Volwassenpsychiatrie Ziekenhuispsychiatrie: differentiatiestage Medisch Psychiatrische Unit (MPU)

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Wat ga je doen?
Je bent samen met de MPU-psychiater de eindverantwoordelijk behandelaar tijdens de opname op de MPU. De verwijzend somatisch specialist blijft betrokken als medebehandelaar. Ook hebben we een vaste internist die verbonden is aan de MPU die ook dagelijks bij de visite aanwezig is.

Meer over de afdeling MPU
De MPU is een klinische afdeling voor diagnostiek en kortdurende behandeling van patiënten met gecombineerde psychiatrische en somatische problematiek.

De populatie op de MPU bestaat o.a. uit:

 • patiënten met een somatische aandoening en een co-morbide psychiatrische aandoening;
 • patiënten met psychiatrische symptomatologie e/o gedragsstoornissen als onderdeel van een (soms nog onbekende) onderliggende somatische aandoening;
 • patiënten met somatische complicaties t.g.v. een psychiatrische aandoening (bijvoorbeeld somatische bewaking na een TS, ernstige ondervoeding en somatische complicaties t.g.v. een eetstoornis).

Tevens wordt op de MPU postoperatieve nazorg geboden aan patiënten met Diepe Hersenstimulatie (DBS). Er vindt een nauwe samenwerking plaats met de Psychiatrische Consultatieve Dienst (PCD).

Aantal bedden
Momenteel hebben we 12 bedden. Daarnaast zijn er 2 MPU-bedden voor kinder- en jeugdigen (MPU-KJ; uit te breiden tot 4 bedden).

De stage is ingedeeld in twee fasen

Je stage wordt in 2 fasen ingedeeld, maar de duur en invulling hiervan is mede afhankelijk van:

 • je ervaring
 • je competenties
 • jouw wensen in de differentiatiefase.

Globaal zien de fases er als volgt uit:

1e fase
In de eerste fase bekwaam je je in het verrichten van diagnostiek en kortdurende behandelingen op het grensvlak van de somatiek en de psychiatrie.

2e fase
Vervolgens ga je zoveel mogelijk als psychiater functioneren, waarbij uiteraard de MPU-psychiater als achter-achterwacht altijd bereikbaar voor je is. 

 • Als AIOS leid je zelfstandig de besprekingen
 • Je geeft supervisie en werkbegeleiding aan de andere AIOS (basisdeel opleiding) werkzaam op de MPU en/of semi-artsen.
 • Tevens ben je betrokken bij aanmeldingen en indicatiestelling

 

Show-and-tell

Waarom AMC Psychiatrie

Onze afdeling biedt psychiatrie op hoogwaardig academisch niveau met een staf die bestaat uit onder andere hoogleraren, gepromoveerde psychiaters, klinisch en GZ-Psychologen en psychiatrisch verpleegkundigen. Onze stafleden hebben een unieke en langdurige klinische expertise in angst, dwang, depressie, ziekenhuispsychiatrie, eetstoornissen en psychose.

Wij vertegenwoordigen één van de weinige instellingen in Nederland die gespecialiseerd zijn in derde en vierde lijns-zorg voor moeilijk diagnosticeerbare en behandelbare psychiatrische patiënten. Het accent ligt op een persoonlijke benadering van elke individuele patiënt. Op de afdeling zijn mogelijkheden voor zowel nationale als internationale patiënten en worden diagnostische vaardigheden en behandelmethoden ontwikkeld die zo innovatief zijn dat ze wereldwijd worden toegepast.  

 

Het AMC is in het bezit van de internationale kwaliteitserkenning JCI. 

Sollicitatie en contact

Meer informatie?

 • drs. Marloes Oudijn (psychiater bij de MPU), kan je meer informatie geven.
 • je kunt haar bereiken door een mail te sturen: opleiding.psychiatrie@amc.nl

Direct solliciteren?

We horen graag van je!

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm