Volwassenpsychiatrie Klinische volwassenenpsychiatrie Buitenlandstage Volwassenpsychiatrie: 6 maanden Tanzania + 6 maanden AMC

Aanvang: 
10-01-2019
Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

 

Deze stage in Tanzania biedt een unieke kans om kennis en ervaring op te doen in de geestelijke gezondheidszorg in een ontwikkelingsland. Door nauwe samenwerking tussen het Opleidingsconsortium Noord Holland en het Ministerie van Gezondheid te Dar es Salaam kunnen wij een stage van 6 maanden aanbieden. De werkplek in Dodoma (de hoofdstad gelegen in het geografische midden van Tanzania) is het Mirembe Hospital. Dit is het enige psychiatrisch ziekenhuis in Tanzania. Tijdens je stage word je betrokken bij patiëntenzorg in Mirembe en maakt consultatie aan het regionale ziekenhuis in Dodoma en ondersteuning van de lokale staf bij veldwerk ook deel uit van het programma. Daarnaast is er ruimte voor onderwijs (coassistenten en studenten) en eigen onderzoek. Ook kunnen jouw specifieke interesses in het stage-programma worden ingepast.

De stage is goedgekeurd door de RGS en je salaris wordt betaald door het AMC. Om in aanmerking te komen voor detachering via het AMC wordt deze stage altijd gecombineerd met een klinische of poliklinische stage van 6 maanden op een van de afdelingen van AMC Psychiatrie en bij in het aandachtsgebied volwassenen. Voordat je stage gaat lopen in Tanzania is er een voorbereidingstraject in Nederland. Tijdens je verblijf in Dodoma geven Nederlandse supervisoren regelmatig supervisie ter plekke én op afstand. De psychiaters die hierbij betrokken zijn:
- Dr. R.V. (Rolf) Schwarz
- Dr. W.F. (Pim) Scholte
- Dr. E. (Ed) Thieme,
- Dr. M. Müller 
- Drs. M. (Maartje) de Graaff
- Drs. M (Margot) van Berkel
- Drs. E.M. (Ellen) Bosnak

 

Show-and-tell

Lees hieronder de ervaringsverhalen van twee AIOS en bekijk de video met een interview van een andere AIOS die de stage in Tanzania heeft gedaan!

Samenwerkende instellingen

Amsterdam UMC, locatie AMC
Arkin
GGZ Noord Holland Noord
OLVG

Video

Stage Tanzania

Sollicitatie en contact

Neem voor meer informatie contact op met Rolf Schwarz: sch.warz@ziggo.nl en Pelle de Koning via opleiding.psychiatrie@amc.nl  of stuur alvast je CV met een motivatie!

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm