Vooropleiding Algemeen Vooropleiding chirurgie algemeen

Aanvang: 
21-09-2016
Duur: 
24 maanden
18 maanden

Wat gaat de aios leren?

Wat maakt deze stage uniek?
Het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) is een groot perifeer opleidingsziekenhuis en maakt als Teaching Hospital volwaardig deel uit van de vereniging Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). Door aanbieden van topklinische zorg binnen een grote opleidingskliniek met oog voor goed leerklimaat wil het ASz een aantrekkelijk ziekenhuis zijn voor ambitieuze en talentvolle specialisten, AIOS-vooropleiding, ANIOS en coassistenten. De maatschap chirurgie bestaat uit 16 enthousiaste chirurgen die in een of meerder differentiatie gebieden werkzaam zijn.

De opleiding vind plaats op de hoofdlocatie Dordwijk waar zich ook de intensieve care en spoedeisende hulp bevinden en de locatie Zwijndrecht waar de dagbehandelingen plaatsvinden.

Het Albert Schweitzer ziekenhuis zoekt AIOS voor de vooropleiding heelkunde ten behoeve van de opleidingen:

  • orthopedie,
  • urologie,
  • plastische chirurgie,
  • cardio-thoracale chirurgie

De AIOS vooropleiding krijgt een aanstelling als AIOS heelkunde. Als AIOS ben je werkzaam op de polikliniek, spoedeisende hulp, en operatiekamers. Op de verpleegafdeling ben je supervisor van de ANIOS. Alle 1e en 2e jaars AIOS heelkunde en vooropleiding participeren in verplichte regionale “Common Trunk” onderwijs (gestructureerd cursorisch Onderwijs). De kosten hiervan worden door het ziekenhuis vergoed evenals de kosten voor ATLS cursus. De afdeling chirurgie verzorgt de heelkundige opleiding  in regio II in samenwerking met het AMC. Er is een verplichte SEH stage en een verplichte IC stage bij vooropleidingen langer dan 18 maanden. Er zijn ruime mogelijkheden voor het participeren in wetenschappelijk onderzoek.

Gespecialiseerde poli’s
Er zijn gespecialiseerd poli’s voor vaatchirurgie, traumachirurgie, gastro-intestinale chirurgie, oncologische chirurgie en algemene chirurgie. Tijdens driemaandelijkse stages worden uw spreekuren gekoppeld aan een chirurg-supervisor. 

Specifieke patiëntenpopulatie
De chirurgie wordt in de volle breedte beoefend, waarbij vrijwel alle ziektebeelden worden behandeld. Er is een uitgebreid trauma aanbod van zowel monoletsels als multitrauma-patiënten via onze level 2 SEH. De gastro-intestinale & oncologische chirurgie omvat laparoscopische chirurgie, leverchirurgie, longchirurgie , mammachirurgie,  en bariatrische chirurgie. De vaatchirurgie verricht endovasculaire behandelingen van aneurysmata, carotischirurgie en shuntchirurgie (zie ook bij differentiaties).

Specifieke ingrepen 
In uw stage verricht u ingrepen op de operatiekamer onder begeleiding van een chirurg-supervisor.

Stagespecifieke informatie per maand:

  • Aantal polipatiënten per maand
  • Aantal opnames per maand
  • Aantal verrichtingen per maand
  • Aantal onderzoeken per maand
  • Aantal OK dagdelen per maand

Arbeidsvoorwaarden:
Deze zijn conform de CAO Ziekenhuizen. De aanstelling is voor bepaalde tijd; voor de duur van de vooropleiding, en heeft een omvang van 38 uur.

Minimale aanstelling (in procenten)
80%

Hoeveel diensten per maand (gemiddeld)?
Gemiddeld 5 keer per maand, compensatie voor gewerkte uren conform arbeidstijdenbesluit

Aantal stafleden afdeling: 16
Aantal AIOS op afdeling: 9
Aantal ANIOS op afdeling: 12

Sollicitatie en contact

Meer informatie wordt graag verstrekt door:

de heer P.W. Plaisier, chirurg-opleider,  e-mail: p.w.plaisier@asz.nl

of de heer J.A.M. Avontuur chirurg- waarnemend opleider e-mail:  j.avontuur@asz.nl

Ook kun je telefonisch informatie inwinnen: 078-6541111 of bij een van de andere chirurgen via het secretariaat chirurgie.

Albert Schweitzer Ziekenhuis

Op het gebied van opleiding, onderwijs en onderzoek heeft het Albert Schweitzer ziekenhuis een uitgesproken taak. Deze taak wordt uitgevoerd door het Leerhuis. De belangrijkste functies van het Leerhuis zijn het verzorgen, coördineren en faciliteren van opleiding en onderzoek. Op deze manier zorgt het Leerhuis ervoor dat het Albert Schweitzer ziekenhuis haar missie en taken als Topklinisch Opleidingsziekenhuis kan realiseren en verder ontwikkelen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Albert Schweitzer Ziekenhuis
Albert Schweitzerplaats 25
3318 AT Dordrecht

tel.: 078 654 1111
website: https://www.asz.nl/werk-opleiding/