Differentiatiestage Oncologie

Aanvang: 
21-09-2016
Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Wat maakt deze stage uniek?
Het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) is een groot perifeer opleidingsziekenhuis en maakt als Teaching Hospital volwaardig deel uit van de vereniging Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). Door aanbieden van topklinische zorg binnen een grote opleidingskliniek met oog voor goed leerklimaat wil het ASz een aantrekkelijk ziekenhuis zijn voor ambitieuze en talentvolle specialisten, AIOS-differentianten, ANIOS en coassistenten. De maatschap chirurgie bestaat uit 16 enthousiaste chirurgen die in een of meerder differentiatie gebieden werkzaam zijn.

De opleiding vind plaats op de hoofdlokatie Dordwijk waar zich ook de intensieve care en spoedeisende hulp bevinden en de locatie Zwijndrecht waar de dagbehandelingen plaatsvinden.

In het Albert Schweitzer ziekenhuis worden per jaar ongeveer 1000 oncologische operaties uitgevoerd door de chirurgen. Er zijn 400 oncologische mamma-operaties per jaar en 40 hoofd-hals ingrepen (schildklier, bijschildklier  en parotis). Er zijn ruim 350 oncologische colonresecties waaronder een groot deel laparoscopisch ingrepen. Verder valt onder de oncologische GE-chirurgie de leverchirurgie. Er vinden per jaar 50 oncologische longresecties plaats.

De differentiatie oncologische chirurgie vindt plaats in goede samenwerking met de radiologen, internist-oncologen , MDL-artsen en longartsen. Er is een goede samenwerking binnen het Oncologisch Netwerk van het IKNL-locatie Rotterdam. Er is radiotherapie op locatie.

De assistent wordt opgeleid volgens SCHERP. De laatste 2 jaar zijn differentiatiejaren in 1 van de aandachtsgebieden zoals benoemd in het Besluit Heelkunde. Voor het starten meet de differentiatie dient voldaan te zijn aan de eindtermen van jaar 4.
Het differentiatiejaar oncologische chirurgie wordt gelopen binnen de afdelingen Heelkunde. De differentiant oncologische chirurgie  fungeert als aanspreekpunt voor de overige assistenten binnen het aandachtsgebied. Iedere AIOS differentiant wordt actief begeleid  bij wetenschappelijk onderzoek.

Gespecialiseerde poli's
De differentiant oncologisch chirurgie heeft een eigen poli, parallel aan een van de zes oncologisch chirurgen waardoor veel interactie mogelijk is. Er is een speciale Breast Clinic voor mammapathologie waarin samen met de radioloog een multidisciplnair spreekuur gedraaid wordt.  Tevens is er een endocriene oncologische poli en een melanomen spreekuur. De GE-oncologische poli is geintegreerd in de GE poli (zie ook differentatie gastrointestinale chirurgie).

Specifieke patiëntenpopulatie
U bouwt een eigen patiëntenpopulatie op met de nadruk op de aandoeningen in uw differentiatie.

Specifieke ingrepen
In het rooster wordt rekening gehouden met de planning van grote operaties voor de differentiant. Deze operaties vinden altijd plaats onder supervisie van een oncologisch-chirurg.

Weekschema
Vijf dagdelen operatie sessies met directe supervisoren.
Eén dagdeel eigen operatie sessie.
Eén tot twee dagdeel eigen polikliniek (naast oncologisch-chirurg).
Rest dagdelen variabele invulling.

Besprekingen
Er is wekelijks een multidisciplaire oncologie-bespreking, longbespreking en MDL-chirurgische bespreking. Voorts is er twee maal per week een mammateam-overleg (pre-operatieve bespreking).

Verantwoordelijk voor de differentiatierichting

Oncologie hoofd-hals
Dr E.M. von Meyenfeldt
Dr G.M.H. Marres

Mammachirurgie                                                       
Dr M.B.E. Menke-Pluymers                        
Dr P.W. Plaisier                                             
Dr P.A. Vegt

Melanoomchirurgie
Dr P.W. Plaisier

Weke delen-maligniteiten
Dr P.W. Plaisier

Oncologische GE-chirurgie (zie ook programma differentiatie Gastrointestinale chirurgie)
Dr. J.A.B. van der Hoeven                          
Dr. B. Lamme
Dr.  E.J.T. Belt                                                    

Oncologische longchirurgie (zie ook programma differentiatie longchirurgie)
Dr E.M. von Meyenfeldt
Dr G.M.H. Marres

Aantal stafleden afdeling: 16
Aantal stafleden werkzaam in deelgebied: 9
Aantal AIOS op afdeling: 9
Aantal ANIOS op afdeling: 12

Cursus en congressen
De voorjaars- en najaars vergadering van de NVvH.
Cursus Oncoplastische chirurgie ErasmusMC.
Scholingscursus mammacarcinoom (NVCO).
In overleg een internationaal congres.

Stagespecifieke informatie per maand:

  • Aantal polipatiënten per maand
  • Aantal opnames per maand
  • Aantal verrichtingen per maand
  • Aantal onderzoeken per maand
  • Aantal OK dagdelen per maand

Arbeidsvoorwaarden
Deze zijn conform de CAO Ziekenhuizen. De aanstelling is voor bepaalde tijd; voor de duur van de opleiding, en heeft een omvang van 38 uur.

Minimale aanstelling (in procenten)
80%

Hoeveel diensten per maand (gemiddeld)?
Gemiddeld 5 keer per maand, compensatie voor gewerkte uren conform arbeidstijdenbesluit.

Sollicitatie en contact

Meer informatie wordt graag verstrekt door:

de heer P.W. Plaisier, chirurg-opleider, e-mail: p.w.plaisier@asz.nl

of de heer J.A.M. Avontuur chirurg-waarnemend opleider, e-mail:  j.avontuur@asz.nl

Ook kun je telefonisch informatie inwinnen: 078-6541111  of bij een van de andere chirurgen via het secretariaat chirurgie.

Albert Schweitzer Ziekenhuis

Op het gebied van opleiding, onderwijs en onderzoek heeft het Albert Schweitzer ziekenhuis een uitgesproken taak. Deze taak wordt uitgevoerd door het Leerhuis. De belangrijkste functies van het Leerhuis zijn het verzorgen, coördineren en faciliteren van opleiding en onderzoek. Op deze manier zorgt het Leerhuis ervoor dat het Albert Schweitzer ziekenhuis haar missie en taken als Topklinisch Opleidingsziekenhuis kan realiseren en verder ontwikkelen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Albert Schweitzer Ziekenhuis
Albert Schweitzerplaats 25
3318 AT Dordrecht

tel.: 078 654 1111
website: https://www.asz.nl/werk-opleiding/