Volwassenpsychiatrie Klinische volwassenenpsychiatrie Differentiatiestage Transitiepsychiatrie Amsterdam UMC locatie AMC - Depressie diagnostiek, -behandeling en -onderzoek bij adoloscenten en jongvolwassenen

Aanvang: 
01-10-2019
Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

 • Je leert te werken met jongvolwassenen met een unipolaire of bipolaire stemmingsstoornis en eventuele somatische comorbiditeit. Dit doe je in een academische setting, samen met een team van deskundige professionals gespecialiseerd in complexe uni- en bipolaire stoornissen

 • Je hebt een diverse patiëntpopulatie in verschillende behandeltrajecten: je verricht dus zowel klinisch als poliklinisch werk.

 • Somatische zorg/expertise

 • Mogelijkheid consulten aan te vragen

 • Mogelijkheid tot laboratoriumonderzoek en beeldvorming

 • Uitvoeren van neuromodulatie rTMS en ECT

Daarnaast krijg je in deze stage de mogelijkheid je te verdiepen in

 • complexe farmacotherapie

 • systemisch werken

 • het geven van verschillende innovatieve psychotherapieën te geven (zowel individueel als groep)

 • wetenschappelíjk onderzoek

De groep jongvolwassenen wordt vaak in wetenschappelijk onderzoek en behandeling beschouwd als volwassen en meegenomen in groepen tot 65 jaar, terwijl het een groep is die een speciale aanpak vereist. Depressie diagnostiek en behandeling heeft in deze leeftijdscategorie verschillende beperkingen:

 • de klachtenpresentatie is heterogeen
 • er zijn minder effectief bewezen behandelopties beschikbaar

 • systemisch werken van belang

Dit maakt deze stage uniek: je voert psychiatrische diagnostiek en behandeling uit in deze kritische transitiefase waar ernstige psychopathologie optreedt.

Hoe ga ik leren?

Voorafgaand aan de stage stem je met de opleider af welke leerdoelen centraal staan. Gedurende de stage evalueren we regelmatig hoe je deze leerdoelen kunt bereiken.

 

Naast de wekelijkse supervisie van je werkbegeleider heb je de mogelijkheid tot supervisie van andere disciplines (zoals psychotherapie van een hoogleraar Klinische Psychologie en kennisoverdracht vanuit andere vaktherapeuten)

 

Je neemt deel aan een aantal vaste bijeenkomsten:

 • Wekelijkse behandelplanbespreking
 • intakeoverleg
 • ECT-overleg
 • Werkbegeleiding met supervisor en stagebegeleider
 • Maandelijks onderzoekersoverleg

Show-and-tell

Meer over de afdeling TAS (Transitiecentrum voor Affectieve Stoornissen)

Het Transitiecentrum voor Affectieve Stoornissen (TAS) bij het Amsterdam UMC is een nieuw innovatief centrum als onderdeel van de afdeling Stemmingsstoornissen. Ons doel is het diagnosticeren, behandelen en wetenschappelijk onderzoek doen bij depressieve jongvolwassenen tussen de 18 en 25 jaar.

Behandelingen die we aanbieden, zijn zowel klinisch als poliklinisch met eventueel dagbehandeling.

Onze afdeling psychiatrie beschikt over een MPU en kinder-MPU waar ook patiënten van TAS opgenomen kunnen zijn.

Meer informatie, klik hier

 

Daarnaast zijn we gespecialiseerd in Neuromodulatie, zoals electroconvulsietherapie (ECT) en repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rTMS) bij jongvolwassenen.

 

AMC Psychiatrie

De afdeling Psychiatrie van het Amsterdam UMC  (AMC) biedt psychiatrie op hoogwaardig academisch niveau met een staf die bestaat uit onder andere:

 • hoogleraren

 • gepromoveerde psychiaters

 • klinisch en GZ-Psychologen

 • psychiatrisch verpleegkundigen.

Onze stafleden hebben een unieke en langdurige klinische expertise in angst, dwang, depressie, ziekenhuispsychiatrie, eetstoornissen en psychose.

Onze afdeling vertegenwoordigen één van de weinige instellingen in Nederland die gespecialiseerd zijn in derde en vierde lijns-zorg voor moeilijk diagnosticeerbare en behandelbare psychiatrische patiënten. Het accent ligt op een persoonlijke benadering van elke individuele patiënt. Op de afdeling zijn mogelijkheden voor zowel nationale als internationale patiënten en worden diagnostische vaardigheden en behandelmethoden ontwikkeld die zo innovatief zijn dat ze wereldwijd worden toegepast

Samenwerkende instellingen

Bascule

Sollicitatie en contact

Meer informatie?

Direct solliciteren?

Uiteraard kun je ook direct solliciteren: we ontvangen graag je CV met een motivatie via opleiding.psychiatrie@amc.nl  

Werk je graag met jongvolwassenen met stemmingsproblematiek en wil je werken in een innovatieve, inspirerende en academische setting? Neem dan contact op, we horen graag van je!

Onze voorkeursstartdatum is 1 oktober 2019, maar er zijn in overleg verschillende instroommomenten mogelijk Daarnaast is het mogelijk deze stage te combineren met een stage bij De Bascule gericht op stemmingsstoornissen in de KJP.

 

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm