Differentiatiestage Algemen Interne geneeskunde Diaconessenhuis, Paramaribo, Suriname

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Deze stage heeft drie vrij unieke eigenschappen die bij andere stages in de opleiding niet of minder uitgesproken aan bod komen.
Voor veel AIOS is het de eerste keer dat zij als supervisor optreden; waarbij ze zelf meer verantwoordelijkheden moeten nemen en de meer praktische taken delegeren.
Hiernaast is de casuïstiek anders dan in Nederland.
De algemene interne geneeskunde komt in de volle breedte voorbij (DM, vaatlijden, nierinsufficiëntie, maligniteiten, anemie, urineweginfecties, pneumonie etc.) alleen komen patiënten regelmatig pas in een laat stadium in zorg met vaak al ernstige chronisch schade.
Méér dan in Nederland zijn er tropische ziektebeelden (dengue, leishmaniasis, leptospirose, histoplasmose etc.) en leren AIOS patiënten met (vaak vergevorderde) HIV-infectie herkennen en behandelen.
Ten derde is er een beperkter diagnostisch en therapeutisch arsenaal dan in Nederland gebruikelijk is. De AIOS wordt veel directer geconfronteerd met de financiële consequenties van het medische handelen voor de patiënt (deels ten gevolge van het feit dat soms patiënten zelf moeten betalen voor onderzoeken en behandelingen en deels omdat er minder (testen en medicijnen) voor handen zijn).

In principe gaan AIOS in hun 4e jaar, zodat zij de algemene stages (zaalstages, SEH, IC, cardiologie etc.) gedaan hebben, al redelijk ervaren zijn en tot op zekere hoogte onafhankelijk kunnen werken.
 
Vóór vertrek vindt een gesprek plaats met een van de stagehouders; enerzijds om uit te leggen wat de stage inhoudt, anderzijds om een indruk te krijgen of de AIOS hier globaal tegen opgewassen lijkt.

Vóór vertrek wordt tevens een voorbereidingsavond gehouden met zowel vertrekkende AIOS als terugkomende AIOS om te evalueren en ervaringen uit te wisselen.

Voor de praktische voorbereiding bestaat een uitgebreid draaiboek.

Sollicitatie en contact

Deze stageplaatsen worden vrijwel altijd gevuld met aios van VUmc en affiliatieklinieken, maar een enkele keer valt er een gat en kan een aios van een andere regio deze unieke stage lopen.


Contactgegevens onderwijssecretariaat buitenlandse stages: Mw Ilse Grunder: i.grunder@vumc.nl

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Binnen VUmc School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook de Master Oncology, Master Cardiovascular Research en de post-initiële masteropleiding Epidemiologie. Kijk voor meer informatie op onze website.

Amsterdam UMC locatie VUmc en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden 25 medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

 

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie VUmc
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam

tel.: 020 44 44 444
website: http://www.vumc.nl/onderwijs/