Differentiatiestage Longchirurgie

Aanvang: 
21-09-2016
Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Wat maakt deze stage uniek?
Het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) is een groot perifeer opleidingsziekenhuis en maakt als Teaching Hospital volwaardig deel uit van de vereniging Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). Door aanbieden van topklinische zorg binnen een grote opleidingskliniek met oog voor goed leerklimaat wil het ASz een aantrekkelijk ziekenhuis zijn voor ambitieuze en talentvolle specialisten, AIOS-differentianten, ANIOS en coassistenten. De maatschap chirurgie bestaat uit 16 enthousiaste chirurgen die in een of meerder differentiatie gebieden werkzaam zijn.

De opleiding vind plaats op de hoofdlokatie Dordwijk waar zich ook de intensieve care en spoedeisende hulp bevinden en de locatie Zwijndrecht waar de dagbehandelingen plaatsvinden.

In het Albert Schweitzer ziekenhuis is een groot aanbod aan thoraxchirurgie. De thoraxchirurgie wordt in al zijn facetten (diversiteit, multidisciplinar) aangeboden.

De assistent wordt opgeleid volgens SCHERP. De laatste 2 jaar zijn differentiatiejaren in 1 van de aandachtsgebieden zoals benoemd in het Besluit Heelkunde. Voor het starten met de differentiatie dient voldaan te zijn aan de eindtermen van jaar 4.
Het differentiatiejaar longchirurgie wordt gelopen binnen de afdeling Heelkunde. De differentiant longchirurgie  fungeert als aanspreekpunt voor de overige assistenten binnen het aandachtsgebied. Iedere AIOS differentiant wordt actief begeleid  bij wetenschappelijk onderzoek.

Gespecialiseerde poli's
De differentiant longchirurgie heeft een eigen poli, parallel aan een van de longchirurgen waardoor veel interactie mogelijk is.

Specifieke patiëntenpopulatie
U bouwt een eigen patiëntenpopulatie op met de nadruk op de aandoeningen in uw differentiatie.

Specifieke ingrepen
In het rooster wordt rekening gehouden met de planning van grote operaties voor de differentiant. Deze operaties vinden altijd plaats onder supervisie van een longchirurg.

Aantal verrichtingen
(Bi) lobectomie                +/- 40 p.j. (waarvan groot deel scopisch)
Pneumonectomie            +/- 5 p.j.
Mediastinoscopie            +/- 40 p.j.

Weekschema
Vijf dagdelen operatie sessies met directe supervisoren.
Eén dagdeel eigen operatie sessie.
Een tot twee dagdelen eigen polikliniek (naast longchirurg).
Rest dagdelen variabele invulling.

Besprekingen
Longchirurgische bespreking, eens per week, multidisciplinair.
Algemene oncologie bespreking, eens per week, multidisciplinair.

Verantwoordelijk voor deze differentiatierichting:
Dr E.M. von Meyenfeldt
Dr G.M.H. Marres

Aantal stafleden afdeling: 16
Aantal stafleden werkzaam in deelgebied: 2
Aantal AIOS op afdeling: 9
Aantal ANIOS op afdeling: 12

Cursus en congressen
De voorjaars- en najaars vergadering van de NVvH, het jaarlijks Nederlandse Longchirurgisch congres en zo mogelijk het jaarcongres van de ESTS.

Stagespecifieke informatie per maand:

  • Aantal polipatiënten per maand
  • Aantal opnames per maand
  • Aantal verrichtingen per maand
  • Aantal onderzoeken per maand
  • Aantal OK dagdelen per maand

Arbeidsvoorwaarden
Deze zijn conform de CAO Ziekenhuizen. De aanstelling is voor bepaalde tijd; voor de duur van de opleiding, en heeft een omvang van 38 uur.

Minimale aanstelling (in procenten)
80%

Hoeveel diensten per maand (gemiddeld)?
Gemiddeld 5 keer per maand, compensatie voor gewerkte uren conform arbeidstijdenbesluit.

Sollicitatie en contact

Meer informatie wordt graag verstrekt door:

de heer P.W. Plaisier, chirurg-opleider, e-mail: p.w.plaisier@asz.nl

of de heer J.A.M. Avontuur chirurg-waarnemend opleider, e-mail:  j.avontuur@asz.nl

Ook kun je telefonisch informatie inwinnen: 078-6541111  of bij een van de andere chirurgen via het secretariaat chirurgie.

Albert Schweitzer Ziekenhuis

Op het gebied van opleiding, onderwijs en onderzoek heeft het Albert Schweitzer ziekenhuis een uitgesproken taak. Deze taak wordt uitgevoerd door het Leerhuis. De belangrijkste functies van het Leerhuis zijn het verzorgen, coördineren en faciliteren van opleiding en onderzoek. Op deze manier zorgt het Leerhuis ervoor dat het Albert Schweitzer ziekenhuis haar missie en taken als Topklinisch Opleidingsziekenhuis kan realiseren en verder ontwikkelen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Albert Schweitzer Ziekenhuis
Albert Schweitzerplaats 25
3318 AT Dordrecht

tel.: 078 654 1111
website: https://www.asz.nl/werk-opleiding/