Verplichte stage Gynaecologische tumoren Brachytherapie

Aanvang: 
03-11-2015

Wat gaat de aios leren?

Zieketebeelden die aan bod zullen komen zijn het endometriumcarcinoom, cervixcarcinoom, vulvacarcinoom, uteruscarcinoom en het vaginacarcinoom.

De aios zal kennis ontwikkelen m.b.t. deze ziektebeelden ; de indicatie van uitwendige radiotherapie, de indicatie van systeemtherapie, de indicatie van chirurgie en de indicatie brachytherapie. Verder zal de aios kennis ontwikkelen m.b.t.  de bijwerkingen van radiotherapie, de relevante behandelprotocollen en relevante lopende studies.

 

 

Hoe ga ik leren?

Communicatie en samenwerking, wtenschap, organisatie en professionaliteit zijn de belangrijkste competenties die aangesproken worden tijdens de stage.

Het is een poliklinische stage waarin de nadruk ligt op multidisciplinaire samenwerking en topklinsche zorg. De aios zal onder supervisie intake gesprekken voeren met nieuwe patiënten, constructief overleggen met verwijzers en collega's. De aios zal deze patiënten presenteren bij een patiëntenbespreking, waarbij het gekozen beleid verdedigd wordt. Een actieve bijdrage in een MDO vormt onderdeel van de stage.

Amsterdam UMC, locatie AMC

Binnen AMC School of Medical Sciences vallen de bachelor- en masteropleiding en het zij-instroomprogramma geneeskunde, maar ook verschillende Master opleidingen, zoals Biomedical Physics, Neurobiology, Infection and Immunity, Science Medical Informatics and Evidence-based Practise.

Amsterdam UMC, locatie AMC en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden medisch-specialistische vervolgopleidingen aan. Het Instituut voor onderwijs en opleiden houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC.

Contact

Amsterdam UMC, locatie AMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam

tel.: 020 566 3355
website: https://www.amc.nl/web/leren/medisch-specialistische-vervolgopleidingen.htm