Differentiatiestage Algemeen Algemene neurologie met speciale aandachtsgebieden en veel onderwijsmomenten

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De stage geeft de mogelijkheid om kennis te nemen van de neurologie in algemene zin, maar ook van speciale aandachtsgebieden van de verschillende neurologen zoals slaapstoornissen, hoofdpijn, MS, Parkinson, oncologie, neurogenetica, dementie en vasculaire neurologie. Er zijn diverse gespecialiseerde poli’s (slaap, hoofdpijn, Parkinson, MS, dementie, CTS, HNP, botox). Naast vaststaande onderwijsmomenten in de week is er , vanwege korte afstand tot het LUMC de mogelijkheid ook daar onderwijs te volgen. Assistenten die wetenschappelijk onderzoek doen, krijgen hiervoor alle ruimte, eventueel in de vorm van (structureel) ‘studie’ tijd.

De maatschap Neurologie van het Alrijne Ziekenhuis bestaat uit:
-  R. Witteveen: bewegingsstoornissen, dementie, botox
-  Dr. A. van der Plas: oncologie
-  A. Ruys: slaapstoornissen
-  Dr. E. de Schryver: vasculaire neurologie, dementie, kinderneurologie
-  Dr. J. Haan: hoofdpijn, genetica. Laatstgenoemde werkt ook in het LUMC (hoofdpijnonderzoek, amyloid angiopathie, CADASIL).

Sollicitatie en contact

- Aanvangmogelijkheden stage in overleg.
- Aantal plekken: 2
- Eisen aan sollicitant: AIOS neurologie
- Procedure: In een gesprek zullen mogelijkheden en onmogelijkheden worden doorgesproken.
- Contactgegevens opleider: jhaan@rijnland.nl

Alrijne Ziekenhuis

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Leiden LUMC.

Contact

Alrijne Ziekenhuis
Simon Smitweg 1
2353 GA Leiderdorp

tel.: 071 - 582 82 82