Volwassenpsychiatrie Klinische volwassenenpsychiatrie Stemmingsstoornissen AMC

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Werken in een academische setting, met een team van deskundige professionals, dat zich al ruim 15 jaar heeft gespecialiseerd in de meer complexe uni- en bipolaire stoornissen,
bijdragen aan onze ambitie om onze positie in het veld van de psychiatrie steeds verder te ontwikkelen door middel van gespecialiseerde diagnostiek, effectieve behandelingen en hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek;
dat is waaraan je gedurende 6 tot 12 maanden kan deelnemen.

Onze missie is te voorkomen dat stemmingsstoornissen voortduren of steeds dreigen terug te keren: de patiëntenpopulatie kenmerkt zich door complexiteit en een bepaalde graad van therapieresistentie. Het behandelaanbod wordt bepaald door de ontwikkelingen op wetenschappelijk terrein, en door de wensen en behoeftes van patiënten en verwijzers.

Veel van wat wij aan behandelingen de afgelopen 15 jaar hebben ontwikkeld is te boek gesteld, en heeft als voorbeeld voor instellingen elders in het land gegolden.

Stafsamenstelling: Vier psychiaters, 4 tot 6 aios, 1 hoofdverpleegkundige, 1 intakecoördinator, 12 verpleegkundigen (grotendeels geschoold als gedragstherapeutisch medewerker), 1 psycholoog, 1 neuropsycholoog, 3-6 co-assistenten, 1 PMT’er, 2.5 Ergotherapeuten en 1.5 maatschappelijk werkers

Vaste bijeenkomsten: Wekelijkse behandelplanbespreking (m.u.v. deelprogramma 1 1x/6 weken), intakeoverleg, indicatieoverleg, werkbegeleiding. Maandelijks onderzoekersoverleg. 

Dossiervoering: Elektronisch (Psygis). Geautomatiseerde administratie van behandelplannen t.t.v. patiëntenbespreking.

Secretariaat: Eigen secretariële ondersteuning van de zorglijn. Het secretariaat is altijd bezet en verzorgt intakeplanning, uitnodiging van patiënten, agendabeheer, correspondentie.

Faciliteiten: Eigen werkkamer met PC, zitgelegenheid, AMC-netwerk inclusief toegang tot vrijwel gehele medische literatuur. Audio- en video opnameapparatuur t.b.v. supervisie. One-way screenruimte aanwezig. Supervisie van psychotherapie.

Somatiek en consulten: Met de verbinding met het AMC is somatische zorg/expertise laagdrempelig toegankelijk, alsmede de mogelijkheid consulten aan te vragen. Idem t.a.v. laboratoriumonderzoek en beeldvorming.

Geneesmiddelenverstrekking: Eigen AMC-apotheek en via recepten bij ambulante en dagklinische patiënten

Afwezigheid en waarneming: AIOS nemen voor elkaar waar. Hetzelfde geldt voor psychiaters. Er zijn duidelijke regelingen omtrent afwezigheid. Een en ander wordt in goed overleg geregeld.

Contact met de opleider: wekelijks in patiëntendemonstratie en ochtendrapporten, tweewekelijks in overleg opleiders/AIOS, tweewekelijks in onderzoeksbespreking, maandelijks: refereeravonden, ad hoc in individuele patiëntbespreking en expertises, 3 of 6 maandelijks in voortgangsgesprek. Aangezien de opleider ook de hoogleraar van de zorglijn is, vindt er in diverse overleggen scholing plaats mede door de opleider.

Sollicitatie en contact

Sollicitatie en contact

Meer informatie?

  • dr. Anja Lok, drs. Jasper Zantvoord en drs. Dominque Scheepens (psychiaters bij Stemingsstoornissen) kunnen meer informatie geven

  • je kunt hen bereiken door een mail te sturen: opleiding.psychiatrie@amc.nl of te bellen met 020-8913649 (opleiding Psychiatrie)

Direct solliciteren?

Uiteraard kun je ook direct solliciteren: we ontvangen dan graag je CV met een motivatie via opleiding.psychiatrie@amc.nl  

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm