Volwassenpsychiatrie Ambulante volwassenenpsychiatrie Stage Angst, PTSS en OCD

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Bij deze stage bij de polikliniek Angst (oftewel de Altrecht Academische Angstafdeling, duur: 12 maanden) kan de AIOS veel kennis opdoen over de diagnostiek en behandeling van angsten, obsessieve-compulsieve stoornissen, over PTSS,  als ook over stemmingsstoornissen (70% comorbiditeit met angst). Wat betreft diagnostiek wordt bij alle patiënten die zich aanmelden door onze onderzoeksassistenten een gestandaardiseerd interview naar As I  stoornissen afgenomen, en -via internet- zelfinvulvragenlijsten naar algemene aspecten (bv life events, kwaliteit van leven, ernst van depressieve klachten) en naar de ernst van de specifieke angstsymptomen. Deze gegevens worden betrokken in de intake procedure. De AIOS leert te werken met deze ROM gegevens. Ten aanzien van behandeling: De angstafdeling heeft een topklinische status. Hierdoor is er op de polikliniek ruimte voor verdieping en innovatie, waarbij met nieuwe gedragstherapeutische technieken en nieuwe geneesmiddelen wordt geëxperimenteerd. Verder wordt hoogwaardige tweede en derde lijns behandeling aangeboden. De AIOS doet hieraan mee, en er is volop ruimte voor supervisie in CGT en farmacotherapie Ook is er gelegenheid om te participeren in specialistische groeps CGT.

Hoe ga ik leren?

De AIOS doet intakes, participeert in de casuïstiekbespreking en multidisciplinair overleg en doet medicatie behandelingen.Verder doet de AIOS onder supervisie een aantal cognitieve gedragstherapieën, een of twee groepstherapieen met een van de ervaren gedragtherapeuten, en eventueel een systeembegeleiding. Ook kan de AIOS participeren in thuisbehandelingen bij OCD spectrum stoornissen. Tenslotte verzorgt de AIOS een onderdeel van de psychoeducatie groepen. De stagewerkzaamheden op de polikliniek worden gecombineerd met lokaal en regionaal onderwijs en bereikbaarheidsdiensten. Maandelijks is er een refereeravond waarbij AIOS hun eindreferaat houden.

Show-and-tell

Wat kan de AIOS specifiek leren? Eens per jaar wordt een training naar afname van de SCIDI georganiseerd, verder kan de AIOS zich verdiepen in diagnostiek van ADHD en autisme, en eventueel enige neuropsychologische diagnostiek, en participeren in behandelstudies (op dit moment: Virtual Reality, blended e-health en cannabidiol). Tijdens de polikliniek stage is er voldoende ruimte om in supervisie psychotherapeutische behandelingen (cognitieve gedragstherapie) te doen. Daarnaast zijn er mogelijkheden om 1 of 2 systeembegeleidingen te doen, en deze kunnen binnen de polikliniek gesuperviseerd worden.

Op deze polikliniek worden de meest recente ontwikkelingen rondom angststoornissen nauwlettend gevolgd door een enthousiast team van psychologen, psychiaters en SPV. 

Sollicitatie en contact

Informatie over de stage: 

Dr. S. Fluitman, psychiater of Dr. A. de Leeuw, psychiater, telefoon 030-2308790

Informatie over de opleiding:
Opleider: Prof. dr. A.W. Braam
Plaatsvervanged opleider: Dr. E.J. Regeer
secretariaat A-opleiding: Mw R. Vos, Lange Nieuwstraat 119, 3512 PG Utrecht, telefoon 030-2308614

Minimale aanstelling: 0.65 fte, voor 12 maanden

Altrecht GGZ

Altrecht heeft verschillende gespecialiseerde afdelingen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Gespecialiseerd in een bepaalde psychiatrische ziekte, in een leeftijdsgroep of daar juist een combinatie van. Daarnaast heeft Altrecht een aantal poliklinieken verspreid over de regio.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Altrecht GGZ
Lange Nieuwstraat 119
3512PG Utrecht

tel.: 030 230 86 14
website: http://www.altrecht.nl/