Jeugdpsychiatrie Verdiepingsstage MPU-Kind en Jeugd Psychiatrie, ziekenhuispsychiatrie

Aanvang: 
01-04-2020
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

 • Verdiepen van kennis en integreren van somatische en psychiatrische diagnostiek en behandelingen bij jongeren van 9-18 jaar
 • Behandeling volgens protocollen echter ook out of the box leren denken in breed multidisciplinair team bij kinderen en jongeren die reeds voortraject hebben gehad in ggz/somatiek passend bij derdelijns zorg
 • Systemisch werken in een kliniek met jongeren en hun ouders/verzorgers/ broertjes/zusjes en multidisciplinair team
 • Nadenken over ethische behandeldilemma’s als wanneer dwang behandelen en hoe lang met Moreel beraad als een te gebruiken methodiek 
 • Bekwamen in diagnostiek en behandelen van psycho-organische syndromen, onbegrepen lichamelijke klachten/somatische symptoomstoornis, eetstoornissen, i.e. anorexia nervosa, vaak in comorbiditeit met bijvoorbeeld ASS of OCD ed.
 • Behandellijn coördineren en aansturen en behandeldoelen bij patiënten voor ogen houden, waarbij intensief wordt samengewerkt met EKZ kinderartsen, sub specialisten binnen de kindergeneeskunde en Levvel (voorheen de Bascule )
 • Voorbereiden en uitvoeren van dagelijkse visites en wekelijkse MDO.

Hoe ga ik leren?

 • Laagdrempelig dagelijks visite met verpleging, kinderarts en kinderpsychiater (hoofdbehandelaar)
 • Dagelijks overleg met kinder- en jeugdpsychiater, starten met gesprekken samen voorbereiden of uitvoeren in het begin, in fasering, al gelang comfortabel en bekwaam voelen.
 • Wekelijks vast supervisiemoment
 • Wekelijks Multidisciplinair team overleg, 2 wekelijkse team intervisie
 • Meelopen met systeemtherapeut en daarnaast mee kunnen lopen bij andere betrokken disciplines als diëtist, pedagogisch medewerker,  psycholoog, PMT-er, muziektherapeut en leerkracht
 • Fasering tijdens de stage in steeds meer zelfstandig werken. Leidraad is je bekwaam en comfortabel voelen.

Show-and-tell

De stage op de MPU-Kind en Jeugd vond ik enorm gelaagd en daarmee uitdagend en heel leuk. Je  bent assistent op een dubbel-diagnose afdeling; je zult symptomatologie en resultaten van zowel psychiatrie als somatiek interpreteren en klinisch naar handelen. Je hebt niet alleen contact met de kind- en jeugdpsychiater, maar staat als assistent ook in direct contact met het team kinderartsen van de sociale pediatrie; als zaalarts komt het geregeld voor dat je als assistent werk verricht met hen als aanspreekpunt.

Doordat het een kinderpsychiatrische afdeling betreft, is je primaire patiëntenpopulatie minderjarig en krijg je daardoor ook intensief te maken met de ouders; het maakt je des te bewuster van je in te zetten bejegeningstactieken. 

De patiënten op de afdeling zijn vrijwel uitsluitend al meerdere jaren in zorg geweest bij diverse instellingen voorafgaand aan opname op de MPU-Kind en Jeugd. Hierdoor is initieel het vertrouwen in een goede afloop bij zowel patiënt als ouders vrij laag. Toch is het behandelteam er gedurende mijn stage in alle gevallen in geslaagd dit vertrouwen te winnen en te behouden. Dit geeft aan hoe capabel en betrokken het team is waar je als AIOS de centrale spil in bent.

Nog een paar kernwoorden: gezien je tussen enorm veel partijen staat, is actieve communicatie en een bepaalde mate van directief zijn echt onmisbaar. Gezien het derdelijns aspect van veel aandoeningen is een houding van flexibiliteit, pragmatisme en positiviteit wenselijk. Omdat het om kinderen en diens ouders gaat is, interesse in sociale aspecten van de patiënt noodzakelijk.

Ik hoop dat je hier net als ik heel veel plezier zult beleven!

 

Oscar, maart 2019

 

 • Onze afdeling heeft een landelijke functie en biedt derdelijns diagnostiek en behandeling voor kinderen en jongeren met zowel ernstige somatische als psychiatrische problematiek waarbij geïntegreerde op maat zorg nodig is.
 • Na de verbouwing afgelopen jaar zijn er 4 bedden, waarvan 2 continu in gebruik voor eetstoornis patiënten die lichamelijk dusdanig slecht zijn dat ze in eerste instantie vaak dwangbehandeling nodig hebben. Er is altijd sprake van een wachtlijst.
 • We organiseren periodieke scholing en intervisie van verpleegkundig personeel en andere disciplines om ons zeer multidisciplinaire team op sterkte en bekwaam te houden. Daarbij maken we ook gebruik van moreel beraad bij lastige behandelbesluiten.
 • Wetenschappelijk onderzoek wordt opgezet ter evaluatie van behandeling
 • Er is intensief overleg met verwijzers, ketenpartners, kinderartsen om ook een goed nazorgtraject voor deze patiënten te realiseren.
 • De afdeling is innovatief en pionierend, waarbij het team enthousiast en gedreven is en kwaliteit voorop staat. Onderstaande wolk is daarbij veelzeggend (vanuit een recente teammiddag) hoe is het om te werken op de kinder- MPU?
 • https://www.amc.nl/web/specialismen/psychiatrie/psychiatrie/medisch-psychiatrische-unit-mpu-.htm

 

AMC Psychiatrie

De afdeling Psychiatrie van het Amsterdam UMC  (AMC) biedt psychiatrie op hoogwaardig academisch niveau met een staf die bestaat uit onder andere:

 • hoogleraren

 • gepromoveerde psychiaters

 • klinisch en GZ-Psychologen

 • psychiatrisch verpleegkundigen.

Onze stafleden hebben een unieke en langdurige klinische expertise in angst, dwang, depressie, ziekenhuispsychiatrie, eetstoornissen en psychose.

Onze afdeling vertegenwoordigen één van de weinige instellingen in Nederland die gespecialiseerd zijn in derde en vierde lijns-zorg voor moeilijk diagnosticeerbare en behandelbare psychiatrische patiënten. Het accent ligt op een persoonlijke benadering van elke individuele patiënt. Op de afdeling zijn mogelijkheden voor zowel nationale als internationale patiënten en worden diagnostische vaardigheden en behandelmethoden ontwikkeld die zo innovatief zijn dat ze wereldwijd worden toegepast.

Sollicitatie en contact

 

Meer informatie?

 • Miranda Fredriks, kinder- en jeugdpsychiater MPU- K&J kan je meer informatie geven

 • Voor vragen of meer informatie: opleiding.psychiatrie@amc.nl 

Direct solliciteren?

Uiteraard kun je ook direct solliciteren: we ontvangen graag je CV met een motivatie via opleiding.psychiatrie@amc.nl 

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm