoek in de opleidingsinrichting?
Het NKI-AVL is een kankerziekenhuis én researchinstituut. In deze hoedanigheid beschikt het instituut over alle faciliteiten die wenselijk zijn voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek, waaronder onder meer:
- optimale toegang tot alle medisch-wetenschappelijke literatuur door middel van uitgebreide bilibiotheek, internetaansluitingen op alle werkplekken en een groot aantal abonnementen op elektronische versies van tijdschriften;
- een volledig uitgerust trialbureau met datamanagers, statistici, database-experts, etc.;
- de mogelijkheid van gedeeltelijke researchaanstellingen voor medisch specialisten;
- de beschikbaarheid van meerdere typen researchverpleegkundigen;

 

 

Kwaliteitsbeleid: 6-wekelijkse/3 maandelijke voortgangs/evaluatie gesprek met AIOS. (beoordeeld wordt of dit ook volgens of met behulp van D-RECT zal kunnen plaatsvinden. Het NKI/AvL heeft niet meegedaan aan SET-Q omdat er te weinig AIOS tot op heden zijn om een zinnige feedback te kunnen geven. Bij meer AIOS zal dit vanzelfsprekend wel worden ingevoerd. Voorts worden stelselmatig OSATS en KPB gehouden en ingevuld. Dagelijks zijn er twee bespreekmomenten (ochtend en middagoverdracht)

Contact

Kontakt: Prof. Dr. Emiel J T Rutgers, MD, PhD Head of the Department of Surgery Netherlands Cancer Institute/Antoni van Leeuwenhoek Hospital Plesmanlaan 121 1066CX Amsterdam The Netherlands Personal assistent: Olga Klok e-mail: o.klok@nki.nl Phone: +31205122551

Hoe ga ik leren?

 

 

Antoni van Leeuwenhoek

Het Antoni van Leeuwenhoek behoort al decennia tot de absolute wereldtop in de unieke verbinding van zorg en onderzoek die voor kankerpatiënten het verschil maakt. Werken bij het Antoni van Leeuwenhoek betekent werken bij een befaamd onderzoeksinstituut en in een ziekenhuis dat landelijke bekendheid geniet.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Antoni van Leeuwenhoek
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam

tel.: 020 512 9111
website: http://www.werkenbijavl.nl/