Differentiatiestage Klinische Oncologie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) is een Comprehensive Cancer Center volledig gericht op kankeronderzoek en de behandeling van kanker en daarbij behorende co-morbiditeit. Het AVL bestaat uit een wetenschappelijk onderzoeksinstituut en een ziekenhuis. Met de unieke verbinding van zorg en onderzoek onder één dak maakt het AVL het verschil voor kankerpatiënten. De apotheek van het AVL is verantwoordelijk voor alle farmaceutische zorg in het AVL en heeft een grote onderzoeksafdeling die gericht is op de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en optimalisatie van reeds geregistreerde geneesmiddelen. Hiervoor heeft de apotheek een GLP-gecertificeerd laboratorium voorzien van alle moderne bio-analytische technieken, een GMP-gecertificeerde productie afdeling (incl. een faciliteit voor productie van biotechnologische geneesmiddelen), een faciliteit voor de productie van radiofarmaca en een afdeling voor distributie van experimentele geneesmiddelen (GDP). De apotheek van het AVL biedt vanuit deze unieke expertise AIOS ziekenhuisfarmacie de mogelijkheid tot de differentiatie Klinische Oncologie.

De aangeboden differentiatiestage Klinische Oncologie heeft een duur van één jaar. Tijdens de differentiatie dient de AIOS zich te ontwikkelen tot een expert op het deelgebied Klinische Oncologie. Al naar gelang van de interesse en ervaring van de kandidaat kan meegelopen worden binnen diverse klinische en paramedische afdelingen in het AVL.

De apotheek van het AVL is door de SRC erkend als opleidingcentrum voor de differentiatie Klinische Oncologie. Deze centrumspecifieke erkenning dient als basis voor een individueel opleidingsplan.

Met de opleider wordt een introductiegesprek gevoerd. Het doel van dit gesprek is om concrete afspraken te maken over wederzijdse verwachtingen en leerdoelen. In dit gesprek wordt minimaal het lokale opleidingsplan, het individuele opleidingsplan en het portfolio besproken.

Hoe ga ik leren?

Tijdens de Differentiatie Klinische Oncologie zal de AIOS ziekenhuisfarmacie zich verdiepen in diverse taakgebieden binnen de oncologie. Voorbeelden van werkzaamheden zijn:

  • Klinisch-oncologisch onderzoek;

  • Medicatiebewaking en informatieverstrekking van overgehevelde orale oncolytica;

  • Voorlichting geven aan artsen en patiënten over correct en veilig geneesmiddelgebruik bij complexe oncologische patiënten;

  • Doseeradvies geven voor oncolytica op basis van klinische bioanalyses (TDM);

  • Interpretatie en advisering bij bijwerkingen, extravasaties en intoxicaties van oncolytica;

  • Zelfstandig deelnemen aan multidisciplinaire oncologische besprekingen;

  • Dagelijkse leiding geven bij de cytostaticabereiding van de apotheek;

  • Actieve deelname aan bij Farmacologie en Farmacie besprekingen;

  • Overzichtsartikel schrijven op gebied van klinische oncologie (b.v. over nieuw geneesmiddel of nieuwe behandeloptie).

Show-and-tell

Voor ervaringen over opleiden binnen de Apotheek van het AVL kan contact opgenomen worden met de apothekers in opleiding tot ziekenhuisapotheker: Hannerieke Barkman (H.Barkman@nki.nl) en Bart Jacobs (B.Jacobs@nki.nl).

Sollicitatie en contact

Opleider: prof. dr. Jos H. Beijnen
Email: j.beijnen@nki.nl
Telefoon: 020-512 4481

Antoni van Leeuwenhoek

Het Antoni van Leeuwenhoek behoort al decennia tot de absolute wereldtop in de unieke verbinding van zorg en onderzoek die voor kankerpatiënten het verschil maakt. Werken bij het Antoni van Leeuwenhoek betekent werken bij een befaamd onderzoeksinstituut en in een ziekenhuis dat landelijke bekendheid geniet.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Antoni van Leeuwenhoek
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam

tel.: 020 512 9111
website: http://www.werkenbijavl.nl/