Keuzestage Algemeen Opleidingsstage Chef-de-Clinique Neurologie

Aanvang: 
27-10-2015

Wat gaat de aios leren?

Deze stage is bedoeld voor neurologen in opleiding die bijna neuroloog zijn, maar nog weinig ervaring hebben met de ‘niet-academische’ of ‘perifere’ werksituatie en nog onvoldoende zelfstandig hebben gewerkt als algemeen neuroloog in een niet-academische setting.

De stage bevat alle onderdelen die de dagtaak vormen van een ‘perifeer’ neuroloog: goede samenwerking binnen de eigen vakgroep en het ziekenhuis, (enkele) managementtaken, supervisie aan ANIOS en AIOS (overdag en tijdens diensten) op de afdeling, poli en de SEH.

De maatschap Neurologie van het Rijnland Ziekenhuis bestaat uit:

-  R. Witteveen: bewegingsstoornissen, dementie, botox

-  dr. A. van der Plas: bewegingsstoornissen, pijn

-  A. Ruys: slaapstoornissen

-  dr. E. de Schryver: vasculaire neurologie, dementie, kinderneurologie

-  dr. J. Haan: hoofdpijn, genetica.Werkt ook in het LUMC (hoofdpijn, amyloïd angiopathie, CADASIL).

Hoe ga ik leren?

De stage geeft de mogelijkheid om (goed begeleid maar zelfstandig) te werken in een midden-groot ziekenhuis als neuroloog, een positie die de meeste AIOS neurologie uiteindelijk zullen ambiëren.

Ook het zelfstandig (maar zo nodig begeleid) ‘draaien’ van een poli, een KNF programma en supervisie van AIOS en ANIOS horen bij de mogelijkheden. Kandidaten die wetenschappelijk onderzoek doen, krijgen hiervoor alle ruimte, eventueel in de vorm van (structureel) ‘studie’ tijd.

Sollicitatie en contact

Sollicitatie en contact

- Aanvangmogelijkheden stage in overleg.

- Aantal plekken: 2

- Eisen aan sollicitant: AIOS neurologie (bijna ‘klaar’)

- Procedure: In een gesprek zullen mogelijkheden en onmogelijkheden worden doorgesproken.

- Contactgegevens opleider: jhaan@rijnland.nl

Alrijne Ziekenhuis

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Alrijne Ziekenhuis
Simon Smitweg 1
2353 GA Leiderdorp

tel.: 071 - 582 82 82