Differentiatiestage Functionele Urologie Amphia

Aanvang: 
09-09-2019
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De AIOS zal kennis nemen van alle aspecten van de functionele en reconstructieve urologie. De AIOS zal getraind worden in diagnostische onderdelen zoals Udo’s, chirurgische en niet-chirurgische behandelingen. Van de AIOS wordt een proactieve en zelfstandige houding verwacht. Er bestaat een actieve participatie met de uro-gynaecologen in het Bekkenbodemcentrum met 2-wekelijks multidisciplinair overleg en gezamenlijk zien van patiënten. Bekkenbodempijn en fecale incontinentie kunnen ook een onderdeel van de stage. Botox en beide vormen van perifere en centrale neuromodulatie worden in het Amphia toegepast.

Hoe ga ik leren?

Poliklinisch actieve participatie in het Bekkenbodem-spreekuur en aanspreekpunten zijn voor alle functionele casuïstiek zoals ook bekkenbodempatiënten. Met het Bravis is een actief samenwerkingsverband waarbij de AIOS daar operatieve verrichtingen voor mannelijke incontinentie en urethraplastieken kan leren. De aios leert altijd onder supervisie van een Uroloog.

Doel van differentiatie stage
De AIOS zal zelfstandig een bekkenbodempatiënt kunnen evalueren en een behandelplan kunnen maken. Aan het einde van de stage zal de AIOS zelfstandig of onder beperkte supervisie de diverse ingrepen kunnen uitvoeren.

 

Show-and-tell

Het Amphia Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis met een adherentie van meer dan 400.000 patiënten. Per jaar worden in het Amphia 25 anti-incontinentie tapes geplaats, Bravis 50, urethraplastieken 30 en sacrale neuromodulatie 15 per jaar. Er zijn 7 urologen, 2 – 3 AIOS en 2 – 3 ANIOS.

Daarnaast is Amphia een ziekenhuis met verschillende mogelijkheden tot het doen van wetenschappelijk onderzoek, het volgen van extra trainingen/workshops en discipline overstijgend onderwijs. Er is een actieve arts assistenten vereniging en een centrale opleidingscommissie die de kwaliteit van de opleidingen bewaakt.

Sollicitatie en contact

Deric van der Schoot, opleider Urologie of stagebegeleiders Eric Oomens en Jos van Brakel.

Amphia Ziekenhuis

Het opleiden van medewerkers is in handen van de Amphia Academie. Het Amphia Ziekenhuis is een opleidingsziekenhuis pur sang. Om nu en in de toekomst topklinische zorg te kunnen bieden, besteedt Amphia veel aandacht aan deskundigheidsbevordering en het opleiden van medewerkers.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Amphia Ziekenhuis
Molengracht 21
4818 CK Breda

tel.: 076 595 5000
website: https://www.amphia.nl/