Differentiatiestage Verdiepingsstage pathologie van lever, galwegen en pancreas

Aanvang: 
16-05-2018

Wat gaat de aios leren?

Doelstellingen

Primair:

  • Kennis van de normale anatomie van de lever, galwegen en pancreas (zowel macroscopisch en microscopisch)
  • Kennis van het belang van de kleuringen uit de leverserie in relatie tot leverziekten
  • Analyse aard en distributie van het infiltraat in relatie tot differentiaal diagnose
  • Kennis 'grading' en 'staging' van specifieke leverziekten
  • Verkrijgen van inzicht in het belang van het klinisch-pathologisch correlaat
  • Inzicht in de biologie van de diverse HPB-tumoren, hun morfologie, differentiaal diagnose, relatie tot onderliggend leverlijden en de relevante immunohistochemische kleuringen en moleculaire onderzoeken voor het opstellen van een differentiaal diagnose.
  • Inzicht in het belang van het klinisch-pathologisch correlaat en de relatie tot PA-uitslag en behandelconsequenties voor de patiënt
  • Verdiepen kennis moleculaire subtypes van levertumoren, cholangiocarcinomen en pancreastumoren

Hoe ga ik leren?

De AIOS heeft toegang tot een (digitale) coupeset met talrijke uitgewerkte en geannoteerde casuistiek (oncologisch en niet-oncologisch). Daarnaast kan de diagnostiek in overleg met de deelspecialist worden (voor)gekeken. Actieve deelname aan de pathologiebesprekingen (elke vrijdag) en ook panelbijeenkomsten maken onderdeel uit van de stage (zie voor bijeenkomsten "Dutch Liver Pathologie Panel" www.DLPP.nl).

Relevante MDO’s/besprekingen in AMC: GIOCA HCC (elke maandag), GIOCA HPB (elke donderdag), leverpathologiebespreking (elke vrijdag), landelijk leverpanel (Dutch Liver Pathologie Panel, zie www.DLPP.nl). PSC bespreking (dinsdag, maandelijks).

Show-and-tell

Het AMC heeft op nationaal en internationaal vlak een belangrijke positie binnen de tertiaire zorg op het gebied van de hepatopancreaticobiliaire ziekten. Jaarlijks worden 300-350 leverconsulten beoordeeld vanuit ziekenhuizen in Nederland. Daarnaast is er natuurlijk de regulaire leverdiagnostiek vanuit AMC zelf. Voor wat betreft HPB-chirurgie worden er in het AMC jaarlijks ruim 100 pancreasresecties verricht, naast talrijke leverresecties, inclusief Klatskin tumoren. De zorg in het kader van HPB-oncologie is in het AMC logistiek vormgegeven in GIOCA: Gastro-Intestinaal Oncologisch Centrum Amsterdam, met prioriteit voor gespecialiseerde, multidisciplinaire oncologische zorg. Binnen GIOCA wordt hoogwaardige ‘topzorg’ geleverd in multidisciplinair verband, waaraan alle relevante experts een bijdrage leveren aan het behandeltraject. Vanuit de Maag-darm en leverziekten, samen met het Tytgat instituut, wordt er translationaal onderzoek gedaan naar o.a. cholestatische leveraandoeningen. In 2017 werd vanuit het AMC het PSC Expertise Centrum (PEC) opgericht met als doel kennis en ervaring over primaire scleroserende cholangitis (PSC) zo veel mogelijk te bundelen, patiënten te behandelen in teams met verschillende zorgverleners en mensen te vragen mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek.  

De AIOS kan deelnemen aan de diagnostiek op gebied van lever en HPB, incl. relevante MDO’s en indien belangstelling behoort deelname aan lopende studies op het gebied van lever en/of HPB tot de mogelijkheden.

 

Samenwerkende instellingen

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie kun je via mail contact opnemen met prof. dr. Joanne Verheij , AMC, Amsterdam (j.verheij@amc.uva.nl).

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm