Differentiatiestage Infectieziekten AZP, Paramaribo, Suriname

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Een unieke stage vanwege het grote aantal, vaak vergevorderde en complexe infectieproblematiek. Goede supervisie, goede samenwerking afdeling microbiologie en moleculaire diagnostiek met veel multidisciplinair overleg.
Ook leerzaam vanwege het werken in een andere cultuur en in een tropische gebied waar veel meer kostenbewust wordt gewerkt dan in Nederland

In principe gaan AIOS tijdens hun aandachtsgebied in het 5e jaar. Zij zijn dan al behoorlijk ervaren en kunnen tot op zekere hoogte onafhankelijk werken. 

Vóór vertrek vindt een gesprek plaats met een van de stagehouders; enerzijds om uit te leggen wat de stage inhoudt, anderzijds om een indruk te krijgen of de AIOS hier globaal tegen opgewassen lijkt.
Vóór vertrek wordt een voorbereidingsavond gehouden met zowel vertrekkende AIOS als terugkomende AIOS om te evalueren en ervaringen uit te wisselen.
Voor de praktische voorbereiding bestaat een uitgebreid draaiboek.

Sollicitatie en contact

De stages beginnen altijd op 1 januari, 1 mei of 1 september.

Naast deze infectiestage in het AZ, is er een mogelijkheid voor een algemene interne stage in het nabijgelegen ziekenhuis, het Diaconessenhuis in Paramaribo, waarbij de aios functioneert als Chef de Clinique van 2 interne afdelingen en supervisor is van 2-6 aios, anios of oudste co’s.  zie bijlage. Deze stageplaatsen worden vrijwel altijd gevuld met aios van VUmc en affiliatieklinieken, maar een enkele keer valt er een gat en kan een aios van een andere regio deze unieke stage lopen.

Eisen aan sollicitant: de stage in het AZP is bedoeld voor fellows infectieziekten, maar kan ook gelopen worden door algemene interne aios met belangstelling voor infectieziekten en die bereid zijn zich te voren voor te bereiden op diagnostiek en behandeling van HIV geïnfecteerde patiënten.

Procedure: je kunt je aanmelden bij Dr Marije Bomers, internist-infectioloog, Vumc: M.Bomers@vumc.nl.

Contactgegevens onderwijssecretariaat buitenlandse stages: Mw Ilse Grunder: i.grunder@vumc.nl

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Binnen VUmc School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook de Master Oncology, Master Cardiovascular Research en de post-initiële masteropleiding Epidemiologie. Kijk voor meer informatie op onze website.

Amsterdam UMC locatie VUmc en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden 25 medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

tel.: 020 44 44 444
website: http://www.vumc.nl/onderwijs/