Ouderenpsychiatrie Ambulante ouderenpsychiatrie Ouderenpsychiatrie Ambulant

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Altrecht Senior biedt een poliklinische stage waarbij de AIOS zich bekwaamt in de diagnostiek en behandeling van ouderen met psychiatrische stoornissen in de meest brede zin van het woord. Dankzij de inbedding in het Antonius Ziekenhuis is het mogelijk om gerichte somatische diagnostiek te verrichten in samenspraak met andere medisch specialisten. De afdeling Psychiatrie en Dementie bevindt zich op dezelfde locatie, zodat comorbide cognitieve stoornissen gezamenlijk met de (klinisch) geriater kunnen worden onderzocht en aangepakt. Daarnaast biedt de afdeling een scala aan psychotherapeutische behandelingen voor ouderen, zoals psychodynamische-, narratieve-, systeem- en cognitieve gedragstherapie en traumabehandeling, individueel of waar mogelijk in groepsverband. 

De poliklinische stage ouderpsychiatrie is in principe een voltijds stage. In overleg is een deeltijdcontructie met een minimale aanstelling van 60% mogelijk

 

Sollicitatie en contact

Informatie over de stage:
mw. drs. E. Kroon, opleider in het aandachtsgebied ouderenpsychiatrie
secretariele ondersteuning: Mw A. Koning, Soestwetering 1, 3543 AZ Utrecht, telefoon 030-2297600

 Informatie over de opleiding:
Opleider: Prof. dr. A.W. Braam
Plaatsvervanged opleider: Mw. dr. E.J. Regeer
secretariaat A-opleiding: Mw R. Vos, Lange Nieuwstraat 119, 3512 PG Utrecht, telefoon 030-2308614

Altrecht GGZ

Altrecht heeft verschillende gespecialiseerde afdelingen op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Gespecialiseerd in een bepaalde psychiatrische ziekte, in een leeftijdsgroep of daar juist een combinatie van. Daarnaast heeft Altrecht een aantal poliklinieken verspreid over de regio.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Altrecht GGZ
Lange Nieuwstraat 119
3512PG Utrecht

tel.: 030 230 86 14
website: http://www.altrecht.nl/