Differentiatiestage AIOS Radiologie en Nucleaire Geneeskunde

Duur: 
2 maanden
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Unieke oncologische expertise
In het Antoni van Leeuwenhoek, het enige comprehensive cancer centre van Nederland, vind je op de afdelingen Radiologie en Nucleaire Geneeskunde een diepgaande expertise op allerlei gebieden van de oncologische beeldvorming, waaronder mamma, prostaat, hoofd-hals, melanoom, urogenitaal, maag-darm-lever en long. Ook zijn we experts op het gebied van neuro-endocriene tumoren, en samen met het UMCU geaccrediteerd als ENETS centre of excellence. Beide afdelingen zijn sterk gericht op wetenschap en innovatie.

Jouw functie binnen onze afdelingen
Als AIOS kun je in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) terecht voor verdiepingsstages in het kader van de nieuwe (CORONA) en ‘oude’ curricula radiologie en nucleaire geneeskunde. Door een intensieve samenwerking met de clinici en samenwerking in een enthousiast team wordt in korte tijd veel kennis en ervaring opgedaan in een oncologische setting.  Je werkzaamheden bestaan globaal uit, het beoordelen en verslaan van diagnostische scans, het bijwonen van en presenteren op multidisciplinaire overleggen (MDO’s), het zien van patiënten voor therapieën en het bijwonen van onderwijs. Daarnaast krijg je tijd voor verdieping en wordt het schrijven van een case report of het doen van onderzoek gestimuleerd en actief begeleid door het team van opleiders

Stagemogelijkheden

AIOS volgens CORONA

 • Common trunk:

  • Oriënterende stage nucleaire geneeskunde (8 weken)

 • Oncologische verdiepingsstages van 8- 12 weken binnen de differentiaties:

  • Abdomenradiologie
  • Thoraxradiologie

  • Neuro/hoofd-halsradiologie

  • Mammaradiologie
  • Nucleaire Geneeskunde en moleculaire beeldvorming

AIOS nucleaire geneeskunde of radiologie ('oude' curricula)

 • Oncologische verdiepingsstage (2 - 6 maanden)

 • Externe / perifere stage (2 - 6 maanden)

De afdelingen Radiologie en Nucleaire Geneeskunde
In het Antoni van Leeuwenhoek bestaat een nauwe samenwerking tussen de afdelingen Radiologie en Nucleaire Geneeskunde. Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde werken 8 nucleair geneeskundigen en op de Radiologie ruim 20 radiologen. Alle specialisten hebben hun eigen aandachtsgebied en/of subspecialisatie, waardoor een diepgaande samenwerking ontstaat met de clinici. De afdelingen beschikken over de nieuwste apparatuur en lopen voorop bij de ontwikkeling en implementatie van nieuwe technieken. Door het grote aantal patiënten is er altijd een groot aanbod aan leerzame casuïstiek ter verslaglegging.

Meer informatie en verhalen van enkele collega’s vind je op de webpagina's van de afdelingen Radiologie  en Nucleaire Geneeskunde .

Hoe ga ik leren?

In het AVL zijn we ambitieus, en we nemen de tijd en ruimte om jou het vak te leren. Door de enorme diversiteit binnen de oncologie is het werk zeer gevarieerd en werk je nauw samen met ervaren medisch specialisten op expertniveau. Daarnaast draagt de unieke verbinding met de research (het NKI) er toe bij dat er ruimte is voor onderzoek en de resultaten vaak direct in de praktijk toegepast kunnen worden.

Na een korte introductieperiode op de afdeling is de insteek om in korte tijd actief te participeren in het diagnostische proces. Dit zal initieel onder supervisie plaatsvinden van de leden van het opleidingsteam met als doel om aan het eind van de 3 maanden zelfstandig te kunnen werken. Met regelmaat zullen evaluatiegesprekken worden gehouden om het leerproces goed te kunnen volgen en te begeleiden. Het bespreken van en het vaststellen van persoonlijke leerdoelen is bedoeld om actief te kunnen bijdragen aan een persoonlijke ontwikkeling en om het maximale uit de stage te kunnen halen. Dit alles vindt plaats binnen een opleidingsklimaat waar collegialiteit voorop staat.

Show-and-tell

Enkele quotes van AIOS die bij ons een stage volgden: "Er heerst hier een prettige, laagdrempelige sfeer." "De leermomenten staan op nummer 1, niet de productie." "Naast verslagwerk is er ook genoeg tijd voor verdieping."

De positieve ervaringen van AIOS die al eerder stage hebben gelopen in het AVL zorgen voor aanmeldingen vanuit het hele land.  Als AIOS zal je merken dat er korte lijnen zijn binnen het AVL en er een fijne sfeer heerst. Het contact met collega’s van andere specialismen is laagdrempelig. Het AVL geeft jou de ruimte om zelfstandig te werken, enerzijds door veel continuïteit te bieden in het volgen van de eigen patiënten, anderzijds zijn er goede mogelijkheden om (kortlopende) researchprojecten op te zetten. Kortom, het AVL biedt vele kansen en uitdagingen.

Sollicitatie en contact

Interesse?
Neem contact op met één van onze opleiders:
Marcel Stokkel, nucleair geneeskundige, opleider: m.stokkel@nki.nl
Annemarie Bruining, radioloog, plaatsvervangend opleider: a.bruining@nki.nl
Erik Vegt, nucleair geneeskundige, plaatsvervangend opleider: e.vegt@nki.nl

Antoni van Leeuwenhoek

Het Antoni van Leeuwenhoek behoort al decennia tot de absolute wereldtop in de unieke verbinding van zorg en onderzoek die voor kankerpatiënten het verschil maakt. Werken bij het Antoni van Leeuwenhoek betekent werken bij een befaamd onderzoeksinstituut en in een ziekenhuis dat landelijke bekendheid geniet.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Antoni van Leeuwenhoek
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam

tel.: 020 512 9111
website: http://www.werkenbijavl.nl/