Volwassenpsychiatrie Stemmingsstoornissen AMC Research

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De Zorglijn Stemmingsstoornissen is een in Nederland unieke academische werkplek, waar academische patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek al ruim 15 jaar met elkaar zijn verweven.

Bij Stemmingsstoornissen is ruime ervaring opgedaan met therapieresistente, unipolaire, recidiverende en/of chronische depressies, waarbij er bij meer dan de helft van de patiënten tevens sprake is van somatische en/of psychiatrische co-morbiditeit. Daarnaast worden patiënten met psychotische en bipolaire depressies behandeld.                  

Deze stage biedt de mogelijkheid gedurende 6 of 12 maanden deel te nemen aan het wetenschappelijk onderzoek van deze afdeling. Er lopen steeds verschillende onderzoeken met een uiteenlopend karakter.

De Zorglijn Stemmingsstoornissen heeft de ambitie haar positie in de geestelijke gezondheidszorg steeds verder te ontwikkelen door middel van gespecialiseerde diagnostiek, effectieve behandelingen en hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek, opdat stemmingsstoornissen niet voortduren of steeds dreigen terug te keren. De wensen van patiënten en verwijzers en ontwikkelingen op wetenschappelijk terrein zijn daarbij richtinggevend.
 

De klinische capaciteit van de Zorglijn Stemmingsstoornissen is als volgt:

Getallen: Nieuwe patiënten: 500 per jaar; 30 deeltijdplaatsen; 10 klinische bedden (Medium-care faciliteit). Vier deelprogramma’s voor behandeling.

Specifieke behandelprogramma\'s:

Deelprogramma 1: Ambulante behandeling: gericht op de regiofunctie van het AMC, behandelduur variërend van 8 tot 26 weken

Deelprogramma 2: Poliklinische psychotherapeutische groepsbehandeling: supraregionaal, 3 dagdelen/week; 12 weken; zo nodig gevolgd door ambulante vervolgbehandeling

Deelprogramma 3: Dagklinische (groeps-)behandeling: supraregionaal, 3 dagen/week; maximaal 14 weken; op indicatie individuele cognitieve therapie en/of gevolgd door ambulante vervolgbehandeling

Deelprogramma 4: Dagklinische of klinische groepsbehandeling: supraregionaal, 3-7 dagen/week; gemiddeld 14 weken, maximum duur 26 weken; op indicatie gevolgd door ambulante vervolgbehandeling.

Teamsamenstelling: Vier psychiaters, 4 tot 6 aios, 1 hoofdverpleegkundige, 1 intakecoördinator, 12 verpleegkundigen (grotendeels geschoold als gedragstherapeutisch medewerker), 1 psycholoog, 1 neuropsycholoog, 3-6 co-assistenten, 1 PMT’er, 2.5 Ergotherapeuten en 1.5 maatschappelijk werkers.

 

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie over de stage en voor planning van een stageplek is het zeer wenselijk vroegtijdig contact op te nemen over onderwerpen en projecten.

  • Prof.dr A.H. Schene, psychiater en opleider
  • Bereikbaar via 020-8913607 (mw. M. Haages, secretaresse Prof.dr A.H. Schene)

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm